Användare kan interaktivt gruppera listor

I Softadmin® 7.6 lanserades första möjligheten att få listor grupperade utifrån ett visst fält/kolumn. I denna version kan varje användare själva och interaktivt välja ur en dropdown vilken kolumn, listan ska grupperas på.
Om användaren grupperar t.ex. på kolumnen status, ändras listans layout. Varje status-val visas då istället som en egen rubrik och med sina tillhörande rader under sig.

Nya möjligheter i planeringskomponenten

Planeringskomponenten var tidigare anpassad för planering av saker under olika dagar. Men med Softadmin® 7.7 har tidsupplösningen höjts och det finns skalstreck inte bara för dygnets timmar utan även för 15- eller 30-minuter. Som vanligt används drag-n-drop för utplacering av sin beläggning, bokningar etc.

Resurserna kan numera också göras klickbara. Man kan snabbt klicka på resursnamnet för mer information om t.ex. rummet, personen etc.

Utökat XML-stöd vid webbtjänstpublicering

I Softadmin® 7.7 har förbättringar gjorts för enklare och effektivare uppsättning av webbtjänster när XML används. Stödet för webbtjänster med JSON är fortsatt lika gott.

ZIP-arkiv får en egen komponent

Nu är det möjligt att packa ihop många filer till en komprimerad ZIP-fil inte bara för direkt nedladdning, utan även för överföring till filserver eller som en bifogad fil i ett mail.

Funktionaliteten är bra om man t.ex. vill exportera ut många filer till ett mail, t.ex. projektdokumentation eller annat.

Räknare för valda antal rader

Listkomponenten kan hantera kryssrutor som visas till vänster om varje rad/post. På så sätt kan användaren utföra en önskad dataoperation på just de utvalda raderna/posterna.

I Softadmin® 7.7 visas numera också antalet förkryssade rader, vilket är extra bra ifall man kryssat för rader/poster från många olika sidor.

Relaterade inlägg

Namnlös design (16)
Blogg
Nyheter
30 maj 2023

Multisofts kodutmaning lanseras nu i dark mode

Kodutmaningen är Multisofts pågående kollektivstrafikskampanj som cirkulerar överallt i...
Banner 1200×630
Blogg
Nyheter
8 mars 2023

Tjejer kodar hos Multisoft

Multisoft är nu stolt samarbetspartner till Tjejer Kodar, ett av Sveriges största kvinnl...