Projekthantering

Ta din projekthantering och projektstyrning till nästa nivå med hjälp av en systemlösning som anpassas efter verksamheten. 

Spara resurser

Samla allt på en och samma plats och spara resurser till annat än administration och dubbelarbete.

Boka möte med oss

System på low-code plattform

Anpassat för er projektmodell

Låt systemet anpassa sig efter er, inte tvärtom. Vår projekthantering baseras på era egna mallar och processer, utan kompromisser.

Använd data till er fördel

Med korrekta beslutsunderlag och anpassade rapporter kan ni ta viktiga beslut – utan fördröjning eller felsteg. Gör rätt beslut i realtid.

Obegränsat antal licenser

Upplev projekthantering utan att räkna licenser. Det går även att anpassa vyer för varje projektdeltagare baserat på roll eller projekt.

Fler funktioner för en accelererad projekthantering

Anpassade milstolpar

En milstolpe består i sin enklaste form av en rubrik, ett planerat datum och ett uppnått datum. Utöver det hjälper vi er att knyta milstolpen mot andra verksamhetsobjekt som är specifika för er och era projekt.

Automatiska notifieringar och händelser

När en deadline har passerats eller håller på att passeras kan systemet notifiera berörda parter för detta. Det går även att visa händelser i projektvyn.

Projektöversikt

Faser eller projektstatus? Vi sätter upp en pedagogisk dashboard som ger er en nulägesbild över aktuella projekt.

Diagram och grafer

Använd data till er fördel. Visualisera nyckeltal med hjälp av diagram och grafer för projekten och få snabb översikt av det som är viktigast.

Avvikelserapporter

Agera mot avvikelser snabbt och enkelt med stöd för avvikelserapporter i dashboarden. På så sätt får ni snabbt en uppfattning om vilka projekt som behöver granskas ytterligare.

Drill-down

Från övergripande projektstatus till detaljer på några få klick. Med en interaktiv dashboard kan ni enkelt navigera och segmentera ett mindre urval av information.

Stöd för processer

Behöver ni mer än vanliga aktivitetslistor så hjälper vi er att implementera ett process-stöd, där varje aktivitet behandlas som ett ”mini-projekt” eller ett ärende.

Standardiserade fält

Behöver ni mer än vanliga aktivitetslistor så hjälper vi er att implementera ett process-stöd, där varje aktivitet behandlas som ett ”mini-projekt” eller ett ärende.

Softadmin® – ditt skalbara system

Revolutionerande low-code plattform

Softadmin® är marknadens mest effektiva low-code plattform som bygger på standardkomponenter med en stor flexibilitet och skalbarhet. Läs mer om våra lösningar eller boka ett möte med våra specialister.

Läs mer om Softadmin®

projektledare

Kundcase

Systemlösning för Volvo

Volvo

Volvo lastvagnar sökte en skräddarsydd lösning som ku...
kundcase

Länsförsäkringar

Multisoft var med som leverantör av en skräddarsydd s...

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om våra systemlösningar? Kontakta våra specialister eller fyll i formuläret.

Kontakta oss