frimurarna

Softadmin® nyheter

Läs de senaste nyheterna och uppdateringarna av low-code plattformen Softadmin® och alla de funktionerna som lagts till under åren.

Softadmin® 7.18

10 oktober, 2021

Stöd för QR-koder med BankID

Nu stöds BankID:s inloggningsmetod med QR-koder.

Om du önskat att en extern inloggningssida ska utvecklas utanför ditt Softadmin®-system, t.ex. Mina sidor, kan användarna nu logga in med sin mobila BankID-app genom att skanna en QR-kod och slippa ange sitt personnummer.

Detta sker genom teknologin Softadmin® Snippets som möjliggör att inflika önskade data från Softadmin®-systemets databas på publika eller privata webbplatser.

Avsnitt med inmatningsfält kan öppnas och stängas

På söksidor och i inmatningsformulär kan man skapa avsnitt med inmatningsfält som kan öppnas och stängas med hjälp av en liten pil.

På söksidor är detta ett ypperligt sätt att kunna erbjuda väldigt många sökvillkor utan att behöva visa upp alla samtidigt.

På inmatningsformulär kan dessa stängningsbara avsnitt vara bra exempelvis när det finns många inställningar och man inte vill visa upp alla inmatningsfälten samtidigt.

Planeringskomponenten får nytt visningsalternativ

Planeringskomponenten har ett visningsalternativ där endast en dag visas åt gången. Det används när en enda dag innehåller så många uppgifter att veckovyn blir oanvändbar.

En ny inställning erbjuds nu för att kunna begränsa användare att inte kunna flytta möten och tillfällen mellan olika dagar.

Redigerbara listan får fler låsmöjligheter

Komponenten Editible Grid är en kraftfull komponent där användaren kan ändra data i cellerna direkt i en lista, i stället för att behöva aktivera ett inmatningsformulär.

I och med Softadmin® 7.18 är det möjligt att låsa inte bara kolumner och vissa rader mot redigering, utan även enskilda celler. Det innebär att varje användare kan erhålla väldigt exakt behörighet beroende på roll och snabba ändringar kan göras säkert.

Softadmin® 7.17

7 september, 2021

Nytt kalenderutseende för små skärmar

Om man tittar på en veckokalender i sin mobiltelefon möts man från och med version 7.17 av en anpassad kalendervy för mindre skärmar. Man kan klicka in sig på en viss dag för att se dagens händelser och detaljer.

Drag-n-drop för kalenderposter

Om man visar kalendern i schema-läge d.v.s. med en tidsaxel på sidan, kan man från och med Softadmin® 7.17 flytta runt kalenderposterna med musen. Det är också möjligt att ändra kalenderposternas start- och sluttid med musen. Funktionen fungerar i desktop-miljö.

ZIP-filer kan extraheras automatiskt

Komponenten för Zip Archive kan nu också extrahera filer. Komponenten har använts tidigare för att packa ihop stora mängder filer vid exempelvis uttag eller export av data.

I och med att fler integrationer tillämpar överföring med hoppackade filer, stödjer Softadmin® nu att packa upp dem automatiskt efter att de importerats till Softadmin®.

Softadmin® 7.16

2 augusti, 2021

Större möjligheter för webbtjänstintegrationer

Softadmin® version 7.16 fokuserar på att öka möjligheterna att interagera med andra system genom webbtjänster på ett friare sätt.

Många systems integrationsgränssnitt är unikt uppställda och med en stor variationsrikedom. Därför ger Softadmin®:s nya direktaccess till rådata genom text eller binärdata, bättre möjligheter att få till bra integrationer, exempelvis när varken XML eller JSON används.

Friare utbyte av information under ett webbtjänstanrop

Tidigare behövde alla informationsförfrågningar som skulle utföras under ett och samma integrationstillfälle anges på en gång. Detta gav en sämre flexibilitet ifall svaret på en förfrågan visade sig vara något oväntat.

Från och med Softadmin® 7.16 kan i stället mycket dynamiska integrationer skapas. Till exempel skulle en begäran kunna hämta alla e-postlistors namn, sedan beroende på svaret begära att få mottagarna för en viss e-postlista för att slutligen begära att uppdatera vissa e-postmottagare.

Hantering av statuskoder under webbtjänstanrop

Vissa andra system kommunicerar med hjälp av HTTP-statuskoder. Från och med Softadmin® 7.16 stöds detta. Detta förbättrar också möjligheterna till felhantering under en integration.

Softadmin® 7.15

11 juni, 2021

Stöd för Azure Service Bus

Azure Service Bus är en Microsoft-teknologi för att på ett robust sätt skicka meddelanden mellan olika, fristående applikationer. Det kan användas för att överföra data, lastbalansera mellan olika applikationer eller att koordinera affärskritiska transaktioner.

Från med Softadmin® 7.15 finns support för att skicka och ta emot meddelanden via Azure Service Bus.

Softadmin® Cloud Edition får stöd för Azure Key Vault

Azure Key Vault erbjuder en metod för att lagra hemligheter såsom lösenord på en säker plats utanför systemet, där de kan administreras centralt av en Azure-administratör.

