frimurarna

Softadmin® nyheter

Läs de senaste nyheterna och uppdateringarna av low-code plattformen Softadmin® och alla de funktionerna som lagts till under åren.

Softadmin 7.36

2024-04-29

Bättre stöd för sammanställd tabulärdata i alla synliga komponenter

Ovanför listor, formulär, kalendrar m.m. kan man nu enkelt visa mindre sammanställda tabeller med information såsom projektmedlemmar, statistik eller annat.

  7361

Förbättrad användarupplevelse för tal i informationsrutor

Tal kan nu högerställas vilket är fördelaktigt då flera olika tal ska jämföras mot varandra. Innan var standardinställningen att all typ av information var vänsterställd.

  7362

Stöd för drill-down direkt i grafer

Användaren har nu möjlighet att borra sig ner i informationen direkt i Softadmin®:s grafer och diagram. Beroende på situation kan användaren komma vidare till en ny graf eller en lista med underliggande detaljinformation.

7363

Förbättrat mobilstöd för tidslinjer

I mobilgränssnittet visas nu en mer kompakt tidslinje som gör att användaren får en bättre överblick över hela processen. Innan behövde användaren scrolla i sidled för att nå alla process-steg.

  7368

Komponenten för flödesdiagram och noder blir mer levande med ikoner och färger

Komponenten kan nu visualisera färger för användaren vilket gör det enklare att navigera till rätt ställe.

  7364

Mobil-appen (och mobilgränssnittet) adderas med företaget/systemets logotyp

För sällananvändare som använder Softadmin® via mobiltelefon (app eller webbgränssnitt) så blir det tydligare var man är då företagets eller systemets logotyp visas i menyn.

  7365

Möjlighet att köra Softadmin® utan meny till vänster

I vissa situationer, t.ex. ansökningsflöden eller andra typer av sällananvändarfunktioner, vill man göra det enklare för användaren genom att inte visa menyn till vänster (eller högst upp på mobil). Användaren får då färre val att klicka på vilket förbättrar användbarheten.

  7366

  7367

 

Länk till dokumentationen

Softadmin 7.35

2024-02-23

Säker start för mobilt BankID inför för Bankgiro-komponenten (v7.35.1)

Vid synkronisering med Bankgirocentralen kräver nu komponenten att användaren startar mobilt BankID på ett säkert sätt (med QR-kod) enligt de nya reglerna för säker start.

Softadmin

Uppdaterad och moderniserad filuppladdningskontroll

Kontrollen för filuppladdning har uppdaterats och filuppladdning påbörjas direkt då användaren släpper filen på uppladdningsytan.

7352

Möjlighet för super-användaren att styra formatering på PDF-dokument

Softadmin® har sedan länge kunnat producera PDF-dokument baserat på RTF- eller Word®-mallar. Numera kan även PDF-dokument användas som s k statiska PDF-mallar där man kan få bättre kontroll över detaljer i designen. Användare (med rätt behörighet) kan då placera ut var specifik information ska placeras i PDF-dokumentet. Både bilder och textfraser som ska hämtas från systemet kan placeras ut på ytan.

7353

Droplister med möjlighet till gruppering

Förbättrad användarupplevelse med droplister som har många val. Dessa kan göras mer överskådliga med huvudgrupper och val.

7354

Möjlighet till mindre popup:er vid ändring av information

Användaren slipper nu lämna aktuell bild för att göra enklare uppdateringar. Dessa popup:er finns i ett antal olika storlekar beroende på situation.

7355

Listkomponenten (grid) stödjer nu effektivare hantering av kryssrutor

Funktioner för att mass-markera kryssrutor har införts. Genom att kryssa för en kryssruta, sen hålla ned Shift-tangenten och markera många rader samtidigt får användaren ett effektivare sätt att jobba.

Länk-kort finns nu i flera storlekar

Länk-kort finns nu i stor och mellanstor storlek. I vissa användarfall upplevs mindre kort smidigare.

7356

Förbättrad supersök

Supersöken (sökfältet högst upp till vänster i systemet) kan nu gruppera och filtrera på olika typer av objekt i systemet. Användaren kan enkelt välja vilken typ av objekt som hen vill ha fram.

7357

Länk till dokumentation

Softadmin 7.34

2023-12-15

Radio cards

En ny kontroll för att visa val för slutanvändaren har lagts till. Denna fungerar exakt som en s k radio button-kontroll men med möjlighet att ange lite mer text per val på ett enklare sätt.

  Bild2-radio

Uppgraderade grafer för linjediagram och stapeldiagram

Linjediagrammet och stapeldiagrammet har fått en uppdaterad design.

  Bild1-graf

  Bild3-stapel

Frågedialoger med flera val och ökad flexibilitet

I användarflödena kan nu frågedialoger med flera olika val användas. Tidigare fanns bara valen ”OK” och ”Avbryt”. Nu har utvecklaren möjlighet att erbjuda flera olika val för användaren. Utöver detta kan systemet signalera med färger motsvarande ”Allt har gått bra” (grönt), ”Varning” (gult), ”Varning - borttagning” (Rött), ”Neutralt” (Blått).

Bild4-boxBild5-box2Bild6-box3

Kolumner i textrutor med sök

Softadmin® har nu möjlighet att visa flera kolumner i sökresultatet i textrutor. Det gör det enklare för användaren att få ytterligare information om respektive sökträff.

  Bild7-kolumn

Stöd för dubbelklick i komponenten för processer/datamodell

Komponenten som kan visualisera processer (och databasdiagram) stödjer nu dubbelklick vilket gör användarupplevelsen snabbare.

  Bild8process

Stöd för text på processpilar i komponenten för processer/datamodell

Tidigare kunde inte komponenten visa text på pilarna (eller kopplingarna) mellan process-stegen (eller entiteterna). Med denna version kan användaren nu direkt se information om kopplingen.

  Bild9-process2

Förbättrad WCAG

Flera förbättringar gällande WCAG har införts, t.ex. gällande Tooltips, autocomplete och bilder i användarskapad HTML.

Softadmin 7.33

2023-10-31

Ny komponent för bildgalleri

En ny komponent för att visa flera bilder ihop har lagts till. Komponenten kan visa bilder på ett flertal olika sätt. Exempel enligt nedan:

  MicrosoftTeams-image

MicrosoftTeams-image (3)

MicrosoftTeams-image (4)

Positivt meddelande

Nu kan Softadmin® signalera att något gått bra med grön färg i meddelandet. Det gör att användaren snabbare kan förstå – utan att behöva läsa hela informationstexten – att föregående funktion gått bra. Innan fanns färger för fel (röd), varning (gul) och neutral information (blå).

MicrosoftTeams-image (5)

Paj-diagram tillsammans med annan information

Nu interaktiv design på paj-diagram. Detta kan visas ihop med annan information på detaljsidor och andra komponenter. Syftet är att snabbt få en överblick på en procentuell fördelning.

MicrosoftTeams-image (6)

Single Sign On med OpenID Connect

Softadmin® stödjer numera SSO med OpenID Connect.

 MicrosoftTeams-image (1)

Skapa mer avancerade PDF-dokument

Ett nytt komponentläge för PDF-generering gör det möjligt att utgå från en dokumentmall i PDF istället för RTF. Det ger möjlighet till mer noggrant utförande när det gäller komplexa formulär m.m.

MicrosoftTeams-image (2)

Softadmin® 7.32

2023-09-13

Sorteringsindikator i list-komponenten

En indikator bredvid rubriken visas hur en lista är sorterad.

Sorteringsindikator

 

Bättre mobilstöd för signeringskontrollen

Signeringskontrollen blir – i responsivt läge – en popup som gör det enklare att signera på enheter med mindre skärm.

Bättre mobilstöd för signeringskontroll

HTML-editorn har fått en uppdaterad design

Typsnitt och övrig design har ändrats för att bättre harmonisera med övriga kontroller.

Uppdaterad design för HTML-editor


Länklist-komponenten har fått ett nytt läge: Länkkort

När systemet innehåller länklistor som är korta (få val) kan det bli enklare för användaren att klicka på ett ”kort” istället för en vanlig länk. Nedan visas ett exempel på en sån lista med tre olika val.

