Del två: hur mjukvara kan framtidssäkra IT

I föregående del förklarade Viktor Kull, lösningsarkitekt, hur mjukvaruflexibilitet hjälper din verksamhet att svara snabbare på förändringar, förbättra effektiviteten och göra kostnadsbesparingar. Men det är inte de enda fördelarna. Därför fördjupar han sig ytterligare i ämnet, och ger fler exempel på hur justerbarhet av mjukvara underlättar för din verksamhet att förbereda sig inför en osäker framtid.

 

Flexibilitet för ökat samarbete och sammankoppling

Flexibla systemlösningar hjälper din verksamhet att samarbeta mer effektivt med andra organisationer, såsom partners eller kunder. Eftersom du lättare kan integrera verksamheternas system. För med traditionell mjukvara kan det vara svårt - och tidskrävande - för organisationer med olika system att koppla samman och dela data. Men med flexibel mjukvara möjliggörs en smidigare kommunikation och dataöverföring. Vilket kan bidra till ett stärkt samarbete mellan partners, när ni skapar ett joint venture, eller förbättrar kommunikationen med kunder genom nya kommunikationskanaler: SMS eller mailutskick.

Anpassningsbarhet underlättar även integrationsarbetet med nya partners, leverantörer och kunder. Eftersom deras datastrukturer och integrationsvägar ofta kräver att du genomför en justering för att kunna koppla samman dem med din verksamhets befintliga lösning.

 

Flexibilitet för compliance och dataskydd

Flexibla system spelar också en viktig roll för att hjälpa din verksamhet att följa regelverk och skydda känslig data. För i dagens affärsmiljö måste organisationer följa en rad olika regler: dataskyddslagar, branschspecifika regler, internationella standarder och många fler. Dessa regelverk ändras ofta, och din organisation måste snabbt kunna anpassa sig för att följa dem. Med en flexibel programvara kan din organisation enkelt göra ändringar i era system för att uppfylla dessa förändringar.

Till exempel, om en ny dataskyddslag införs kan ditt företag med en justerbar mjukvara snabbt uppdatera sina system för att följa den nya lagstiftningen. Det kan innebära att lägga till nya säkerhetsfunktioner - som ändringar i kryptering, utökning med multifaktorautentisering och datamaskering – eller stödja justerade dataförvaringsprocesser.

Sammanfattning

1. Mjukvaruflexibilitet ger din verksamhet möjlighet att snabbt anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden, såsom förändrade kundkrav eller nya möjligheter.

2. Mjukvaruflexibilitet tillåter din verksamhet att enkelt göra ändringar i era affärsprocesser och arbetsflöden, för att förbättra effektiviteten, istället för att ersätta hela systemet.

3. Investeringar i justerbara mjukvaror hjälper till att minska kostnaderna på lång sikt, eftersom de minskar behovet av dyra systemersättningar och anpassningar.

4. Med flexibel mjukvara kan din verksamhet samarbeta mer effektivt med andra organisationer, såsom partners eller kunder, eftersom era system lättare kan integreras med andras.

5. Mjukvaruflexibilitet hjälper din verksamheter att följa bestämmelser och skydda data, för att undvika kostsamma böter och bibehålla kundförtroende.

 

Behöver du ett flexibelt stöd för framtiden?

Multisoft levererar anpassningsbara systemlösningar som kan hjälpa din verksamhet med alla ovanstående punkter.

Läs mer om våra systemlösningar eller kontakta oss för att få veta mer om flexibla system.

Relaterade inlägg

Multisoft – Fotograf Mattias Hamren-108
Blogg
15 november 2023

ETL och ELT: Navigera rätt för din integrationslösning

På resan för en integrationslösning stöter du på två centrala begrepp: ETL (Extract, Tra...
En kvinna och en man pratar med en tredje person, framför laptops vid bord.
Blogg
6 november 2023

Stoppa medlemsflykten en gång för alla med anpassningsbara systemlösningar

Med hjälp av anpassningsbara systemlösningar från Multisoft, finns möjligheten att effek...

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra systemlösningar för onboarding/offboarding eller prata vision? Hör av dig till oss!

Kontakta oss