Vad är "ett hål i systemkartan" för något och vilka problem kan det leda till?

Hål i systemkartan drabbar tillverkande industrier när befintliga IT-system inte stödjer planeringsprocessen fullt ut. "Hålen" uppstår när:

  • När planeringsinformationen inte finns tillgänglig på ett ställe
  • När samma information behöver matas flera gånger, eller i flera system
  • När det saknas rapporter som sammanställer planeringsinformationen på sätt som bäst passar verksamheten.

Ovanstående beror ofta på att befintliga system är svåra eller dyra att anpassa så att de kan utföra spillberäkningar eller hantera ledtider och enhetsomvandlingar.

Har du ett eller flera hål i din systemkarta? Kontakta oss - vi hjälper gärna dig att fylla det!

 

Relaterade inlägg

FAQ - Produktionsplanering
23 mars 2022

Vad bör jag fråga efter i min nya lösning för produktionsplanering?

Vad bör jag fråga efter i min nya lösning för produktionsplanering? Multisofts kunder...
FAQ - Produktionsplanering
23 mars 2022

Vad bör jag söka efter hos en leverantör av produktionsplaneringssystem?

Vad bör jag söka efter hos en leverantör av system för produktionsplanering? Multisoft...

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om våra systemlösningar för GDPR, KYC, penningtvättsregler och compliance? Hör av dig till oss!

Kontakta oss