Länklist-komponent


Ny komponent för att visa sammanlänkade noder

Syftet med komponenten är att visualisera modeller, processer och annat som kan visualiseras med ”lådor” och ”streck”. Nedan visas ett exempel där man använder komponenten till att visualisera en datamodell.

Ny komponent för sammanlänkade noder

 

Ny design på mätare

En ny mer modern design på mätare. Syftet är att tydligare visa värderingen (färgen) på aktuellt värde.

 

Ny design på mätare

 

Länk till dokumentation

https://documentation.softadmin.se/softadmin.aspx?id=22&documentid=72819671-8412-43f9-aded-22b1181efac0

Softadmin® 7.31

2023-06-26

Uppdaterad design på Planner-komponenten

Ny design på planner-komponenten. Datum och resursfilter (”Doctor” i exemplet nedan) visas till vänster.

Uppdaterad design på Planner-komponent

Topplänkar visas alltid under menyvalsnamnet

Tidigare kunde länkarna visas till höger om menyvalsnamnet. Länkar som alltid ligger på samma ställe förbättrar enkelheten för användaren.

Topplänkar under menyvalsnamnet

Snabbare åtkomst till startsida för mobila enheter

Från och med denna version kan mobila enheter visa startsidan direkt istället för menyn – när användaren loggar in.


BankID – ”säker start” med QR-koder

S k ”säker start” är nu obligatoriskt för BankID-komponenten. Enda undantaget är när man kör komponenten i läget ”Identifiering via telefon”.


BankID – bättre användarupplevelse vid identifiering

Valfri text kan nu visas för användaren även vid identifiering (tidigare bara möjligt vid signering).

 

Länk till dokumentation

https://documentation.softadmin.se/softadmin.aspx?id=22&documentid=0dac6ce6-4602-462e-88d2-a13d06be002d#new-in-softadmin-731001

Softadmin® 7.30

09 maj, 2023

Magic box – samarbetsläge och många andra förbättringar

Komponenten ”Magic box” är en mångsidig komponent för att visa rutor (boxes) där användaren kan dra och släppa block. Komponenten kan användas för att visualisera avancerade resursscheman, gant-scheman, geografiska utplaceringar m.m.
Komponenten har nu utrustats med ett s k samarbetsläge där flera användare kan vara inne på samma vy och när en ändring görs (dra-och-släpp eller annan ändring) så uppdateras alla användares vyer samtidigt. Det gör att man enkelt kan samarbeta i samma vyn från flera olika datorer.
Utöver detta så har även möjligheterna att placera och utforma rutor (boxes) förbättrats avsevärt vilket gör att man nu kan visualisera de allra flesta situationerna med komponenten.
Även prestanda har uppdaterats vilket möjliggör tusentals samtidiga rutor i samma vy.

 

Redigerbar lista kan starta i redigeringsläge

List-komponenten har sedan länge kunnat ge användaren möjlighet att ändra värden utan att lämna sidan. För att detta ska ske under kontrollerade former så har användaren tidigare behövt klicka på en ”Redigera”-knapp innan ändring kan påbörjas.
Komponenten stödjer nu att användaren direkt kommer in i redigeringsläge, vilket är användbart i flera olika administrativa lägen.

 

Ny uppdaterad design på trädvyn (Treeview)

Fungerar numera även bättre responsivt i mobil.

Picture1


Ny uppdaterad design på flervalsväljaren (Multi picker)

Fungerar numera även bättre responsivt i mobil.

Picture2


Flera mindre UX-förbättringar

Picture3

 

Större skillnad mellan ”Sök” och ”Spara” så att det blir tydligt vilken funktion som används i systemet.

 

Picture4

 

Inmatningsmeddelanden visas numera även samlat högst upp på sidan. Tidigare visades bara meddelandena vid respektive fält.

 

Picture5

 

Kalenderkomponenten visar tydligare vilken vecka som är vald genom grå bakgrund.

 

Picture6

 

Menygruppers beskrivning visas numera högst upp i menygruppen. Tidigare visades de endast som tooltips när man förde muspekaren över länken till menygruppen.

 

Picture7

 

När en listkomponent används i en s k Multipart (dvs visas tillsammans med andra kontroller på samma sida) så läggs Excel-knappen direkt till höger om rubriken.

 

Picture8

Specialikoner för ”favoriter”, ”visa lista i helskärmsläge” och ”hjälp” visas nu direkt till höger om rubriker och blir därmed lättare att nå för användaren.

 

Picture9

 

Länkar i varningstexter visas nu direkt till höger om texten och blir därmed enklare att se och klicka på för användaren.

 

Länk till dokumentation

https://documentation.softadmin.com/softadmin.aspx?id=22&documentid=3c1a20f1-28e9-4fe8-b285-6fae70ef8053

Softadmin® 7.29

03 april, 2023

Ny design på resurskalendern (desktop och mobil)

Picture9

 

Resursväljare ger möjlighet att se en delmängd av resurserna.

 

Picture10

 

Förbättrad kontrast för WCAG

T.ex. på varningstexter.

Picture11

 

Datumväljare fler år bakåt i tiden

För val av datum längre bak i tiden har nu datumväljaren bättre stöd.

Picture12


Förbättrad lösenordsinmatning

Användaren kan nu välja att visa sitt inmatade lösenord.

Picture13

 

Softadmin® ger indikation på lösenordsstyrka. Vanliga lösenord är med i listan och sänker därmed styrkan.

 

Picture14


Tydligare för användaren när obligatoriska fält inte matas in i formulär

Innan visades fältet i rött, nu kommer även en förklarande text med.

Picture15

 

Expandera alla rader

När listkomponenten innehåller rader som kan fällas ut så dyker en snabbknapp upp som ger användaren möjlighet att expandera/fälla ihop alla rader.

Picture16

 

Filkontrollen klarar nu också av ändring av befintliga filer som finns i databasen.

Listning och möjlighet till borttagning och tillägg av filer.

Picture17

 

BankID-komponenten stödjer QR-koden

BankID har som krav från och med 2024 att QR-koder ska initiera vissa BankID-inloggningar. Detta stöd har nu tillförts.

 

Länk till dokumentation

https://documentation.softadmin.com/softadmin.aspx?id=22&documentid=9101b01f-7c6d-4897-877e-26a1d3a7b3c2

Softadmin® 7.28

01 mars, 2023

Kalender med veckodagar har fått ett designlyft

Picture1

 

Även mobilversionen är uppdaterad.

 

Picture2

 

Synliga parametrar på komponenter har fått en uppdaterad och mer överblickbar design

Picture3

 

Bättre stöd för tangentbordsnavigering

Mer hjälp till användaren vid tangentsbordsnavigering.

Picture4

 


Bättre stöd för att visa KPI-värden

Viktiga värden kan nu visas i Info-boxar på ett framlyft sätt. T.ex. KPI:er av olika slag. KPI:erna kan visas både som värden och enligt positiv, negativ eller neutral trend.

Picture5


Ny filuppladdningskontroll

Den nya filuppladdningskontrollen kan ta emot många filer samtidigt vilket gör det enkelt för användaren att drag-n-drop:a flera filer från en mapp på datorn direkt in i systemet. Uppladdningen påbörjar direkt då användaren släpper filerna på ytan.

Picture6

 

Flera olika färger ger både varningar och/eller information

Softadmin® stödjer nu både varningar av olika grad samt information till användaren direkt då hen fyller i information i ett fält.

Picture7

 

Flera SAML-providers vid Single Sign On

Flera olika SAML-identity providers kan nu registreras i ett system vilket tillåter användare från flera olika källor.

Picture8

 

Ännu högre säkerhet vid SAML-inloggning

Softadmin® stödjer i och med denna version signerade login-anrop.

 

Länk till dokumentation

https://documentation.softadmin.com/softadmin.aspx?id=22&documentid=05eeab2c-62e1-4be4-b686-df6f6abdf2ac

Softadmin® 7.27

26 januari, 2023

Övergripande uppdaterad design och UX-förbättringar

Versionen innehåller en hel del övergripande designlyft i exempelvis vänstermenyn, rubrikerna samt multi-komponent-sidor (sidor som innehåller flera komponenter).

 

Uppdaterad design för inställningar och supersök i vänstermenyn.

Skärmbild 2023-01-27 155748

 

Rubriker tar mindre utrymme.
Skärmbild 2023-01-27 155821

 

Stöd för olika ramtyper kring komponenter.