Cloud-utgåvan av Softadmin® hade redan stöd för Azure Key Vault men nu kan även Server-utgåvan av Softadmin® hantera Azure Key Vault.

Flera signerare för Bankgiro Link

Softadmin® har länge haft stöd för att skicka filer till Bankgirocentralen för att hantera in- och utbetalningar. I Softadmin® 7.15 finns nu stöd för att kräva att flera olika personer signerar med BankID för att godkänna en utbetalningsbegäran.

Softadmin® 7.14

4 maj, 2021

Dina favoritmenyval sparar också dina sökvillkor

Softadmin® tillåter användare att skapa bokmärken till sina menyvalsfavoriter, t.ex. till Sök projekt eller till Sök företag.

Från och med Softadmin® 7.14 kan även dina (sök-)parametrar lagras inuti bokmärket! Det innebär att det är möjligt att göra ett bokmärke som söker fram en grupp projekt eller ett visst företag. Genom att skapa flera favoriter som leder till olika företag, kan man snabbt få fram just de företag man ofta arbetar med.

En annan bra tillämpning är när man återkommande vill få fram sin specifika rapport, utan att behöva ange alla sökvillkor varje gång.

Mellanrubriker på söksidor

Sökvillkor kan grupperas prydligt på en söksida genom avsnitt med tillhörande rubriker. Dessa rubriker kan finnas med, eller utan, tillhörande kryssruta (som fäller då ut avsnittet). Även rubrikernas bakgrundsfärg kan justeras.

Möjligheterna för förklarande beskrivningar av menygrupperna i vänstermenyn, har också förbättrats.

Single sign-on med SAML 2.0

Förutom det befintliga stödet för automatisk inloggning via Active Directory och Azure AD finns nu också stöd för SAML 2.0.

Dels möjliggör detta enkel inloggning för organisationer som inte har sina användare i en Windows-domän, men har någon form av SAML-kompatibel identitetsleverantör.

Dels möjliggör detta enkel inloggning för organisationer som mycket väl har sina användare i en Windows-domän, men som inte har driften av sitt Softadmin®-system i sin domän. Men detta är nu möjligt genom att konfigurera en SAML-integration med Active Directory Federation Services (AD FS).

Softadmin® 7.13

30 april, 2021

Fält i formulär markeras när de visas upp

I Softadmin® kan man skapa väldigt bra inmatningsformulär som är perfekt anpassade efter informationsinmatningen.

Det är vanligt att vissa kontroller i formuläret, såsom kryssrutor, släcker och tänder andra fält längre ner på sidan. Ibland kan det vara svårt för användaren att uppmärksamma vilka fält som uppenbarar sig vid ett klick.

I Softadmin® 7.13 markeras alla tillkomna fält med en blå kant på vänster sida som efter ett slag tonas ut. Användaren blir därmed uppmärksammad att fler fält blir tillgängliga.

Mobilt BankID på webbsidor

Man har länge kunna logga in i Softadmin® med BankID och digitalt kunna signera exempelvis dokument inuti Softadmin®.

I och med version 7.13 kan plattformens robusta BankID-integration även användas på helt fristående webbsidor (utanför Softadmin®). Det görs med tekniken Softadmin® Snippets. Det innebär att man enkelt kan bygga upp webbsidor med identifiering/inloggning och signering.

Vanliga tillämpningar är medlemssidor, ekonomiska portaler/rapporter, underskrifter och godkännanden där helt skräddarsydd design önskas.

Ökad säkerhet för CSRF-attacker

Softadmin® har haft en kraftig säkerhet sedan version 5.5 gällande s.k. CSRF-attacker (Cross Site Request Forgery). En CSRF-attack innebär att en illasinnad webbplats får en användares webbläsare att utföra en oönskad åtgärd på en betrodd webbplats.

I version 7.13 har denna säkerhet utökats ytterligare för inloggningssidan och andra delar i Softadmin®. Det extra skyddet kan aktiveras om så önskas.

Automatiserade arbeten kan utföras parallellt

I Softadmin® är det vanligt att många databearbetningar sker automatiskt och ”bakom kulisserna”. Databasen genomför otaliga databehandlingar i systemet utan att någon användare behöver aktivera dessa.

Vissa typer av datahanteringar har krävt att de sker sekventiellt d.v.s. efter varandra. Men i Softadmin® 7.13 är det möjligt att många olika menyval kan exekveras samtidigt – helt utan att en användare ens är inloggad.

Dessa så kallade jobb, som Softadmin® bemästrar excellent, skapar enorma möjligheter för helautomatiska processer med extremt hög effektivitet.

Designjusteringar i formulär

Layouten för formulärsidor, men även för söksidor, har korrigerats varsamt för en bättre användarupplevelse.

Softadmin® 7.12

4 februari, 2021

Formaterad text i BankID-appen

Ett meddelande visas alltid när användaren ska signera något i användarens BankID-app i mobilen. Detta meddelande kan Softadmin® nu skicka ut med formaterad text för en bättre användarupplevelse.

