Resursplanering

Resursplanering kan vara en komplex process, men det behöver inte vara det. Med en automatiserad resursplanering kan du knyta ihop, effektivisera och automatisera dina processer för bokning, planering och leverans - utan kompromisser. 

 

Upplev resurshantering med automatisering och integration

System för resursplanering

Helt anpassningsbart

Effektivisera och automatisera processer för bokning, planering och leverans med en systemlösning som anpassas efter verksamheten, inte tvärtom.

Automatisk matchning

Med automatisk matchning blir du av med onödig administration och dubbelarbete. Låt systemet göra det istället och spara resurser till det som ger resultat.

Integrationsmöjligheter

Upplev resurshantering med inbyggd integrationsmöjlighet. Integrera allt från ekonomi, fakturering och affärssystem, oavsett regelverk.

Fler funktioner för en effektiv resursplanering

Egenskapsklassificerade resurser

Vi sätter tillsammans med er upp de egenskaper som stämmer överens med era behov, såsom personer, utbildningar, certifieringar eller kunskapsnivåer inom olika områden.

Intelligent stöd för bokning

Utifrån egenskaperna hos resurserna och era verksamhetsregler för schemaläggning hjälper vårt resursplaneringssystem användaren att göra rätt med hjälp av uppsättning av regler.

Snabb överblick av resurser

I planeringsvyn får du en snabb, enkel och effektiv överblick av dina resurser. Välj att filtrera en delmängd av alla resurser, eller få en överblick för alla resurser.

Diagram och grafer

Använd data till er fördel. Visualisera nyckeltal med hjälp av diagram och grafer för projekten och få snabb översikt av det som är viktigast.

Planeringsbehov

Hantera krav eller önskemål på era resurser. I planeringsvyn får du snabb och överskådlig information om vilka behov som finns, för att hjälpa dig planera.

Integration mot HR och rekryteringssystem

Om ni har era medarbetare i ett HR eller rekryteringssystem, så kan registerhanteringen kring resurserna automatiseras med en integration. Information och egenskaper som saknas i systemet som har master-data kan fyllas på i resursplaneringssystemet.

Integration mot Active Directory

Våra resursplaneringssystem kommer med en färdig lösning för att integrera mot ert AD (Active Directory), för att enklare, snabbare och smartare ta del av era resurser.

Integration mot Exchange / Office 365

Med en integration mot Exchange eller Office 365 kan ni enkelt hämta eller skapa bokningar av t.ex. lokaler och konferensrum i resursplaneringssystemet.

Leveransplanering eller schemaläggning

Vi hjälper er att integrera resursplaneringssystemet mot era befintliga system för en smidig leveransplanering eller schemaläggning.

Dra och släpp

Dra och släpp planerade behov till rätt resurs och tid. Resursplaneringssystemet hjälper dig att avgöra vilka ställen som planeringsbehovet kan släppas på.

Softadmin® – ditt skalbara system

Revolutionerande low-code plattform

Softadmin® är marknadens mest effektiva low-code plattform som bygger på standardkomponenter med en stor flexibilitet och skalbarhet. Läs mer om våra lösningar eller boka ett möte med våra specialister.

Läs mer

Systemlösningar Multisoft

Kundcase

Systemlösning för Volvo

Volvo

Volvo lastvagnar sökte en skräddarsydd lösning som ku...
kundcase

Länsförsäkringar

Multisoft var med som leverantör av en skräddarsydd s...

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om automatiserad resursplanering? Kontakta våra specialister eller fyll i formuläret.

Kontakta oss