Skärmbild 2023-01-27 155949

 

Design för olästa poster i komponenten Länklista

Länklistorna kan nu innehålla lästa/olästa poster.

Skärmbild 2023-01-27 160040

 

Förbättrat mobilstöd för kalendern

Förbättrad responsivitet i kalendern.

Skärmbild 2023-01-27 160110
Skärmbild 2023-01-27 160135


Varningsfärg på knappar med stor inverkan

Funktioner/knappar med stor inverkan (destructive på engelska) kan nu signalera varningsfärg.

Skärmbild 2023-01-27 160222

Gäller även radknappar i list-komponenten.

Skärmbild 2023-01-27 160252


Infoboxar kommer ihåg användarens senaste inställning

Informationsrutor (s k Infoboxar) högst upp i en komponent kan fällas in och fällas ut. Från och med denna version kommer Softadmin® ihåg användarens egna inställning vilket förbättrar användarupplevelsen.

 

Länk till dokumentation

https://documentation.softadmin.com/softadmin.aspx?id=22&documentid=4974933d-7221-4123-bf13-470ee2c24f13#new-in-softadmin-727001

Softadmin® 7.26

6 december, 2022

Uppdaterad design och funktion på kalendern

Softadmin® har fått en uppdaterad design och gränssnitt på kalendern. Användaren kan också styra hur mycket information som ska visas i kalenderposterna.

Bild1

Resurser i kalendern visas numera till vänster om kalenderposterna (istället för ovan som tidigare).

Bild2

BankID – animerade QR-koder

Inloggning med BankID använder sig från version 7.26 av animerade (uppdaterande) QR-koder. Den gamla lösningen kommer sluta stödjas av BankID år 2024 av säkerhetsskäl. Även BankID installerade på datorer stödjs.

Bild3

En ny kontroll

”Multi autosearch” har införts i plattformen för att ge slutanvändarna en bättre och enklare upplevelse vid situationer där man ska välja flera val ur ett stort urval.

Bild4

Inaktiva knappar ger användaren information om varför de är inaktiva

Softadmin® stödjer nu funktionen att knappar som är inaktiva (på grund av affärslogik) nu direkt vid knappen kan beskriva varför knappen är inaktiv.

Övrigt

Utöver förändringarna angivna ovan så har versionen fått bättre stöd för bildhantering, möjlighet att skicka e-post med hög prioritet och fått uppdaterade integrationsmöjligheter med Azure Service Bus.

Softadmin® 7.25

13 oktober, 2022

Uppdaterad design

Softadmin® har genomgått ännu ett UX-lyft för att ge en bättre och enklare användarupplevelse. Ny uppdaterad design för inmatningsfält, ny färgväljare samt införande av tydligare flikar i detaljsidor.

Bild1

Bild2

Bild3

Kolumngruppering i Pivot-vyer

Pivot-vyn stödjer numera kolumngruppering som i exemplet nedan.

Bild4

Ny design på linjär process

Komponenten för att visualisera linjära processer har fått ett designlyft och ser ut enligt nedan.

Bild5

Ny kontroll för godkännande av villkor

Funktion för att enklare kunna få godkännande via kryssrutor.

Bild6

Bättre information till användare när knappar inte är valbara

Radknappar i listsidor kan nu visa information om varför en knapp inte är valbar för användaren. Detta ger en bättre användarupplevelse.

Bild7

Bättre responsivitet för informationsrutor

Informationsrutor kan nu styras mer automatiskt gällande responsivt beteende. Exempel på desktop visas i den övre rutan och samma exempel i App (eller mindre skärm).

Bild8

 

Softadmin® 7.24

2 september, 2022

Uppdaterad design

Softadmin® har genomgått ännu ett UX-lyft för att ge en bättre och enklare användarupplevelse. Ny uppdaterad design för visning av progress (körningar m.m.) samt popup-fönster.

Bättre stöd för listvyer i app

En lista med många kolumner visas nu optimerat på en mindre bildskärm. Komponenter har nu stöd för en kort sammanfattning av hela raden samt möjlighet att öppna raden för att se mer information samt komma åt funktioner som gäller för den utfällda raden.

Bild10

Ny kontroll – Träd med kryssrutor

Mer användarvänlig komponent för att välja ett eller flera val i en hierarkisk struktur. Denna fungerar också bättre i App och mindre bildskärmar. Kontrollen stödjer också filter vilket gör att användaren snabbt hittar de val som hen är intresserad av att kryssa för.

Bild11

Accelererad utveckling med guider

Ett nytt utvecklar-koncept för att accelerera utveckling har införts. Med hjälp av guider kan nu utvecklaren få ännu mer av utvecklingen automatisk.

Softadmin® 7.23

29 juni, 2022

Uppdaterad design

Softadmin® har genomgått ännu ett UX-lyft för att ge en bättre och enklare användarupplevelse. Ny uppdaterad datum/tid-väljare, menygrupper, detaljsida och tooltips.

Bild12

Ny grafisk komponent - Tidslinje

Högst upp i alla vyer finns nu möjlighet att visualisera en tidslinje. Detta är lämpligt för t.ex. en process eller ett ärende som genomgår ett antal steg eller statuslägen.

Bild13

Nya möjligheter med Planner (planeraren)-komponenten

Block kan nu visas större än tidigare samt även inkludera pedagogiska ikoner.

Tusentalsavgränsare i inmatningsfält

Möjlighet till tusentalsavgränsare har nu införts i inmatningsfält för valuta och större heltal.

Bättre stöd för notifieringar

Bättre stöd för att ta bort notifieringar som användaren har hanterat utan att aktivt och manuellt behöva markera dem som hanterade.

Bättre användarupplevelse på hjälpsidor

Tidigare visades hjälpsidorna i nya flikar i webbläsaren. Från och med denna version visas hjälpsidorna direkt i samma flik som ett modalt fönster.

Teckenräknare på textfält

Teckenräknare för inmatat antal tecken i ett textfält slås enkelt på vid behov.

Stöd för Schweiziska QR-koder

Genererade QR-koder för betalningar stödjer nu Schweiziska krav. Gäller PDF, RTF och HTML i systemet.

Användarinitierade integrationer kan nu visas status

Genererade QR-koder för betalningar stödjer nu Schweiziska krav. Gäller PDF, RTF och HTML i systemet.

Softadmin® 7.22

29 april, 2022

Uppdaterad design

Softadmin® har genomgått ännu ett UX-lyft för att ge en bättre och enklare användarupplevelse. Ny uppdaterad login-sida, smidigare användarmeddelanden och ny design på list-komponenten.

Bild14

Bild15

Bild16

Teckenräknare på textfält

Teckenräknare för inmatat antal tecken i ett textfält slås enkelt på vid behov.

Spara i utkastläge

En ny funktion för att kunna spara i utkastläge finns tillgänglig för inmatningsformulär. Utkastläget innebär även att obligatoriska fält inte måste fyllas för att utkastet ska kunna sparas.

Förbättrad hjälpfunktion

Softadmin®:s hjälpfunktion har förbättrats rejält och innehåller nu tydligare översikt över funktioner som spänner över flera menyval. Skribenten kan skriva separata hjälptexter för varje del i systemet (t.ex. flikar på en detaljsida) och endast den hjälp som aktuell användare har behörighet till kommer visas. Hjälpen innehåller också en förbättrad länkfunktion som gör det enklare för slutanvändaren att klicka sig fram till den information som eftersöks.

Softadmin® 7.21

2 april, 2022

Uppdaterad design

UX- fokus i Softadmin® för en bättre och enklare användarupplevelse. Vänstermenyn, rubrikerna och “Info-boxarna” har fått ny modern design.

Uppdaterat stöd för notifieringar till Apples iOS

Softadmin® använder Apples nya framtidssäkrade API för notifieringar.

Snabbare förändringar genom del-installationer

Softadmin® stödjer nu att man kan installera utvalda delar av utvecklingsmiljön till produktionsservern. Funktionen gör att större ändringar i utvecklingsmiljön inte längre blockerar mindre ändringar i andra delar av systemet.

Mer information till användaren vid ej valbara kryssrutor

Listvyn i Softadmin® kan dölja kryssrutor på radnivå. Nu kan Softadmin® meddela användaren varför kryssrutan är dold, vilket ger en bättre användarupplevelse.