Man kan på detta sätt uppmärksamma användaren genom större stil eller med en snyggare uppställning vad underskriften handlar om.

Högre säkerhet på formulärsidor

Softadmin® förstärker skyddet på formulärsidor.

Det kommer hela tiden nya säkerhetshot och vi på Multisoft tar säkerheten på högsta allvar. Vi täpper kontinuerligt till alla tänkbara risker så fort en ny analys visar att något kan förbättras. Säkerheten på formulärsidorna har förbättrats före någon incident har inträffat och vi är stolta över den säkerhetsnivå Softadmin® betingar idag.

Microsoft Azure SQL Database – vi närmar oss!

Stora viktiga steg har tagits i denna version för att göra Softadmin® excellent i molnet.

Att ha sin driftlösning i molnet har många fördelar, såsom att slippa tänka på säkerhetskopieringar och serveruppdateringar. Men framförallt medges att kunna öka kapaciteten vid behov, exempelvis om antalet användare ökar.

Med denna version närmar vi oss att Softadmin® kan nyttjas fullt ut med MS Azure SQL Database vilket skapar en fantastisk skalbarhet och flexibilitet när det gäller driften av systemet.

Softadmin® 7.11

10 november, 2020

Välj ditt Softadmin® med valfri färg

I och med Softadmin® 7.11 kan Softadmin® konfigureras för att matcha er organisations färg! Den blå accentfärgen har länge dominerat i Softadmin®, men nu är det möjligt att ställa in de accentfärger (mot vit botten) som är aktuella just för er! Tala med er Softadmin®-konsult för att göra justeringar.

Brödsmulorna visar din navigering

Nu visas s.k. breadcrumbs högst upp på varje sida i Softadmin®. Detta grafiska styrelement gör det lättare för dig att se hur du hamnat på din aktuella sida. Brödsmulorna är också klickbara. På så sätt kan du snabbt backa i din navigering antingen ett eller flera steg på en gång. Detta är praktiskt om du exempelvis snabbt vill göra en ny sökning. Då trycker du bara på söksymbolen.

Olika bakgrundsfärger i kalendern visar tillgängligheten

Kalendern kan nu visa olika bakgrundsfärger per tidsenhet, vilket kan användas i skilda tillämpningar.

Exempelvis kan tid som är tillgänglig för möten, telefonmöten eller för vissa typer av ärenden, markeras med en avvikande färg, fastän ingen kalenderpost ännu har lagts ut. På så sätt kan planeringen göras mer adekvat.

Visning av jourtid, semestrar och mycket annat fungerar lika bra.

Stöd för SFTP lanseras

Om man önskar överföra filer och dokument krypterat och säkert (gärna automatiskt i en arbetsprocess) stödjer Softadmin® nu SFTP (SSH File Transfer Protocol).

Det är inte alltid att webbtjänster är möjliga att använda vid integrationer. SFTP kan då vara en lösning. Det är Softadmin®:s komponent File Manager som begåvats med funktionen. (Både username/password och username/password-protected-keyfile stöds.)

SFTP ska inte förväxlas med FTPS (SSL File Transfer Protocol) som ofta säkerhetsexperter önskar att man undviker. Vid FTPS går datatrafiken ofta via flera olika portar vilket gör FTPS oanvändbart när brandväggar finns.

Visa och dölj dina sökvillkor

I Softadmin® har det länge varit möjligt att de sökvillkor som du angivit visas även på sökresultatsidan, ovanför listan med ditt dataresultat. Ibland kan dock många sökvillkor ta för mycket plats på skärmen.

En ny grafisk design har tagits fram som gör att du kan expandera/kollapsa dina angivna sökvillkor på sökresultatsidan.

Planeringskomponenten har förbättrats

Intresset för bra och automatiserad planering och beläggning ökar i snabb takt.

Komponenten Planner har förfinats på en rad punkter. Du kommer till rätt datum enklare. När du skrollar i sidled förflyttas inte dina obokade (icke-inplanerade) bokningar. Antalet synliga år kan konfigureras. Tooltips är synliga till dess att muspekaren flyttas, vilket gör det enklare att hinna läsa informationen om den är mer omfattande.

Pivot-tabellernas kolumnhuvuden alltid synliga

En pivot-tabell är en tabell där det visas olika datakategorier både i första raden (kolumnhuvuden) och i första kolumnen (radhuvuden). En pivot-tabell är kraftfull för att visa statistik.

När du skrollar nedåt är det retsamt när kolumnhuvudena skrollar ur bild. I och med denna version av Softadmin® är dessa alltid synliga.

Förslag på dataval kan visas

I Softadmin® finns en mycket effektfull inmatningskontroll som kallas Textbox with autosearch. Den påminner om det sättet man söker på Google när olika förslag uppenbarar sig efter att matat in ett par bokstäver eller ord.

Ovana systemanvändare kan ha svårt ibland att veta vilken typ av data de förväntas välja bland. Nu är det därför möjligt att trycka på ikonen bredvid textboxen varpå ett antal förslag visas i en dropdown.

