Del ett: hur mjukvara kan framtidssäkra IT-sektorn

I dagens föränderliga affärsmiljö är det viktigt att din verksamhet snabbt kan anpassa sig till nya marknadsförhållanden, eller förändringar i kundefterfrågan. Och Viktor Kull, lösningsarkitekt, förklarar i en bloggserie i två delar, varför det då är viktigt att ens mjukvara är flexibel och justerbar. I denna första del delar han med sig av hur mjukvaruflexibilitet hjälper din verksamhet att förhålla sig till det föränderliga landskapet.

Anpassning till affärsprocesser och arbetsflöden

En av de största fördelarna med att använda flexibel mjukvara är möjligheten att lätt kunna göra ändringar, eller finjustera affärsprocesser och arbetsflöden genom att: lägga till nya funktioner, automatisera manuella arbetsuppgifter, effektivisera befintliga processer och mycket mer.

Till exempel, det kan handla om att din verksamhet vill förbättra sin kundserviceprocess genom nya funktioner som chatbots eller automatiska svarssystem. Eller att du vill automatisera en manuell arbetsuppgift som fakturering genom att implementera ett elektroniskt faktureringssystem.

När dessa ändringar görs inkrementellt kan din verksamhet förbättra sin effektivitet utan att behöva ta den fulla störningen av en hel systemersättning. Till skillnad från traditionella mjukvarusystem, som ofta kräver att hela systemet ersätts för att kunna göra ändringarna. Vilket leder till att många istället hittar sätt att kringgå sitt existerande IT-stöd. Därför hjälper flexibel mjukvara din verksamhet att undvika den stora tidskostnaden som kommer med ett stort projekt, och du kan istället vara mycket mer agil i din verksamhet.

En föränderlig marknad

Oavsett om det gäller förändringar i kundefterfrågan eller nya marknadsmöjligheter är det viktigt att din verksamhet snabbt kan anpassa sig, för att förbli konkurrenskraftig. Genom att använda en flexibel mjukvara, som både kan stötta och förändras med verksamheten, är det möjligt.

Till exempel, om din verksamhet ser en chans i ett nytt marknadssegment eller en ny kunddemografi är det möjligt att snabbt anpassa mjukvaran för att bättre fungera för den marknaden. Det anpassade systemet gör det möjligt att stödja nya typer av produkter och tjänster på ett mer effektivt sätt, istället för att pressa in dem i existerande lösningarna.

Flexibla systemlösningar hjälper även din verksamhet att vara förberedd och agera på framtida förändringar på marknaden. Det kan innebära förändring i form av nya tekniker och marknadstrender, eller skiftningar i konsumentbeteendet.

Kostnadssparande av flexibel mjukvara

Utöver att flexibel mjukvara förbättrar effektiviteten i och med att förändringar kan göras inkrementellt, så har det även ekonomiska fördelar. För att investera i justerbar mjukvara, istället för att ersätta hela systemet, kan bidra till det långsiktiga kostnadssparandet. Eftersom inkrementella ändringar kan göras till mycket lägre kostnad och med mer riktade insatser, som direkt kommer till nytta för de som berörs av dem.

Till skillnad från när ett traditionellt mjukvarusystem behöver uppdateras eller ändras. Vilket är en mer kostsam och tidskrävande process. Eftersom det krävs mer resurser då det oftast innebär att hela systemet behöver ersättas: vilket leder till mycket förarbete för att i detalj reda ut vad som ska stödjas i den nya lösningen, och ofta involverar signifikanta anpassningar till en ”färdig” lösning.

 

Behöver du ett flexibelt stöd för framtiden?

Multisoft levererar anpassningsbara systemlösningar som kan hjälpa din verksamhet att snabbt anpassa sig till nya marknadsförhållanden, förbättra effektiviteten och undvika att bli utdaterade. Med vår egna plattform, Softadmin, utvecklar vi system som tillåter dig att göra ändringar i affärsprocesser och arbetsflöden för att möta nya kundkrav eller ta tillvara nya marknadsmöjligheter. För att det ska bli mer kostnadseffektiv, mindre störande och mer hållbart på lång sikt.

Läs mer om våra systemlösningar eller kontakta oss för att få veta mer om flexibla system.

Relaterade inlägg

Multisoft – Fotograf Mattias Hamren-108
Blogg
15 november 2023

ETL och ELT: Navigera rätt för din integrationslösning

På resan för en integrationslösning stöter du på två centrala begrepp: ETL (Extract, Tra...
En kvinna och en man pratar med en tredje person, framför laptops vid bord.
Blogg
6 november 2023

Stoppa medlemsflykten en gång för alla med anpassningsbara systemlösningar

Med hjälp av anpassningsbara systemlösningar från Multisoft, finns möjligheten att effek...

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra systemlösningar för onboarding/offboarding eller prata vision? Hör av dig till oss!

Kontakta oss