Framtidens betalningar - bättre stöd för P27-formatet

Softadmin® stödjer nu standardformatet för P27-betalningar. Formaten pain.001, pain.002 and camt.054 stödjs.

Softadmin® 7.20

5 februari, 2022

Bättre HTML-redigerare

Bättre integrerad HTML-redigerare med rättstavning och bättre hantering för klipp-och-klistra.

Förbättrad varningshantering

Detaljsidor som visar objekt kan nu visa upp varningar med direktlänk till det som varningen gäller.

E-postintegration för framtiden

E-postutskicken stödjer nu integration med Microsoft Azure (graph).

Utökad färgtema-hantering

Ny möjlighet att sätta unika färgteman i ett enskilt system – även om man delar utvecklingen av systemet med andra.

Stabiliserande åtgärder

Ett flertal mindre fel har åtgärdats.

Softadmin® 7.19

15 december, 2022

Bättre tablet-stöd

Softadmin® ser skillnad på mobil, surfplatta och desktop vilket ger utvecklaren möjlighet att, vid behov, skräddarsy funktionalitet för respektive enhetstyp.

Importera Excelfiler – snabbt och enkelt

Excel-komponenten stödjer nu import av Excelfiler vilket gör utveckling av funktioner som kräver import av Exceldata smidigare.

Många små gränssnittsförbättringar

Flera små förbättringar på fält i en redigerbar grid (bl.a. för tid och datum).

För utvecklare – ännu snabbare utveckling

Flikar i detaljsidor och parametrar på parametersidor flyttas numera med drag-n-drop.

Softadmin® 7.18

10 oktober, 2021

Stöd för QR-koder med BankID

Nu stöds BankID:s inloggningsmetod med QR-koder.

Om du önskat att en extern inloggningssida ska utvecklas utanför ditt Softadmin®-system, t.ex. Mina sidor, kan användarna nu logga in med sin mobila BankID-app genom att skanna en QR-kod och slippa ange sitt personnummer.

Detta sker genom teknologin Softadmin® Snippets som möjliggör att inflika önskade data från Softadmin®-systemets databas på publika eller privata webbplatser.

Avsnitt med inmatningsfält kan öppnas och stängas

På söksidor och i inmatningsformulär kan man skapa avsnitt med inmatningsfält som kan öppnas och stängas med hjälp av en liten pil.

På söksidor är detta ett ypperligt sätt att kunna erbjuda väldigt många sökvillkor utan att behöva visa upp alla samtidigt.

På inmatningsformulär kan dessa stängningsbara avsnitt vara bra exempelvis när det finns många inställningar och man inte vill visa upp alla inmatningsfälten samtidigt.

Planeringskomponenten får nytt visningsalternativ

Planeringskomponenten har ett visningsalternativ där endast en dag visas åt gången. Det används när en enda dag innehåller så många uppgifter att veckovyn blir oanvändbar.

En ny inställning erbjuds nu för att kunna begränsa användare att inte kunna flytta möten och tillfällen mellan olika dagar.

Redigerbara listan får fler låsmöjligheter

Komponenten Editible Grid är en kraftfull komponent där användaren kan ändra data i cellerna direkt i en lista, i stället för att behöva aktivera ett inmatningsformulär.

I och med Softadmin® 7.18 är det möjligt att låsa inte bara kolumner och vissa rader mot redigering, utan även enskilda celler. Det innebär att varje användare kan erhålla väldigt exakt behörighet beroende på roll och snabba ändringar kan göras säkert.

Softadmin® 7.17

7 september, 2021

Nytt kalenderutseende för små skärmar

Om man tittar på en veckokalender i sin mobiltelefon möts man från och med version 7.17 av en anpassad kalendervy för mindre skärmar. Man kan klicka in sig på en viss dag för att se dagens händelser och detaljer.

Drag-n-drop för kalenderposter

Om man visar kalendern i schema-läge d.v.s. med en tidsaxel på sidan, kan man från och med Softadmin® 7.17 flytta runt kalenderposterna med musen. Det är också möjligt att ändra kalenderposternas start- och sluttid med musen. Funktionen fungerar i desktop-miljö.

ZIP-filer kan extraheras automatiskt

Komponenten för Zip Archive kan nu också extrahera filer. Komponenten har använts tidigare för att packa ihop stora mängder filer vid exempelvis uttag eller export av data.

I och med att fler integrationer tillämpar överföring med hoppackade filer, stödjer Softadmin® nu att packa upp dem automatiskt efter att de importerats till Softadmin®.

Softadmin® 7.16

2 augusti, 2021

Större möjligheter för webbtjänstintegrationer

Softadmin® version 7.16 fokuserar på att öka möjligheterna att interagera med andra system genom webbtjänster på ett friare sätt.

Många systems integrationsgränssnitt är unikt uppställda och med en stor variationsrikedom. Därför ger Softadmin®:s nya direktaccess till rådata genom text eller binärdata, bättre möjligheter att få till bra integrationer, exempelvis när varken XML eller JSON används.

Friare utbyte av information under ett webbtjänstanrop

Tidigare behövde alla informationsförfrågningar som skulle utföras under ett och samma integrationstillfälle anges på en gång. Detta gav en sämre flexibilitet ifall svaret på en förfrågan visade sig vara något oväntat.

Från och med Softadmin® 7.16 kan i stället mycket dynamiska integrationer skapas. Till exempel skulle en begäran kunna hämta alla e-postlistors namn, sedan beroende på svaret begära att få mottagarna för en viss e-postlista för att slutligen begära att uppdatera vissa e-postmottagare.

Hantering av statuskoder under webbtjänstanrop

Vissa andra system kommunicerar med hjälp av HTTP-statuskoder. Från och med Softadmin® 7.16 stöds detta. Detta förbättrar också möjligheterna till felhantering under en integration.

Softadmin® 7.15

11 juni, 2021

Stöd för Azure Service Bus

Azure Service Bus är en Microsoft-teknologi för att på ett robust sätt skicka meddelanden mellan olika, fristående applikationer. Det kan användas för att överföra data, lastbalansera mellan olika applikationer eller att koordinera affärskritiska transaktioner.

Från med Softadmin® 7.15 finns support för att skicka och ta emot meddelanden via Azure Service Bus.

Softadmin® Cloud Edition får stöd för Azure Key Vault

Azure Key Vault erbjuder en metod för att lagra hemligheter såsom lösenord på en säker plats utanför systemet, där de kan administreras centralt av en Azure-administratör.

Cloud-utgåvan av Softadmin® hade redan stöd för Azure Key Vault men nu kan även Server-utgåvan av Softadmin® hantera Azure Key Vault.

Flera signerare för Bankgiro Link

Softadmin® har länge haft stöd för att skicka filer till Bankgirocentralen för att hantera in- och utbetalningar. I Softadmin® 7.15 finns nu stöd för att kräva att flera olika personer signerar med BankID för att godkänna en utbetalningsbegäran.

Softadmin® 7.14

4 maj, 2021

Dina favoritmenyval sparar också dina sökvillkor

Softadmin® tillåter användare att skapa bokmärken till sina menyvalsfavoriter, t.ex. till Sök projekt eller till Sök företag.

Från och med Softadmin® 7.14 kan även dina (sök-)parametrar lagras inuti bokmärket! Det innebär att det är möjligt att göra ett bokmärke som söker fram en grupp projekt eller ett visst företag. Genom att skapa flera favoriter som leder till olika företag, kan man snabbt få fram just de företag man ofta arbetar med.

En annan bra tillämpning är när man återkommande vill få fram sin specifika rapport, utan att behöva ange alla sökvillkor varje gång.

Mellanrubriker på söksidor

Sökvillkor kan grupperas prydligt på en söksida genom avsnitt med tillhörande rubriker. Dessa rubriker kan finnas med, eller utan, tillhörande kryssruta (som fäller då ut avsnittet). Även rubrikernas bakgrundsfärg kan justeras.

Möjligheterna för förklarande beskrivningar av menygrupperna i vänstermenyn, har också förbättrats.

Single sign-on med SAML 2.0

Förutom det befintliga stödet för automatisk inloggning via Active Directory och Azure AD finns nu också stöd för SAML 2.0.