Softadmin® 7.10

9 juni, 2020

Kraftfullare SMS-tjänst erbjuds

Softadmin® 7.10 har en ny SMS-komponent som är anpassad för en ännu större kapacitet för SMS-utskick. Om ni önskar skicka många miljoner SMS i månaden eller i veckan – inga problem.

Helautomatiska banktransaktioner

Genom förändringar i Softadmin®:s komponent för integration med Bankgirocentralen, kan nu filer för banktransaktioner skapas i förväg innan filöverföringen görs.

Konceptet utökar också möjligheterna till att skapa helautomatiska banktransaktioner t.ex. registreringar av inbetalningar och återbetalningar av felaktiga belopp m.m. Attest-nivåerna kan fortfarande definieras med samma säkerhet.

Kopplingarna till Office cloud blir effektivare

Datorservrar placeras mer och mer ute i molnet vilket gör att Softadmin®:s integrationskomponenter också måste anpassas efter omgivningen. I Softadmin® 7.10 har Exchange-komponenten uppdaterats så att den agerar som en Azure AD-applikation. Detta gör att den effektivt kan integrera både med servrar som är lokala och som inte står innanför er domän. Mail, kalendrar, lokaler, att-göra-listor och kontaktböcker – allt står fritt att automatisera.

Stöd för Unscribe – mailavregistreringsfunktion

Vanligen skickar Softadmin®-system mängder med informationsmail till användarna såsom bokningsbekräftelser, rapporter, glömt-lösenord-mail och påminnelser, beroende på er lösning. Er organisation och mängden av mail kan påverka e-postservrar runt om i världen att uppfatta de automatiska utskicken som spam.

Genom det nya inbyggda stödet i Softadmin® för en avregistrera-länk i de automatiska utskicken, minskar risken för att e-postservrar ska uppfatta e-postmeddelanden som skräppost.

Utför något för många kalenderposter på en gång

I kalenderkomponenten är det möjligt att markera flera kalenderposter på en gång för att utföra en åtgärd för dem allihopa, t.ex. flytta, skicka påminnelser eller ta bort. Antalet markerade kalenderposter visas överst på sidan.

Uppgraderad .NET-version

Softadmin® 7.10 är utvecklad och kompilerad på Microsoft .NET Framework 4 vilket är den senaste versionen av programmeringsramverket från Microsoft.

Softadmin® 7.9

30 januari, 2020

Microsoft Graph ger enorma möjligheter

Nu kan Softadmin® genom en ny komponent Graph API koppla upp sig och interagera med Microsofts produkter och på så sätt skapa kraftfulla tillämpningar i ert system. Den nya Softadmin®-komponenten är en specialiserad webbtjänst som möjliggör många olika typer av integrationer.

Inom behörighet och säkerhet kan organisationens användare (och grupper) skapas, ändras och avläsas i Azure Active Directory (AD), t.ex. för en automatiserad onboarding-process.

Med Office 365 kan man addera och uppdatera kontakter automatiskt, avläsa och automatisera e-post, finna tider i många kalendrar samtidigt och mycket mer.

Stora möjligheter ges att från Softadmin® interagera med innehållet i Microsoft Teams såsom chat, delade filer, anteckningar och kalendrar.

I Microsoft Planner kan information utbytas gällande aktiviteter och i aktivitetstavlor (Kanban Boards). Information från mängder av Excel-filer kan automatiseras och rapporter och statistik kan sammanställas. Filhantering mellan Softadmin® och OneDrive samt SharePoint är nu ännu mer effektiv och sömlös.

Gör er webbplats interaktiv genom nytt koncept

Många Multisoft-kunder har efterfrågat att kunna publicera information från sitt Softadmin®-system på sin webbplats. Softadmin®:s nya funktionalitet Web Snippets möjliggör fantastiska möjligheter. Organisationens webbplats får nytt liv genom att visa realtidsdata från olika datakällor och besökarna kan interagera med det bakomliggande Softadmin®-systemet.

Med Web Snippets lägger man in taggar i en HTML-sida som i sin tur hämtar information från Softadmin®-databasen (som i sin tur kan hämta data från vilket av era system som helst).

Konceptet innebär att realtidsinformation enkelt kan publiceras med befintlig eller valfri grafisk formgivning. Exempelvis kan webbplatsbesökaren se och boka lediga tider, köpa tjänster och artiklar, avläsa statistiska nyckeltal i realtid eller redigera information.

Genom Mina sidor (med en kommande inloggning genom Mobilt BankID) kan kunden, partnern eller medlemmen exempelvis fylla i enkäter, uppdatera sina uppgifter i formulär, avläsa sina fakturor, boka kurser, ladda upp filer/bilder eller registrera ärenden.

Tack vare Softadmin® Web Snippets träder Softadmin® in i en ny era där interaktionsmöjligheterna möjliggör att externa målgrupper kan arbeta med Softadmin®-data.

