Hur inventerar man sin användning och lagring av personuppgifter?

Se först till att du har en bruttolista över vilka av dina system som lagrar och/eller hanterar personuppgifter inom din organisation. Bruttolistan bör innehålla systemens namn och namnet på den som affärsmässigt ansvarar för systemet. Kom ihåg att även manuella processer och rutiner ska följa Dataskyddsförordningen.

Bruttolistan använder du som bas för det fortsatta inventeringsarbetet, som går ut på att dokumentera vilken information ni behandlar respektive i vilka syften som informationen behandlas.

Relaterade inlägg

GDPR
12 januari 2022

Måste min organisation ha ett dataskyddsombud?

Måste min organisation ha ett dataskyddsombud? Du måste utse ett formellt dataskyddsom...
GDPR
12 januari 2022

Behöver jag ha någon särskild hantering av barns personuppgifter?

Behöver jag ha någon särskild hantering av barns personuppgifter? Ja, hantering av bar...

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om våra systemlösningar för GDPR, KYC, penningtvättsregler och compliance? Hör av dig till oss!

Kontakta oss