Dels möjliggör detta enkel inloggning för organisationer som inte har sina användare i en Windows-domän, men har någon form av SAML-kompatibel identitetsleverantör.

Dels möjliggör detta enkel inloggning för organisationer som mycket väl har sina användare i en Windows-domän, men som inte har driften av sitt Softadmin®-system i sin domän. Men detta är nu möjligt genom att konfigurera en SAML-integration med Active Directory Federation Services (AD FS).

Softadmin® 7.13

30 april, 2021

Fält i formulär markeras när de visas upp

I Softadmin® kan man skapa väldigt bra inmatningsformulär som är perfekt anpassade efter informationsinmatningen.

Det är vanligt att vissa kontroller i formuläret, såsom kryssrutor, släcker och tänder andra fält längre ner på sidan. Ibland kan det vara svårt för användaren att uppmärksamma vilka fält som uppenbarar sig vid ett klick.

I Softadmin® 7.13 markeras alla tillkomna fält med en blå kant på vänster sida som efter ett slag tonas ut. Användaren blir därmed uppmärksammad att fler fält blir tillgängliga.

Mobilt BankID på webbsidor

Man har länge kunna logga in i Softadmin® med BankID och digitalt kunna signera exempelvis dokument inuti Softadmin®.

I och med version 7.13 kan plattformens robusta BankID-integration även användas på helt fristående webbsidor (utanför Softadmin®). Det görs med tekniken Softadmin® Snippets. Det innebär att man enkelt kan bygga upp webbsidor med identifiering/inloggning och signering.

Vanliga tillämpningar är medlemssidor, ekonomiska portaler/rapporter, underskrifter och godkännanden där helt skräddarsydd design önskas.

Ökad säkerhet för CSRF-attacker

Softadmin® har haft en kraftig säkerhet sedan version 5.5 gällande s.k. CSRF-attacker (Cross Site Request Forgery). En CSRF-attack innebär att en illasinnad webbplats får en användares webbläsare att utföra en oönskad åtgärd på en betrodd webbplats.

I version 7.13 har denna säkerhet utökats ytterligare för inloggningssidan och andra delar i Softadmin®. Det extra skyddet kan aktiveras om så önskas.

Automatiserade arbeten kan utföras parallellt

I Softadmin® är det vanligt att många databearbetningar sker automatiskt och ”bakom kulisserna”. Databasen genomför otaliga databehandlingar i systemet utan att någon användare behöver aktivera dessa.

Vissa typer av datahanteringar har krävt att de sker sekventiellt d.v.s. efter varandra. Men i Softadmin® 7.13 är det möjligt att många olika menyval kan exekveras samtidigt – helt utan att en användare ens är inloggad.

Dessa så kallade jobb, som Softadmin® bemästrar excellent, skapar enorma möjligheter för helautomatiska processer med extremt hög effektivitet.

Designjusteringar i formulär

Layouten för formulärsidor, men även för söksidor, har korrigerats varsamt för en bättre användarupplevelse.

Softadmin® 7.12

4 februari, 2021

Formaterad text i BankID-appen

Ett meddelande visas alltid när användaren ska signera något i användarens BankID-app i mobilen. Detta meddelande kan Softadmin® nu skicka ut med formaterad text för en bättre användarupplevelse.

Man kan på detta sätt uppmärksamma användaren genom större stil eller med en snyggare uppställning vad underskriften handlar om.

Högre säkerhet på formulärsidor

Softadmin® förstärker skyddet på formulärsidor.

Det kommer hela tiden nya säkerhetshot och vi på Multisoft tar säkerheten på högsta allvar. Vi täpper kontinuerligt till alla tänkbara risker så fort en ny analys visar att något kan förbättras. Säkerheten på formulärsidorna har förbättrats före någon incident har inträffat och vi är stolta över den säkerhetsnivå Softadmin® betingar idag.

Microsoft Azure SQL Database – vi närmar oss!

Stora viktiga steg har tagits i denna version för att göra Softadmin® excellent i molnet.

Att ha sin driftlösning i molnet har många fördelar, såsom att slippa tänka på säkerhetskopieringar och serveruppdateringar. Men framförallt medges att kunna öka kapaciteten vid behov, exempelvis om antalet användare ökar.

Med denna version närmar vi oss att Softadmin® kan nyttjas fullt ut med MS Azure SQL Database vilket skapar en fantastisk skalbarhet och flexibilitet när det gäller driften av systemet.

Softadmin® 7.11

10 november, 2020

Välj ditt Softadmin® med valfri färg

I och med Softadmin® 7.11 kan Softadmin® konfigureras för att matcha er organisations färg! Den blå accentfärgen har länge dominerat i Softadmin®, men nu är det möjligt att ställa in de accentfärger (mot vit botten) som är aktuella just för er! Tala med er Softadmin®-konsult för att göra justeringar.

Brödsmulorna visar din navigering

Nu visas s.k. breadcrumbs högst upp på varje sida i Softadmin®. Detta grafiska styrelement gör det lättare för dig att se hur du hamnat på din aktuella sida. Brödsmulorna är också klickbara. På så sätt kan du snabbt backa i din navigering antingen ett eller flera steg på en gång. Detta är praktiskt om du exempelvis snabbt vill göra en ny sökning. Då trycker du bara på söksymbolen.

Olika bakgrundsfärger i kalendern visar tillgängligheten

Kalendern kan nu visa olika bakgrundsfärger per tidsenhet, vilket kan användas i skilda tillämpningar.

Exempelvis kan tid som är tillgänglig för möten, telefonmöten eller för vissa typer av ärenden, markeras med en avvikande färg, fastän ingen kalenderpost ännu har lagts ut. På så sätt kan planeringen göras mer adekvat.

Visning av jourtid, semestrar och mycket annat fungerar lika bra.

Stöd för SFTP lanseras

Om man önskar överföra filer och dokument krypterat och säkert (gärna automatiskt i en arbetsprocess) stödjer Softadmin® nu SFTP (SSH File Transfer Protocol).

Det är inte alltid att webbtjänster är möjliga att använda vid integrationer. SFTP kan då vara en lösning. Det är Softadmin®:s komponent File Manager som begåvats med funktionen. (Både username/password och username/password-protected-keyfile stöds.)

SFTP ska inte förväxlas med FTPS (SSL File Transfer Protocol) som ofta säkerhetsexperter önskar att man undviker. Vid FTPS går datatrafiken ofta via flera olika portar vilket gör FTPS oanvändbart när brandväggar finns.

Visa och dölj dina sökvillkor

I Softadmin® har det länge varit möjligt att de sökvillkor som du angivit visas även på sökresultatsidan, ovanför listan med ditt dataresultat. Ibland kan dock många sökvillkor ta för mycket plats på skärmen.

En ny grafisk design har tagits fram som gör att du kan expandera/kollapsa dina angivna sökvillkor på sökresultatsidan.

Planeringskomponenten har förbättrats

Intresset för bra och automatiserad planering och beläggning ökar i snabb takt.

Komponenten Planner har förfinats på en rad punkter. Du kommer till rätt datum enklare. När du skrollar i sidled förflyttas inte dina obokade (icke-inplanerade) bokningar. Antalet synliga år kan konfigureras. Tooltips är synliga till dess att muspekaren flyttas, vilket gör det enklare att hinna läsa informationen om den är mer omfattande.

Pivot-tabellernas kolumnhuvuden alltid synliga

En pivot-tabell är en tabell där det visas olika datakategorier både i första raden (kolumnhuvuden) och i första kolumnen (radhuvuden). En pivot-tabell är kraftfull för att visa statistik.

När du skrollar nedåt är det retsamt när kolumnhuvudena skrollar ur bild. I och med denna version av Softadmin® är dessa alltid synliga.

Förslag på dataval kan visas

I Softadmin® finns en mycket effektfull inmatningskontroll som kallas Textbox with autosearch. Den påminner om det sättet man söker på Google när olika förslag uppenbarar sig efter att matat in ett par bokstäver eller ord.

Ovana systemanvändare kan ha svårt ibland att veta vilken typ av data de förväntas välja bland. Nu är det därför möjligt att trycka på ikonen bredvid textboxen varpå ett antal förslag visas i en dropdown.

