Före Corona (redan 2019) så skrev Byggvärlden att tio procent av dagens svenska byggföretag riskerar att slås ut de kommande 5 åren bl a för att många fortfarande är dokumentdrivna och inte datadrivna. Samtidigt menar BCG att byggbranschen med hjälp av digitalisering skulle kunna göra besparingar mellan 700-1200 miljarder USD – globalt sett - under detta årtionde.

Sverige har legat lite före i denna globala digitaliseringsvåg. Men även om det blivit vanligt med digitala filer (CAD, BIM) istället för ritningar så finns det fortfarande flera punkter som på sina håll är helt orörda och som verkligen skapar värde i form av besparingar och effektivisering.

Spårbarhet ger resultat

Tar man en titt på systemsidan idag så är det nästan kutym att varje byggprojekt använder en standardlösning, men på sitt alldeles egna sätt. Även om det finns behov för anpassningsbarhet försöker man forcera en kvadrat genom ett cirkulärt hål. Det gör både att lösningen i sig inte presterar så som är tänkt, samt att användarna inte får ut så mycket effektivitet som är möjligt. En stor del av byggbranschens affär finns i spårbarhet. Den med mest och bäst information är den som i slutändan kan ta betalt. Man behöver helt enkelt kunna påvisa förändringar och dess ursprung för att kunna vinna i förhandlingar och här finns stora brister i det systemstöd som är implementerat eller ibland saknar denna del av processen systemstöd helt.

Byggbranschen behöver förflytta blicken från digitalisering till automatisering

Att byggmarknaden är en stentuff bransch med granithårda marginaler har varit känd sedan länge. Och tuffare har det blivit. Digitaliseringen, i sin definition, kommer inte öka några marginaler. Däremot, hur man väljer att skapa sina digitala flöden? Det är här man kan göra skillnad! Ofta har det implementerats system för att lösa ett problem utan hänsyn till hur detta problem bör vara kopplat till övrig verksamhet. Härigenom har det skapats öar av system som inte hänger ihop på ett konstruktivt sätt.


 Hur kan vi hjälpa byggbranschen automatisera? Läs mer här >


Exempel på processer där informationen inte tas tillvara utan skapar öar:

  • Kvalitetskontroller. Idag läggs stora portioner tid och kraft på att sammanställa rapporter till beställare. Detta kan automatiseras med rätt systemstöd.
  • Pappershantering vid ÄTA-arbeten är ett annat, som är tätt förknippat med spårbarheten. Här finns stor anledning att lägga örat mot rälsen och ta del av befintlig teknik för hur detta kan följas i realtid och med några enkla knapptryck. Här kan själva processen även effektiviseras genom rätt tillgång till parametrar under beslutsprocessen och på så sätt ge tidsvinst.
  • Tidrapportering som ett ytterligare moment är ett tredje, där rapporteringen i sig är enkel, men kopplingen till övrig data väsentlig för att få en effekt på flödena: mot lönesystem, projekt eller avvikelser exempelvis.

Den röda tråden i dessa nämnda problemområden är att ställa de befintliga lösningarna mot väggen och fokusera på flödet i respektive process, men även dem emellan. Högst sannolikt är det så att systemen antingen inte alls är integrerade mot varandra, eller i vart fall undermåligt. Detta skapar onödigt manuellt arbete och en betydande kvalitetsrisk med anledning av personberoende.

Välj lösning efter behov – inte standard

Standardprodukter, standardlösning eller branschlösning. Kärt barn har många namn – även här.
Notera att en standardlösning är en generell lösning, för alla som väljer att använda det, för en eller flera generella processer. Standard är inte lika med en mall för hur just Ni borde arbeta. Det vet nämligen bara Ni.
Det är bara Ni själva som förstår var det känns rätt att anpassa era processer efter ett systemstöd för att det ska funka. Och var det faktiskt behövs ett systemstöd som istället anpassas efter hur ni VILL jobba! Och inom bygg saknas denna separation idag.

Dagens svårlösta behov:

  • Behov att integrera med interna och externa system för att stödja flödet av data så att informationen finns på rätt plats vid rätt tid.
  • När behovet av systemstöd varierar från projekt till projekt och från företag till företag. När du inte jobbar så som dina konkurrenter eller bolag inom annan typ av bygg/anläggningsprojekt. Konkurrenskraften ligger i att hitta förenklingen och rätt betoning av de aktiviteter som gör mest skillnad. Och behovet av att ändå samla en överblick på ett ställe är stor.
  • När ni har ett systemstöd (ett eller flera system) som funkar för 3 av 4 viktiga processer men saknar stöd för den 4:e för att lösningen som erbjuds inte passar sättet ni vill arbeta på.

Det finns verktyg för att få detta på plats, utan att använda en generell lösning. Där administrationen dessutom flyttas från att vara platsberoende, bakom en skärm och ett skrivbord, till exempelvis platschefens mobiltelefon. Det kan vara värt att undersöka.

Vi påstår verkligen inte att byggbranschen ska sluta digitalisera. Vi föreslår att fokus flyttas från digitalisering till ”hur de digitala flödena ska sys ihop” så att vi kan nå en högre nivå av automatisering och därmed i slutändan lägre kostnader!

Vi tycker också att det är dags att byggbranschen själva tar ägandeskap över ”Hur” Ni vill digitalisera för bäst effekt istället för att förvänta sig att lösningar anpassade efter en hel bransch – inte efter era specifika behov - ska göra det åt er.

Samproduktion av Karolina Levinson och Ingela Bergendahl.

 

Relaterade inlägg

Multisoft – Fotograf Mattias Hamren-108
Blogg
15 november 2023

ETL och ELT: Navigera rätt för din integrationslösning

På resan för en integrationslösning stöter du på två centrala begrepp: ETL (Extract, Tra...
En kvinna och en man pratar med en tredje person, framför laptops vid bord.
Blogg
6 november 2023

Stoppa medlemsflykten en gång för alla med anpassningsbara systemlösningar

Med hjälp av anpassningsbara systemlösningar från Multisoft, finns möjligheten att effek...

Om Multisoft

Revolutionerande low code platform

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tempus pulvinar orci nec fringilla. Nam molestie sed enim quis volutpat. Phasellus ipsum tortor, porta id magna ac, bibendum vulputate.

Om oss

start_5050_2