Nu har Softadmin® 6.1 lanserats och versionen innehåller många förbättringar. En av nyheterna är den nya resursplaneringskomponenten, kallad Planner.

Bland de stora funktionella inslagen ser vi komponenten Planner som kan användas när ett arbetspass, en order eller valfri typ av bokning ska utföras en viss tid av en valfri resurs, såsom en person, en lokal eller vad som helst.

Det är möjligt att placera posterna på dagar även om de ännu inte har fått en tilldelad resurs, t.ex. en utförare. Det gör planeringsverktyget mycket flexibelt.

Nya poster kan skapas fort och flyttas runt i webbläsaren genom drag-n-drop. Ljusgula summarader kan åskådliggöra valfri information både på x- och på y-axeln, såsom beläggningsgraden i procent eller i timmar. Du kan använda dropdowns för att filtrera så att bara en viss mängd av dina poster visas.

Kalenderposterna kan göras olika stora utifrån hur mycket data ni hanterar. Mer information om en viss bubbla visas när du håller musen över.

Komponenten finns i: Softadmin® 6.1

Relaterade inlägg

Artboard 6
Nyheter
23 september 2019

Softadmin® 7.8

Kunskapsbank Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tempus pulvina...
Artboard 4
Nyheter
15 augusti 2019

Softadmin® 7.7

Kunskapsbank Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tempus pulvin...