Softadmin® 7.10

9 juni, 2020

Kraftfullare SMS-tjänst erbjuds

Softadmin® 7.10 har en ny SMS-komponent som är anpassad för en ännu större kapacitet för SMS-utskick. Om ni önskar skicka många miljoner SMS i månaden eller i veckan – inga problem.

Helautomatiska banktransaktioner

Genom förändringar i Softadmin®:s komponent för integration med Bankgirocentralen, kan nu filer för banktransaktioner skapas i förväg innan filöverföringen görs.

Konceptet utökar också möjligheterna till att skapa helautomatiska banktransaktioner t.ex. registreringar av inbetalningar och återbetalningar av felaktiga belopp m.m. Attest-nivåerna kan fortfarande definieras med samma säkerhet.

Kopplingarna till Office cloud blir effektivare

Datorservrar placeras mer och mer ute i molnet vilket gör att Softadmin®:s integrationskomponenter också måste anpassas efter omgivningen. I Softadmin® 7.10 har Exchange-komponenten uppdaterats så att den agerar som en Azure AD-applikation. Detta gör att den effektivt kan integrera både med servrar som är lokala och som inte står innanför er domän. Mail, kalendrar, lokaler, att-göra-listor och kontaktböcker – allt står fritt att automatisera.

Stöd för Unscribe – mailavregistreringsfunktion

Vanligen skickar Softadmin®-system mängder med informationsmail till användarna såsom bokningsbekräftelser, rapporter, glömt-lösenord-mail och påminnelser, beroende på er lösning. Er organisation och mängden av mail kan påverka e-postservrar runt om i världen att uppfatta de automatiska utskicken som spam.

Genom det nya inbyggda stödet i Softadmin® för en avregistrera-länk i de automatiska utskicken, minskar risken för att e-postservrar ska uppfatta e-postmeddelanden som skräppost.

Utför något för många kalenderposter på en gång

I kalenderkomponenten är det möjligt att markera flera kalenderposter på en gång för att utföra en åtgärd för dem allihopa, t.ex. flytta, skicka påminnelser eller ta bort. Antalet markerade kalenderposter visas överst på sidan.

Uppgraderad .NET-version

Softadmin® 7.10 är utvecklad och kompilerad på Microsoft .NET Framework 4 vilket är den senaste versionen av programmeringsramverket från Microsoft.

Softadmin® 7.9

30 januari, 2020

Microsoft Graph ger enorma möjligheter

Nu kan Softadmin® genom en ny komponent Graph API koppla upp sig och interagera med Microsofts produkter och på så sätt skapa kraftfulla tillämpningar i ert system. Den nya Softadmin®-komponenten är en specialiserad webbtjänst som möjliggör många olika typer av integrationer.

Inom behörighet och säkerhet kan organisationens användare (och grupper) skapas, ändras och avläsas i Azure Active Directory (AD), t.ex. för en automatiserad onboarding-process.

Med Office 365 kan man addera och uppdatera kontakter automatiskt, avläsa och automatisera e-post, finna tider i många kalendrar samtidigt och mycket mer.

Stora möjligheter ges att från Softadmin® interagera med innehållet i Microsoft Teams såsom chat, delade filer, anteckningar och kalendrar.

I Microsoft Planner kan information utbytas gällande aktiviteter och i aktivitetstavlor (Kanban Boards). Information från mängder av Excel-filer kan automatiseras och rapporter och statistik kan sammanställas. Filhantering mellan Softadmin® och OneDrive samt SharePoint är nu ännu mer effektiv och sömlös.

Gör er webbplats interaktiv genom nytt koncept

Många Multisoft-kunder har efterfrågat att kunna publicera information från sitt Softadmin®-system på sin webbplats. Softadmin®:s nya funktionalitet Web Snippets möjliggör fantastiska möjligheter. Organisationens webbplats får nytt liv genom att visa realtidsdata från olika datakällor och besökarna kan interagera med det bakomliggande Softadmin®-systemet.

Med Web Snippets lägger man in taggar i en HTML-sida som i sin tur hämtar information från Softadmin®-databasen (som i sin tur kan hämta data från vilket av era system som helst).

Konceptet innebär att realtidsinformation enkelt kan publiceras med befintlig eller valfri grafisk formgivning. Exempelvis kan webbplatsbesökaren se och boka lediga tider, köpa tjänster och artiklar, avläsa statistiska nyckeltal i realtid eller redigera information.

Genom Mina sidor (med en kommande inloggning genom Mobilt BankID) kan kunden, partnern eller medlemmen exempelvis fylla i enkäter, uppdatera sina uppgifter i formulär, avläsa sina fakturor, boka kurser, ladda upp filer/bilder eller registrera ärenden.

Tack vare Softadmin® Web Snippets träder Softadmin® in i en ny era där interaktionsmöjligheterna möjliggör att externa målgrupper kan arbeta med Softadmin®-data.

Drag-and-drop i kalenderkomponenten

I Softadmin® 7.9 erbjuds äntligen drag-n-drop i kalendrar och scheman. Att direkt kunna flytta kalenderposter med musen i webbläsaren är givetvis en efterlängtad funktion.

Bankgiro-komponenten stödjer Mobilt BankID

När Softadmin® ska synkronisera filer med Bankgirocentralen har tidigare BankID på kort varit det naturliga sättet. Men från och med Softadmin® 7.9 kan inbetalningar och utbetalningar hanteras med Mobilt BankID. Detta förenklar också om det är många olika personer på flera platser som ska kunna genomföra utbetalningar till bankgiro, plusgiro eller bankkonton.

Notera att vissa banker har begränsningar vilka typer av ingående funktioner som de accepterar.

Sedan tidigare finns det möjlighet i Softadmin® även för helt automatiska synkroniseringar för inbetalningar och utbetalningar via Swedbanks SUS-tjänst.

Supersöken kan söka på alla, eller bara vissa, objekt

Har ni ännu inte aktiverat Supersöken i ert Softadmin®-system är det hög tid att göra det! Med Supersöken kan användare söka på vilket sökord som helst och få upp många olika typer objekt som är associerade med sökfrasen. Om användaren t.ex. söker på ett namn eller en del av ett telefonnummer kan det ges förslag på kontaktpersoner, företag, projekt eller många andra typer av objekt.

Med Softadmin® 7.9 möjliggörs, att i vissa delar av systemet, bara söka på vissa typer av objekt. Är man t.ex. inne på ett visst affärsområde i sitt system, kan Supersöken ge uppslag och svar just inom det affärsområdet, vilket givetvis förenklar.

Supersöken är extra effektfull när man använder Softadmin® Go! som är gratisappen till ditt Softadmin®-system.

Krypterade lösenord för högre säkerhet

Softadmin® krypterar redan användarnas lösenord, men många integrationer tillämpar och kräver lösenord, vilka lagras i Softadmin®-systemets databas. Från och med nu kan dessa lösenord krypteras, vilket omöjliggör att dessa lösenord röjs via avläsning av databasen, även om obehöriga skulle komma åt filerna av säkerhetskopiorna.

Softadmin® 7.8

23 september, 2019

Logga in med Mobilt BankID

I Softadmin® 7.8 kan man kräva att användare måste logga in med Mobilt BankID istället för bara användarnamn och lösenord vilket ger mycket bra inloggningssäkerhet.

Funktionen är extra värdefull när Softadmin® används av många olika typer av användare som sitter utanför sin egen organisation, såsom kunder, leverantörer eller olika samarbetspartners.

Funktionen kräver ett säkerhetscertifikat från bank och Multisoft administrerar denna ansökningsprocess åt er.

Tvåfaktorsautentisering genom e-post

Ett annat sätt att utöka säkerheten för obehörig inloggning är tvåfaktorsautentisering.

Efter att användaren angivit användarnamn och lösenord skickas ett engångslösensord till användarens e-postlåda. Först efter angivandet av engångslösenordet kan användaren logga in.

Spärr för export av känsliga data

Eftersom det är så enkelt att exportera enorma mängder data tack vare export-funktionen i Softadmin®, så kan man vilja begränsa detta i vissa lägen, när det handlar om känsliga data. Detta går i linje med tanken om ett gott GDPR-skydd.

För varje listsida (grid) kan därför exportfunktionen spärras i Softadmin® 7.8.

