Varför bör planeringsprocesser inte byggas i Excel?

Kort svar:
När stora Excelark används i kärnprocesser så leder det till skadliga personberoenden!

Längre svar:
Excel är bra att skriva enkla saker i, men som stöd för produktionsplanering så överväger nackdelarna:

  • I takt med att excelarket växer så blir det allt svårare att underhålla:
    - Exempelvis lagerinformation behöver uppdateras kontinuerligt. Det blir många ändringar när inleveranser, uttag och korrigeringar ska hanteras!
  • För ovana användare av ett specialiserade Excelark blir det lätt fel.
    - Det är oftast svårt se att om det blivit fel
    - Det är ännu svårare att rätta till fel
    - Ofta så är det bara den som skapat Excelmallen som har en chans att hålla arket uppdaterat.

Relaterade inlägg

FAQ - Produktionsplanering
23 mars 2022

Vad bör jag fråga efter i min nya lösning för produktionsplanering?

Vad bör jag fråga efter i min nya lösning för produktionsplanering? Multisofts kunder...
FAQ - Produktionsplanering
23 mars 2022

Vad bör jag söka efter hos en leverantör av produktionsplaneringssystem?

Vad bör jag söka efter hos en leverantör av system för produktionsplanering? Multisoft...

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om våra systemlösningar för GDPR, KYC, penningtvättsregler och compliance? Hör av dig till oss!

Kontakta oss