ny-47939699-smart-industry-robot-arms-for-digital-factory-production

FAQ: Produktionsplanering för tillverkande industrier

Med den allt accelererande digitaliseringen som sker i tillverkningsbranschen kan det vara svårt att hänga med. Just därför har vi på Multisoft skapat en komplett FAQ om produktionsplanering för tillverkande industrier. Förstå din verksamhets mognadsgrad, hur arbetsprocesser kan effektiviseras och mycket mer!

Vem riktar sig denna text till?

 • Du arbetar på ett företag inom tillverkningsindustri
 • Din leverans är beroende av ett eller flera råvaru- eller produktionsflöden
 • Leveransen är delvis beroende av lager med råvaror eller komponenter
  - ibland kan råvarorna omvandlas från en form till en annan (ex: valsning av plåt)
 • Produktionsplaneringen behöver göras baserat på produktionskapacitet, råvaru- och orderläge
 • Uppföljningar behöver göras ur flera perspektiv, exempelvis:
  - kostnadseffektivtet
  - arbetsmiljö
  - skatt och miljöavgifter
  - miljötillstånd
  - leveranssäkerhet

Hur stark är organisationens kunskap om produktionsplanering?

Stark organisation

Personalen har goda och och överlappande kunskaper om processer inom produktionsplanering. Varje moment i planeringsprocessen kan utföras av flera personer.

Sårbar organisation

Personalen har tillsammans goda kunskaper om processer inom produktionsplanering. Vissa moment i planeringsprocessen kan utföras snabbt och lätt... men bara av enstaka personer.

Stressad organisation

Det finns luckor i personalens kunskaper om processer inom produktionsplanering. Underlag behöver stämmas av med flera personer innan planeringsarbete påbörjas.

Vad kännetecknar planeringsprocessen i starka tillverkningsindustrier?

Personer med planeringsansvar har alltid tillgång till planeringsinformation i rätt tid (och den är korrekt!)

Vad kännetecknar planeringsprocessen i sårbara tillverkningsindustrier?

Personer med planeringsansvar har oftast tillgång till planeringsunderlag i rätt tid (och den är korrekt!)

Vad kännetecknar planeringsprocessen i stressade tillverkningsindustrier?

Planeringsprocessen innehåller delar som uppfattas som svåra, krävande eller tidsödande oavsett vem som utför arbetet.

Vad händer vid personalomsättning i starka tillverkningsindustrier?

När medarbetare går vidare till nya uppdrag så finns ändå tillräcklig kunskap kvar inom organisationen. Det är lätt att rekrytera och skola in nya nyckelpersoner.

Vad händer vid personalomsättning i sårbara tillverkningsindustrier?

När medarbetare går vidare till nya uppdrag så finns det en risk att kunskaper om handgrepp och processteg försvinner. Startsträckan är lång för nya medarbetare, även om de har rätt utbildning och branschvana.

Vad händer vid personalomsättning i stressade tillverkningsindustrier?

När medarbetare slutar så behöver kunskapsöverföring ofta ske genom att den nya medarbetare går parallellt med avgående kollegor. (Se även vad som händer sårbara organisationer vid personalomsättning).

FAQ

Kontaktuppgifter

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss direkt eller fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss så fort vi kan.

Kontakta oss

Kunskapsbanken

Läs fler inlägg om allt från systemlösningar till spännande tips och tricks för verksamheter inom industri- och tillverkningsbranschen.

Bokningssystem-bild
Nedladdningsbart material
28 november 2023

Mall för att kartlägga integrationer

Har du koll på era integrationer? Om inte så har vi på Multisoft samlat frågorna åt dig...
Multisoft – Fotograf Mattias Hamren-108
Blogg
15 november 2023

ETL och ELT: Navigera rätt för din integrationslösning

På resan för en integrationslösning stöter du på två centrala begrepp: ETL (Extract, Tra...
En kvinna och en man pratar med en tredje person, framför laptops vid bord.
Blogg
6 november 2023

Stoppa medlemsflykten en gång för alla med anpassningsbara systemlösningar

Med hjälp av anpassningsbara systemlösningar från Multisoft, finns möjligheten att effek...