Softadmin® 7.7

15 augusti, 2019

Användare kan interaktivt gruppera listor

I Softadmin® 7.6 lanserades första möjligheten att få listor grupperade utifrån ett visst fält/kolumn. I denna version kan varje användare själva och interaktivt välja ur en dropdown vilken kolumn, listan ska grupperas på.
Om användaren grupperar t.ex. på kolumnen status, ändras listans layout. Varje status-val visas då istället som en egen rubrik och med sina tillhörande rader under sig.

Nya möjligheter i planeringskomponenten

Planeringskomponenten var tidigare anpassad för planering av saker under olika dagar. Men med Softadmin® 7.7 har tidsupplösningen höjts och det finns skalstreck inte bara för dygnets timmar utan även för 15- eller 30-minuter. Som vanligt används drag-n-drop för utplacering av sin beläggning, bokningar etc.

Resurserna kan numera också göras klickbara. Man kan snabbt klicka på resursnamnet för mer information om t.ex. rummet, personen etc.

Utökat XML-stöd vid webbtjänstpublicering

I Softadmin® 7.7 har förbättringar gjorts för enklare och effektivare uppsättning av webbtjänster när XML används. Stödet för webbtjänster med JSON är fortsatt lika gott.

ZIP-arkiv får en egen komponent

Nu är det möjligt att packa ihop många filer till en komprimerad ZIP-fil inte bara för direkt nedladdning, utan även för överföring till filserver eller som en bifogad fil i ett mail.

Funktionaliteten är bra om man t.ex. vill exportera ut många filer till ett mail, t.ex. projektdokumentation eller annat.

Räknare för valda antal rader

Listkomponenten kan hantera kryssrutor som visas till vänster om varje rad/post. På så sätt kan användaren utföra en önskad dataoperation på just de utvalda raderna/posterna.

I Softadmin® 7.7 visas numera också antalet förkryssade rader, vilket är extra bra ifall man kryssat för rader/poster från många olika sidor.

Softadmin® 7.6

5 april, 2019

Gruppsortering – ett nytt koncept för listor

Softadmin® tar nu steget till en ny spännande layout för listor. Detta steg innebär att en lista kan gruppsorteras avseende på ett i förväg valt fält (kolumn). Den gruppsorterade kolumnens olika värden bildar då istället rubriker för de olika grupperna av rader, t.ex. länder, månader eller vilka kategorier som helst.

I kommande versioner kommer gruppsorteringen utökas till att bli mer och mer kraftfull. Användaren kommer då interaktivt kunna välja hur listan gruppsorteras vilket bl.a. innebär ett nytt sätt att analysera sina data.

Excel-exporten förbättras

Det finns redan flera olika sätt att generera Excel-filer från Softadmin® men i denna version blir det enklare att exportera data till flera flikar i Excel fastän man inte vet på förhand hur många flikar som det kan röra sig om.

Det går direkt från data i Softadmin®  att få en komplett rapport med många flikar, t.ex.per avdelning, bolag, kategori, status eller vad som helst.

Olika sätt att logga in i Softadmin®

Att utnyttja organisationens Microsoft® Active Directory (AD) är ett vanligt sätt för användare att enkelt logga in eftersom de loggas in direkt om de är inloggade på sin klientdator i organisationens nätverk. Temporära länkar från i e-postmeddelanden  och i SMS är andra möjliga inloggningssätt.

Ibland kan man vilja begränsa att användare kan logga in på andra sätt än i förra stycket. Därför kan man fr.o.m. Softadmin®  7.6 dölja inmatningsfälten på inloggningssidan och istället skriva ut informationsmeddelanden såsom organisationens kontaktuppgifter etc.

Softadmin® 7.5

12 februari, 2019

Uppdaterad design och bättre responsivitet

I Softadmin® 7.5 möts du av en fräschare och renare upplevelse. Många förändringar har genomförts för att upplevelsen ska vara bättre på mindre skärmar, såsom plattor och smartphones.

Expanderbar information i listsidor

Posterna (raderna) på en listsida kan från och med nu göras expanderbara genom radknappar. När användaren trycker på en rads expandera-knapp synliggörs extra textinformation direkt under den aktuella raden.
Detta kan användas till att visa detaljer om en bokning, ett projekt eller vad som helst, utan att användaren behöver byta skärmbild. Informationen kan vara ren text eller valfri HTML.

Popup-fönster ger större möjligheter

Ibland önskar man få fördjupad information utan behöva lämna skärmbilden man har framför sig. Då kan popup-fönster vara lösningen. När ett popup-fönster öppnas ovanpå aktuell skärmbild, kan valfritt innehåll visas.
Från detta popup-fönster kan man navigera och klicka sig vidare antingen inuti popup-fönstret, eller så kan popup-fönstret automatiskt stängas när man klickar på en länk, varpå bakomliggande skärmbild uppdateras till valt menyval.

Välj många kalenderposter på en gång

Genom ny funktionalitet kan man som användare välja flera kalenderposter i kalendern för att sedan utföra valfri databehandling på valda poster, såsom radera, boka om, skicka e-post etc.
Det är också möjligt att från och med nu att få valfri höjd på schemat, d.v.s. när kalendern visas med tidskalstreck.

Förbättringar inom Single sign-on

Har man Active Directory (AD) påslaget i Softadmin® ser användarna aldrig inloggningssidan, utan de loggas in automatiskt med rätt behörighet. Har man dock även externa användare (utanför sin organisation) så erbjuder nu Softadmin® ett blandläge gällande de två olika inloggningsmetoderna. Både interna och externa användare kan nu logga in med minsta möjliga ansträngning.
I olika system identifieras användare mer och mer genom e-postadresser istället för användarnamn. Tack vare nya AD-funktioner kan användare identifieras på valfritt sätt, vilket förenklar integrationer med andra system.

Säkerhetsuppdateringar

Säkerheten i Softadmin®:s integrationskomponenter (den inbyggda webbtjänstpubliceringen) har förstärkts.

Softadmin® 7.4

28 november, 2018

Ikoner på listsidor och infoboxar

Ikoner och symboler gör det lättare för användare att uppfatta kategorier, typer och andra statusar. I Softadmin® finns det tusentalet ikoner och alla kan visas med valfri färg bredvid informationen eller helt fristående i en cell på en listsida. Ikonerna kan också visas i infoboxar på visasidor.

Ny indikatorgrafik vid långa beräkningar

Om långa arbetsberäkningar ska göras vill man som användare gärna ha återkoppling om hur långt processen har kommit. Det kan nu göras med en förloppsmätare t.ex. när tusentals fakturor beräknas.

I vissa beräkningssituationer är det inte möjligt att beräkna exakt tid. Då kan en förloppsindikator istället påvisa att servern jobbar.

Fler valideringar i inmatningsformulär

Nu kan både enkla och komplexa valideringar skapas och visas direkt när användaren av misstag skriver in fel information i formuläret. Valideringen visas som röd färg med valfri meddelandetext så fort användaren flyttar sig ifrån fältet.

Förklaringstexter under rullgardiner

Nu kan förklaringstexter visas direkt under dropdowns när användaren har valt ett givet dropdown-alternativ. På så sätt kan användaren få bättre förståelse för vad det valda alternativet innebär.

Förklaringstexter kan också användas för kontrollen textbox with autosearch d.v.s. textrutor som har begåvats med en sökfunktion där användaren snabbt söker fram ett val bland enormt många existerande val.

Klistra in bilder direkt i HTML-editorn

Genom en inställning i Softadmin® är det möjligt att tillåta användare att klistra in bilder direkt in i HTML-editorn. Tidigare var man tvungen att först ladda upp bilden till ett bildarkiv för att sedan välja det därifrån. Nu fungerar Ctrl-C, Ctrl-V utmärkt (eller motsvarande på Mac) för att klistra in bilder snabbt.

Stöd för att dölja eller visa kolumner i Kolumnväljaren

Nu går det att på listsidor ställa in att vissa kolumner/fält ska visas eller vara dolda för varje enskild användare. Detta är utmärkt ifall många användare ska använda samma listsida och menyval, men olika användare har behov av olika datakolumner. Användaren inställningar sparas automatiskt för den specifika listsidan.

Förbättringar i webbtjänsterna

Integrationer är en mycket viktig del för att få helautomatiserade lösningar i sin organisation. Därför har de inbyggda webbtjänsterna förbättrats i denna version av Softadmin®. Man kan t.ex. strömma filer vid webbtjänstanrop och kunna ställa upp begränsningar för antalet återkommande anrop för att blidka andra leverantörers krav.