Drag-and-drop i kalenderkomponenten

I Softadmin® 7.9 erbjuds äntligen drag-n-drop i kalendrar och scheman. Att direkt kunna flytta kalenderposter med musen i webbläsaren är givetvis en efterlängtad funktion.

Bankgiro-komponenten stödjer Mobilt BankID

När Softadmin® ska synkronisera filer med Bankgirocentralen har tidigare BankID på kort varit det naturliga sättet. Men från och med Softadmin® 7.9 kan inbetalningar och utbetalningar hanteras med Mobilt BankID. Detta förenklar också om det är många olika personer på flera platser som ska kunna genomföra utbetalningar till bankgiro, plusgiro eller bankkonton.

Notera att vissa banker har begränsningar vilka typer av ingående funktioner som de accepterar.

Sedan tidigare finns det möjlighet i Softadmin® även för helt automatiska synkroniseringar för inbetalningar och utbetalningar via Swedbanks SUS-tjänst.

Supersöken kan söka på alla, eller bara vissa, objekt

Har ni ännu inte aktiverat Supersöken i ert Softadmin®-system är det hög tid att göra det! Med Supersöken kan användare söka på vilket sökord som helst och få upp många olika typer objekt som är associerade med sökfrasen. Om användaren t.ex. söker på ett namn eller en del av ett telefonnummer kan det ges förslag på kontaktpersoner, företag, projekt eller många andra typer av objekt.

Med Softadmin® 7.9 möjliggörs, att i vissa delar av systemet, bara söka på vissa typer av objekt. Är man t.ex. inne på ett visst affärsområde i sitt system, kan Supersöken ge uppslag och svar just inom det affärsområdet, vilket givetvis förenklar.

Supersöken är extra effektfull när man använder Softadmin® Go! som är gratisappen till ditt Softadmin®-system.

Krypterade lösenord för högre säkerhet

Softadmin® krypterar redan användarnas lösenord, men många integrationer tillämpar och kräver lösenord, vilka lagras i Softadmin®-systemets databas. Från och med nu kan dessa lösenord krypteras, vilket omöjliggör att dessa lösenord röjs via avläsning av databasen, även om obehöriga skulle komma åt filerna av säkerhetskopiorna.

Softadmin® 7.8

23 september, 2019

Logga in med Mobilt BankID

I Softadmin® 7.8 kan man kräva att användare måste logga in med Mobilt BankID istället för bara användarnamn och lösenord vilket ger mycket bra inloggningssäkerhet.

Funktionen är extra värdefull när Softadmin® används av många olika typer av användare som sitter utanför sin egen organisation, såsom kunder, leverantörer eller olika samarbetspartners.

Funktionen kräver ett säkerhetscertifikat från bank och Multisoft administrerar denna ansökningsprocess åt er.

Tvåfaktorsautentisering genom e-post

Ett annat sätt att utöka säkerheten för obehörig inloggning är tvåfaktorsautentisering.

Efter att användaren angivit användarnamn och lösenord skickas ett engångslösensord till användarens e-postlåda. Först efter angivandet av engångslösenordet kan användaren logga in.

Spärr för export av känsliga data

Eftersom det är så enkelt att exportera enorma mängder data tack vare export-funktionen i Softadmin®, så kan man vilja begränsa detta i vissa lägen, när det handlar om känsliga data. Detta går i linje med tanken om ett gott GDPR-skydd.

För varje listsida (grid) kan därför exportfunktionen spärras i Softadmin® 7.8.

Softadmin® 7.7

15 augusti, 2019

Användare kan interaktivt gruppera listor

I Softadmin® 7.6 lanserades första möjligheten att få listor grupperade utifrån ett visst fält/kolumn. I denna version kan varje användare själva och interaktivt välja ur en dropdown vilken kolumn, listan ska grupperas på.
Om användaren grupperar t.ex. på kolumnen status, ändras listans layout. Varje status-val visas då istället som en egen rubrik och med sina tillhörande rader under sig.

Nya möjligheter i planeringskomponenten

Planeringskomponenten var tidigare anpassad för planering av saker under olika dagar. Men med Softadmin® 7.7 har tidsupplösningen höjts och det finns skalstreck inte bara för dygnets timmar utan även för 15- eller 30-minuter. Som vanligt används drag-n-drop för utplacering av sin beläggning, bokningar etc.

Resurserna kan numera också göras klickbara. Man kan snabbt klicka på resursnamnet för mer information om t.ex. rummet, personen etc.

Utökat XML-stöd vid webbtjänstpublicering

I Softadmin® 7.7 har förbättringar gjorts för enklare och effektivare uppsättning av webbtjänster när XML används. Stödet för webbtjänster med JSON är fortsatt lika gott.

ZIP-arkiv får en egen komponent

Nu är det möjligt att packa ihop många filer till en komprimerad ZIP-fil inte bara för direkt nedladdning, utan även för överföring till filserver eller som en bifogad fil i ett mail.

Funktionaliteten är bra om man t.ex. vill exportera ut många filer till ett mail, t.ex. projektdokumentation eller annat.

