Multisoft ingår samarbete med Stockholms universitets studentkår för att underlätta studentinflytandet

Multisoft_SUS

Stockholms universitets studentkår (SUS), Sveriges största studentkår, har valt att samarbeta med Multisoft för sin nya digitala yta, som ska underlätta administration av studentinflytandestrukturen, stöd och service till medlemmar och fördelning av pengar till studenters organisering.

”Redan från första stund har Multisoft visat att dom har en lyhördhet för de unika behov vi har nu som studentorganisation. Med en ny digital lösning underlättar vi studentinflytandet!"

- Camilla Sjölund Lundevall, verksamhetschef Stockholms universitets studentkår

Med ett stort antal aktiva studenter, ständig förändring och höga krav på effektiv och ändamålsenlig service behövde man se över sin systemkarta och hitta rätt lösning. Valet föll därmed på en beprövad och anpassningsbar plattform - Softadmin® Member.

Low-code plattformen Softadmin® är utformad för organisationer som vill fokusera på sin kärnverksamhet, inte på tekniska detaljer och administration. Det kan till exempel användas för att spegla organisationsstrukturen för att ge rätt behörighet till rätt person, samt integrera mot respektive partners - såsom Ladok och Studentbostäder. På så sätt kan SUS enkelt möta upp mot behov och ge snabb och effektiv service till både studenter och partners. Helt utan krångel.

"Vår plattform är väldigt kompetent med goda möjligheter för mobilanvändning vilket är en förutsättning för att ge studenterna en modern och effektiv service."

- Magnus Schmiedtke, affärsutvecklare Multisoft AB.

Stockholms universitets studentkår (SUS) är Sveriges största studentkår, med cirka 10 000 medlemmar varje termin. Kårens huvudsakliga syfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Stockholms universitet med målet att ge studenter den bästa möjliga förutsättningar att vara aktiva medskapare i alla delar av sin studietid.

Multisoft är ett IT-bolag med närmare 100 anställda och över 400+ anpassningsbara systemlösningar. Genom den egenutvecklade och modulära low-code plattformen Softadmin® kan bolaget snabbt anpassa och vidareutveckla system oavsett behov eller branschkrav.

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om våra systemlösningar? Hör av dig till oss!

Kontakta oss

Relaterade inlägg

metenova-multisoft-1200×630
Pressmeddelande
17 april 2023

Multisoft levererar case- och prognossystem till Metenova

Multisoft levererar case- och prognossystem till Metenova
Kopia av Banner 1200×630 (1200 × 300 px) (600 × 600 px)
Pressmeddelande
21 mars 2023

Equmeniakyrkan säkrar inför framtiden med Softadmin® Member

Multisoft AB har fått förtroendet att ersätta Equmeniakyrkans, och dess ungdomsförbunds,...