Behöver jag ha någon särskild hantering av barns personuppgifter?

Ja, hantering av barns personuppgifter kräver specialbehandling. Barn kan enligt Dataskyddsförordningen inte själva samtycka till lagring och användning av sina personuppgifter, istället krävs vårdnadshavarnas samtycke. När du informerar barn om saker som har med Dataskyddsförordningen att göra så måste du göra det på ett så enkelt sätt att barnen förstår.

Det är ditt ansvar att se till att alla samtycken du hänvisar till är giltiga, så om du helt eller delvis riktar dig till barn så behöver du på något sätt kunna skilja på vilka som är barn och vilka som är vuxna.

Enligt Dataskyddsförordningen räknas man som barn tills man fyllt 16 år, men Sverige kan välja att sänka gränsen till, som yngst, 13 år. (Detta kommer troligen att bestämmas i maj 2017.)

Relaterade inlägg

GDPR
12 januari 2022

Måste min organisation ha ett dataskyddsombud?

Måste min organisation ha ett dataskyddsombud? Du måste utse ett formellt dataskyddsom...
GDPR
12 januari 2022

Vilka rättigheter har registrerade enligt Dataskyddsförordningen?

Vilka rättigheter har registrerade enligt Dataskyddsförordningen? De viktigaste rättig...

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om våra systemlösningar för GDPR, KYC, penningtvättsregler och compliance? Hör av dig till oss!

Kontakta oss