Räknare för valda antal rader

Listkomponenten kan hantera kryssrutor som visas till vänster om varje rad/post. På så sätt kan användaren utföra en önskad dataoperation på just de utvalda raderna/posterna.

I Softadmin® 7.7 visas numera också antalet förkryssade rader, vilket är extra bra ifall man kryssat för rader/poster från många olika sidor.

Softadmin® 7.6

5 april, 2019

Gruppsortering – ett nytt koncept för listor

Softadmin® tar nu steget till en ny spännande layout för listor. Detta steg innebär att en lista kan gruppsorteras avseende på ett i förväg valt fält (kolumn). Den gruppsorterade kolumnens olika värden bildar då istället rubriker för de olika grupperna av rader, t.ex. länder, månader eller vilka kategorier som helst.

I kommande versioner kommer gruppsorteringen utökas till att bli mer och mer kraftfull. Användaren kommer då interaktivt kunna välja hur listan gruppsorteras vilket bl.a. innebär ett nytt sätt att analysera sina data.

Excel-exporten förbättras

Det finns redan flera olika sätt att generera Excel-filer från Softadmin® men i denna version blir det enklare att exportera data till flera flikar i Excel fastän man inte vet på förhand hur många flikar som det kan röra sig om.

Det går direkt från data i Softadmin®  att få en komplett rapport med många flikar, t.ex.per avdelning, bolag, kategori, status eller vad som helst.

Olika sätt att logga in i Softadmin®

Att utnyttja organisationens Microsoft® Active Directory (AD) är ett vanligt sätt för användare att enkelt logga in eftersom de loggas in direkt om de är inloggade på sin klientdator i organisationens nätverk. Temporära länkar från i e-postmeddelanden  och i SMS är andra möjliga inloggningssätt.

Ibland kan man vilja begränsa att användare kan logga in på andra sätt än i förra stycket. Därför kan man fr.o.m. Softadmin®  7.6 dölja inmatningsfälten på inloggningssidan och istället skriva ut informationsmeddelanden såsom organisationens kontaktuppgifter etc.

Softadmin® 7.5

12 februari, 2019

Uppdaterad design och bättre responsivitet

I Softadmin® 7.5 möts du av en fräschare och renare upplevelse. Många förändringar har genomförts för att upplevelsen ska vara bättre på mindre skärmar, såsom plattor och smartphones.

Expanderbar information i listsidor

Posterna (raderna) på en listsida kan från och med nu göras expanderbara genom radknappar. När användaren trycker på en rads expandera-knapp synliggörs extra textinformation direkt under den aktuella raden.
Detta kan användas till att visa detaljer om en bokning, ett projekt eller vad som helst, utan att användaren behöver byta skärmbild. Informationen kan vara ren text eller valfri HTML.

Popup-fönster ger större möjligheter

Ibland önskar man få fördjupad information utan behöva lämna skärmbilden man har framför sig. Då kan popup-fönster vara lösningen. När ett popup-fönster öppnas ovanpå aktuell skärmbild, kan valfritt innehåll visas.
Från detta popup-fönster kan man navigera och klicka sig vidare antingen inuti popup-fönstret, eller så kan popup-fönstret automatiskt stängas när man klickar på en länk, varpå bakomliggande skärmbild uppdateras till valt menyval.

Välj många kalenderposter på en gång

Genom ny funktionalitet kan man som användare välja flera kalenderposter i kalendern för att sedan utföra valfri databehandling på valda poster, såsom radera, boka om, skicka e-post etc.
Det är också möjligt att från och med nu att få valfri höjd på schemat, d.v.s. när kalendern visas med tidskalstreck.

Förbättringar inom Single sign-on

Har man Active Directory (AD) påslaget i Softadmin® ser användarna aldrig inloggningssidan, utan de loggas in automatiskt med rätt behörighet. Har man dock även externa användare (utanför sin organisation) så erbjuder nu Softadmin® ett blandläge gällande de två olika inloggningsmetoderna. Både interna och externa användare kan nu logga in med minsta möjliga ansträngning.
I olika system identifieras användare mer och mer genom e-postadresser istället för användarnamn. Tack vare nya AD-funktioner kan användare identifieras på valfritt sätt, vilket förenklar integrationer med andra system.

Säkerhetsuppdateringar

Säkerheten i Softadmin®:s integrationskomponenter (den inbyggda webbtjänstpubliceringen) har förstärkts.

Softadmin® 7.4

28 november, 2018

Ikoner på listsidor och infoboxar

Ikoner och symboler gör det lättare för användare att uppfatta kategorier, typer och andra statusar. I Softadmin® finns det tusentalet ikoner och alla kan visas med valfri färg bredvid informationen eller helt fristående i en cell på en listsida. Ikonerna kan också visas i infoboxar på visasidor.

Ny indikatorgrafik vid långa beräkningar

Om långa arbetsberäkningar ska göras vill man som användare gärna ha återkoppling om hur långt processen har kommit. Det kan nu göras med en förloppsmätare t.ex. när tusentals fakturor beräknas.

I vissa beräkningssituationer är det inte möjligt att beräkna exakt tid. Då kan en förloppsindikator istället påvisa att servern jobbar.