Hjälpsidor direkt i din mobil

Genom att Inkludera användarhjälp kan ni ge era användare information om hur systemet stödjer organisationens verksamhetsprocesser. Dessa hjälpsidor kan organisationen författa direkt i gränssnittet. I och med denna version av Softadmin® kan hjälpsidorna också avläsas direkt i din smartphone genom nya hjälpknappar.

Förvald vy för listsidor i mobilen

I smartphones så visas listvyer normalt i s.k. listvyer. Men för vissa menyval, främst för breda rapporter där man jämför data i kolumner, kan formatet tabellvy vara att föredra även för små skärmar. Därför finns det nu en inställning för att förinställa varje listsidas startläge. Användaren kan alltid själv växla mellan listvy och tabellvy på smartphones.

Softadmin® 7.3

28 november, 2018

Stöd för notifieringar i både app och desktop

Softadmin® stödjer nu notifieringar! Använder du appen Softadmin® Go! innebär det att det kan plinga till i din smartphone vid en ny eller ändrad händelse. Förutom textmeddelandet kan även en länk skickas med som leder till det aktuella objektet, t.ex. till en order som genomförts eller till ett datum du glömt tidsredovisa. På desktop visas också en indikator med alla inkomna notifieringar.

Stöd för direktredigering i tabeller

Listsidorna (grid) är väldigt centrala i Softadmin® och nu har denna komponent begåvats med ännu mer funktionalitet. Nu är det möjligt att redigera cellernas data direkt där du står med markören. När cellen redigeras förändras cellen till en textbox, dropbown eller till ett datumfält.

Fält som är kalkylerade utifrån andra fält går givetvis inte att redigera och det är möjligt att blockera rader som användare inte ska få ändra. Bäst upplevelse av denna komponent får du med webbläsaren Chrome eller Edge.

Fastklistrade fältrubriker vid scroll

På listsidor (grid) stannar nu fältrubrikerna kvar på den övre delen av skärmen när du scrollar nedåt bland posterna. Funktionen är mycket efterlängtad men många webbläsare har tidigare omöjliggjort funktionaliteten. För närvarande fungerar funktionaliteten på webbläsaren Chrome.

Bläddra mellan poster på visasidor

Efter att du sökt fram poster till ett sökresultat detaljgranskar man dem ofta en i taget genom att gå in på en visasida. Istället för att mellan varje post behöva gå tillbaka till sökresultatet kan man nu erhålla bläddringsknappar direkt på visasidan. Det gör bläddringen mellan företag, projekt, medlemskap – eller var som helst – mycket enkelt.

Legitimera dig genom BankID

BankID kan användas till mer än att signera dokument. Om du vill vara säker på att de som ringer in till er organisation är de som de uppger sig att vara, kan ni i Softadmin® skapa en knapp för identifiering. Då kan motparten identifiera sig i sin vanliga app för mobilt BankID varpå Softadmin® visar tydligt att motparten är identifierad.

Det finns många smarta tillämpningar för signering och identifiering med Softadmin®.

Stöd för att ladda upp/ner filer och foton med Softadmin Go! Android

Tidigare gick det enbart att ladda upp filer med iOS-appen men inte med Android-appen. Nu är det möjligt att ladda upp filer och foton med båda apparna. Dessutom kan filer laddas ner och vanliga filtyper kan öppnas direkt, lite beroende på vilket operativsystem och andra appar du har installerade i din smartphone.

Stöd för tooltips för fält i Multirow

Multirow är datakontrollen som används vid inmatning av t.ex. orderrader eller andra underliggande, relaterade data. Den kännetecknas av att inmatningsfälten ligger till höger om varandra. Numera kan information som beskriver fälten visas i form av tooltips, för att hjälpa användaren.

Automatisk validering av fördefinierade fält

Med förinställda och fördefinierade fält och format, t.ex. personnummer och OCR-nummer, kan man med validering visa felmeddelande direkt för användaren ifall informationen är felaktigt ifylld.

Softadmin® 7.2

28 november, 2018

Stöd för nya diagramtyper

I vissa tillämpningar önskar man inte att diagramstaplar står bredvid varandra, utan istället ovanpå. Nu erbjuds två nya typer av stapeldiagram där staplarna läggs på varandra, kallade ColumnStacked och HorizontalBarStacked. I linjediagram kan dessutom datapunkternas värde skrivas ut direkt i grafen.

qr

Registrera dig enkelt i appen med QR-kod

Med en smartphone är det irriterande jobbigt att registrera långa URL:er, användarnamn och lösenord. Om du har laddat ner appen Softadmin® för Android eller iOS till din smartphone, kan du i desktopversionen av Softadmin® enkelt registrera dig i appen!

I menyn, under ditt användarnamn, skannar du av en QR-kod. Antingen loggas du in direkt och dina uppgifter sparas krypterat i appen. Din organisation kan också önska att användarna ska avkrävas deras lösenord vid registrering. Det görs genom en inställning.

Tangentbordsgenväg till Supersöken

Om man har konfigurerat funktionen Supersök i Softadmin® kan användare söka upp all möjlig verksamhetsinformation genom att söka i endast en textruta. Detta gäller fakturanummer, telefonnummer, orderinformation, namn eller vad som helst!

Nu kan man även registrera ett snabbkommando på tangentbordet som gör att markören hoppar direkt till fältet för Supersöken, oavsett var man är i systemet. Nu går med andra extra fort att söka.

Softadmin® 7.1

28 november, 2018

Mätare visar alla era nyckeltal

Med den nya kontrolltypen Meter kan alla era verksamhetstal visas direkt på en och samma sida. Procentsatser, omsättning, vinst, NKI-värden etc. Mätaren är animerad vid start och olika färgintervall kan ställas in.

Valbar startsida

Användare kan nu välja sin egen startsida – den sidan som visas direkt efter inloggning.

qr

Stöd för QR-koder

Softadmin® kan nu generera QR-koder (QR=Quick Response). En QR-kod kan lagra över 4000 tecken men oftast räcker det att lagra ett ID, fakturainformation eller annan data från ert system. Softadmin® kan visa QR-koder både på skärmen (som t.ex. smartphones kan läsa av) eller i PDF-filer som kan skrivas ut eller skickas som e-post.

Stöd för arkivering (.zip)

Låt Softadmin® skapa ZIP-arkiv istället för att ladda ner en fil i taget. Med komprimerade filer så som dokument och bilder kan du ladda hem exempelvis alla projektrelaterade filer på en och samma gång.

Bättre stöd för hyperlänkar

Softadmin® får ett bättre stöd för länkar till e-postadresser och webbsidor men också till telefonnummer. Det sistnämnda är värdefullt när man använder Softadmin® Go! – appen där du får ditt Softadmin®-system på fickan.

Förbättrad hjälp vid glömda inmatningsfält

Om användaren försöker att spara när det finns tomma obligatoriska fält så kommer dessa att markeras med röd bakgrundsfärg så att de blir enklare att hitta. 

Mobilanpassad listsida

Tabeller och listor som är väldigt breda är svårnavigerade på mobiltelefoner. Därför lanseras nu två olika vyer för en listsida, för smartphones. Den traditionella vyn kallas för tabellyv och den nya kallas för listvy. I en listvy visas varje post bara med första kolumnen, t.ex. företagsnamnet och användaren fäller ut resten av fälten nedåt, vid behov. Softadmin® sparar automatiskt användarens vy-inställning per listsida.

Vänt-symboler visas direkt när man klickar

Nu ger många olika sorters knappar omedelbar feedback genom att knappens ikon visar en väntsymbol när man klickar på dem. I desktop-miljö har det aldrig funnits behov av detta, men i och med ett större användande av mobiltelefoner – där uppkopplingen ofta är långsammare – vill man som användare få en bättre interaktiv återkoppling vid tryck.

Om Multisoft

Vi älskar automatisering!

Multisoft hjälper verksamheter att spara tid för kreativitet och värdeskapande genom verksamhetsdesignade och automatiserade systemlösningar.

Om oss

start_5050_2

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta våra specialister direkt!

Läs mer

computer

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på , orgnr. använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata