Måste min organisation ha ett dataskyddsombud?

Du måste utse ett formellt dataskyddsombud om:

  • du är en myndighet (utom vissa…)
  • du behandlar särskilt känsliga personuppgifter
  • du i din verksamhet övervakar enskilda personer
  • Du kan utse ett dataskyddsombud även om Dataskyddsförordningen inte kräver det av dig och din organisation, men tänk på att ett formellt dataskyddsombud har ett särskilt anställningsskydd i frågor som gäller rollen som dataskyddsombud. (Detta regleras i Dataskyddsförordningens artikel 38.)

Relaterade inlägg

GDPR
12 januari 2022

Behöver jag ha någon särskild hantering av barns personuppgifter?

Behöver jag ha någon särskild hantering av barns personuppgifter? Ja, hantering av bar...
GDPR
12 januari 2022

Vilka rättigheter har registrerade enligt Dataskyddsförordningen?

Vilka rättigheter har registrerade enligt Dataskyddsförordningen? De viktigaste rättig...

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om våra systemlösningar för GDPR, KYC, penningtvättsregler och compliance? Hör av dig till oss!

Kontakta oss