Vilka rättigheter har registrerade enligt Dataskyddsförordningen?

De viktigaste rättigheterna för registrerade personer:

  • rätt till information om behandlingen
  • rätt att få tillgång till sina personuppgifter
  • rätt att få felaktiga uppgifter rättade
  • rätt att få sina personuppgifter raderade
  • rätt att invända mot att personuppgifterna används
  • rätt till begränsning av behandling
  • rättigheter kopplade till automatiserat beslutsfattande och profilering
  • rätt att få ut personuppgifter i maskinläsbart format (dataportabilitet)

Din organisation och dina system måste tillsammans kunna uppfylla kraven ovan.

Relaterade inlägg

GDPR
12 januari 2022

Måste min organisation ha ett dataskyddsombud?

Måste min organisation ha ett dataskyddsombud? Du måste utse ett formellt dataskyddsom...
GDPR
12 januari 2022

Behöver jag ha någon särskild hantering av barns personuppgifter?

Behöver jag ha någon särskild hantering av barns personuppgifter? Ja, hantering av bar...

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om våra systemlösningar för GDPR, KYC, penningtvättsregler och compliance? Hör av dig till oss!

Kontakta oss