Fler valideringar i inmatningsformulär

Nu kan både enkla och komplexa valideringar skapas och visas direkt när användaren av misstag skriver in fel information i formuläret. Valideringen visas som röd färg med valfri meddelandetext så fort användaren flyttar sig ifrån fältet.

Förklaringstexter under rullgardiner

Nu kan förklaringstexter visas direkt under dropdowns när användaren har valt ett givet dropdown-alternativ. På så sätt kan användaren få bättre förståelse för vad det valda alternativet innebär.

Förklaringstexter kan också användas för kontrollen textbox with autosearch d.v.s. textrutor som har begåvats med en sökfunktion där användaren snabbt söker fram ett val bland enormt många existerande val.

Klistra in bilder direkt i HTML-editorn

Genom en inställning i Softadmin® är det möjligt att tillåta användare att klistra in bilder direkt in i HTML-editorn. Tidigare var man tvungen att först ladda upp bilden till ett bildarkiv för att sedan välja det därifrån. Nu fungerar Ctrl-C, Ctrl-V utmärkt (eller motsvarande på Mac) för att klistra in bilder snabbt.

Stöd för att dölja eller visa kolumner i Kolumnväljaren

Nu går det att på listsidor ställa in att vissa kolumner/fält ska visas eller vara dolda för varje enskild användare. Detta är utmärkt ifall många användare ska använda samma listsida och menyval, men olika användare har behov av olika datakolumner. Användaren inställningar sparas automatiskt för den specifika listsidan.

Förbättringar i webbtjänsterna

Integrationer är en mycket viktig del för att få helautomatiserade lösningar i sin organisation. Därför har de inbyggda webbtjänsterna förbättrats i denna version av Softadmin®. Man kan t.ex. strömma filer vid webbtjänstanrop och kunna ställa upp begränsningar för antalet återkommande anrop för att blidka andra leverantörers krav.

Hjälpsidor direkt i din mobil

Genom att Inkludera användarhjälp kan ni ge era användare information om hur systemet stödjer organisationens verksamhetsprocesser. Dessa hjälpsidor kan organisationen författa direkt i gränssnittet. I och med denna version av Softadmin® kan hjälpsidorna också avläsas direkt i din smartphone genom nya hjälpknappar.

Förvald vy för listsidor i mobilen

I smartphones så visas listvyer normalt i s.k. listvyer. Men för vissa menyval, främst för breda rapporter där man jämför data i kolumner, kan formatet tabellvy vara att föredra även för små skärmar. Därför finns det nu en inställning för att förinställa varje listsidas startläge. Användaren kan alltid själv växla mellan listvy och tabellvy på smartphones.

Softadmin® 7.3

28 november, 2018

Stöd för notifieringar i både app och desktop

Softadmin® stödjer nu notifieringar! Använder du appen Softadmin® Go! innebär det att det kan plinga till i din smartphone vid en ny eller ändrad händelse. Förutom textmeddelandet kan även en länk skickas med som leder till det aktuella objektet, t.ex. till en order som genomförts eller till ett datum du glömt tidsredovisa. På desktop visas också en indikator med alla inkomna notifieringar.

Stöd för direktredigering i tabeller

Listsidorna (grid) är väldigt centrala i Softadmin® och nu har denna komponent begåvats med ännu mer funktionalitet. Nu är det möjligt att redigera cellernas data direkt där du står med markören. När cellen redigeras förändras cellen till en textbox, dropbown eller till ett datumfält.

Fält som är kalkylerade utifrån andra fält går givetvis inte att redigera och det är möjligt att blockera rader som användare inte ska få ändra. Bäst upplevelse av denna komponent får du med webbläsaren Chrome eller Edge.

Fastklistrade fältrubriker vid scroll

På listsidor (grid) stannar nu fältrubrikerna kvar på den övre delen av skärmen när du scrollar nedåt bland posterna. Funktionen är mycket efterlängtad men många webbläsare har tidigare omöjliggjort funktionaliteten. För närvarande fungerar funktionaliteten på webbläsaren Chrome.

Bläddra mellan poster på visasidor

Efter att du sökt fram poster till ett sökresultat detaljgranskar man dem ofta en i taget genom att gå in på en visasida. Istället för att mellan varje post behöva gå tillbaka till sökresultatet kan man nu erhålla bläddringsknappar direkt på visasidan. Det gör bläddringen mellan företag, projekt, medlemskap – eller var som helst – mycket enkelt.

Legitimera dig genom BankID

BankID kan användas till mer än att signera dokument. Om du vill vara säker på att de som ringer in till er organisation är de som de uppger sig att vara, kan ni i Softadmin® skapa en knapp för identifiering. Då kan motparten identifiera sig i sin vanliga app för mobilt BankID varpå Softadmin® visar tydligt att motparten är identifierad.

Det finns många smarta tillämpningar för signering och identifiering med Softadmin®.

Stöd för att ladda upp/ner filer och foton med Softadmin Go! Android

Tidigare gick det enbart att ladda upp filer med iOS-appen men inte med Android-appen. Nu är det möjligt att ladda upp filer och foton med båda apparna. Dessutom kan filer laddas ner och vanliga filtyper kan öppnas direkt, lite beroende på vilket operativsystem och andra appar du har installerade i din smartphone.

Stöd för tooltips för fält i Multirow

Multirow är datakontrollen som används vid inmatning av t.ex. orderrader eller andra underliggande, relaterade data. Den kännetecknas av att inmatningsfälten ligger till höger om varandra. Numera kan information som beskriver fälten visas i form av tooltips, för att hjälpa användaren.

Automatisk validering av fördefinierade fält

Med förinställda och fördefinierade fält och format, t.ex. personnummer och OCR-nummer, kan man med validering visa felmeddelande direkt för användaren ifall informationen är felaktigt ifylld.

Softadmin® 7.2

28 november, 2018

Stöd för nya diagramtyper

I vissa tillämpningar önskar man inte att diagramstaplar står bredvid varandra, utan istället ovanpå. Nu erbjuds två nya typer av stapeldiagram där staplarna läggs på varandra, kallade ColumnStacked och HorizontalBarStacked. I linjediagram kan dessutom datapunkternas värde skrivas ut direkt i grafen.

qr

Registrera dig enkelt i appen med QR-kod

Med en smartphone är det irriterande jobbigt att registrera långa URL:er, användarnamn och lösenord. Om du har laddat ner appen Softadmin® för Android eller iOS till din smartphone, kan du i desktopversionen av Softadmin® enkelt registrera dig i appen!

I menyn, under ditt användarnamn, skannar du av en QR-kod. Antingen loggas du in direkt och dina uppgifter sparas krypterat i appen. Din organisation kan också önska att användarna ska avkrävas deras lösenord vid registrering. Det görs genom en inställning.

Tangentbordsgenväg till Supersöken

Om man har konfigurerat funktionen Supersök i Softadmin® kan användare söka upp all möjlig verksamhetsinformation genom att söka i endast en textruta. Detta gäller fakturanummer, telefonnummer, orderinformation, namn eller vad som helst!

Nu kan man även registrera ett snabbkommando på tangentbordet som gör att markören hoppar direkt till fältet för Supersöken, oavsett var man är i systemet. Nu går med andra extra fort att söka.

Softadmin® 7.1

28 november, 2018

Mätare visar alla era nyckeltal

Med den nya kontrolltypen Meter kan alla era verksamhetstal visas direkt på en och samma sida. Procentsatser, omsättning, vinst, NKI-värden etc. Mätaren är animerad vid start och olika färgintervall kan ställas in.

Valbar startsida

Användare kan nu välja sin egen startsida – den sidan som visas direkt efter inloggning.

qr

Stöd för QR-koder

Softadmin® kan nu generera QR-koder (QR=Quick Response). En QR-kod kan lagra över 4000 tecken men oftast räcker det att lagra ett ID, fakturainformation eller annan data från ert system. Softadmin® kan visa QR-koder både på skärmen (som t.ex. smartphones kan läsa av) eller i PDF-filer som kan skrivas ut eller skickas som e-post.

Stöd för arkivering (.zip)

Låt Softadmin® skapa ZIP-arkiv istället för att ladda ner en fil i taget. Med komprimerade filer så som dokument och bilder kan du ladda hem exempelvis alla projektrelaterade filer på en och samma gång.

Bättre stöd för hyperlänkar

Softadmin® får ett bättre stöd för länkar till e-postadresser och webbsidor men också till telefonnummer. Det sistnämnda är värdefullt när man använder Softadmin® Go! – appen där du får ditt Softadmin®-system på fickan.

Förbättrad hjälp vid glömda inmatningsfält

Om användaren försöker att spara när det finns tomma obligatoriska fält så kommer dessa att markeras med röd bakgrundsfärg så att de blir enklare att hitta. 

Mobilanpassad listsida

Tabeller och listor som är väldigt breda är svårnavigerade på mobiltelefoner. Därför lanseras nu två olika vyer för en listsida, för smartphones. Den traditionella vyn kallas för tabellyv och den nya kallas för listvy. I en listvy visas varje post bara med första kolumnen, t.ex. företagsnamnet och användaren fäller ut resten av fälten nedåt, vid behov. Softadmin® sparar automatiskt användarens vy-inställning per listsida.

Vänt-symboler visas direkt när man klickar

Nu ger många olika sorters knappar omedelbar feedback genom att knappens ikon visar en väntsymbol när man klickar på dem. I desktop-miljö har det aldrig funnits behov av detta, men i och med ett större användande av mobiltelefoner – där uppkopplingen ofta är långsammare – vill man som användare få en bättre interaktiv återkoppling vid tryck.

Om Multisoft

Vi älskar automatisering!

Multisoft hjälper verksamheter att spara tid för kreativitet och värdeskapande genom verksamhetsdesignade och automatiserade systemlösningar.

Om oss

start_5050_2

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta våra specialister direkt!

Läs mer

computer