Tillhör du perfektionisterna eller good-enough-folket? Inte sällan har du friktion på en arbetsplats pga. att den ena inte tycker den andra blir klar medan den andra tycker att den ena gör ett slarvigt jobb, men tänk om det just är perfekt att vara good-enough?

Att ha en perfekt lösning innebär att ha valt och implementerat den lösning som ger det bästa resultatet givet omständigheterna.

Just det, givet omständigheterna…

Det är lätt att skriva men betydligt svårare att i praktiken faktiskt beskriva just omständigheterna. För är det något som både perfektionisterna och good-enough-folket är ense om är det att just omständigheterna tenderar att förändras …och det går allt snabbare.

Good enough vs. perfektionism

Så i takt med att perfektionisten filar på sin lösning hinner målbilden ändra sig, rätt ordentligt. Den kanske till och med var fel från början.
Good-enough-folket ställer istället in siktet på att så snabbt som möjligt få ut något som är ”tillräckligt bra, och förändringsbart”, sen stämmer de snabbt av det som implementerats mot den nuvarande målbilden, och fortsätter direkt med ett vidareutvecklingsperspektiv.

Agil metod, MVP, Lean startup, allt kommer ifrån samma tanke: ”En så kort feedback-loop som möjligt”. Tid är pengar, säger uttrycket, och även företagsledarna. Så när perfektionisten väntar 1 år extra på att få sätta sin (redan föråldrade) lösning i verket och förvänta sig 100% av effekterna, så har good-enough-folket sedan länge börjat casha in.

Även om de inte började med 100% utfall så började de tidigare, och jobbar strävsamt upp mot 100% av (de nya och validerade) effekterna.

Gemensamma insikter - en av de viktigaste framgångsfaktorerna i ett projekt

Kraven på dagens verksamheter att digitaliseras, automatiseras, personaliseras och kontextualiseras ökar ständigt. Även om du själv kan bekänna dig till en pragmatisk och framåtlutad good-enoughleverans för att du snabbt vill få ut effekt i organisationen, så är du beroende av att alla som är med i projektet har (någorlunda) samma inställning. Det gäller även dina samarbetspartners och leverantörer. Så hur kan du veta?

Det finns ett klassiskt scenario där två parter ska komma överens om vad den ena ska leverera och den andre betala för:

A vill inte riskera att få ”för lite för sin budget”

B försöker förstå vilka features som är viktigast att de blir riktigt bra (dvs få ut i pilot/produktion så tidigt som möjligt)

Här är erfarenheten, transparensen och viljan att nå fram det viktiga och det kan räcka med att en av parterna står på sig lite och är van vid situationen för att lösa upp knuten:

B: Vi skulle vilja dela upp scopet i ett antal delleveranser.
A: Allt är superviktigt att få med!
B: Det förstår jag, men ni vill väl inte vänta med leveransen tills dess vi fått med allt?
A: Nej det är klart, vi vill ha leverans så fort som möjligt
B: Där är vi överens, då föreslår jag att vi gemensamt sätter en ordning för vilka features som är bäst att få ut först, så att ni både kan ta del av effekten tidigt samt kan ge feedback på förbättringar.
A: Det låter som en mycket bra idé!

Ovan konversation är dragen lite till sin spets, det viktiga i den är att den faktiskt hålls, och att den mynnar ut i en gemensam insikt om vad som är rimligt att åstadkomma givet en viss tid. Och hur ett mindre scope faktiskt ofta ger ett bättre slutresultat.

Just gemensamma insikter kring detta är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i ett projekt. Kan ni inom projektgruppen inte nå fram till varandra beror det med största sannolikhet på att ni har olika uppfattning om vad som faktiskt är de viktigaste effekterna eller problem som ska lösas.

Läs gärna det här inlägget som belyser värdetrappan som verktyg för just detta.

Undvik att hamna i en "vi-och-dem" sits

Har du en extern part som ska utföra en stor del av arbetet så är du som beställare förvisso ”allsmäktig” gällande vilka effekter som ska uppnås. Glöm dock inte att ansvaret även ligger på dig att vara 100% transparent om du förväntar dig att alla ska springa åt det håll du vill, annars hamnar du lätt i en ”vi-och-dom”-sits där mer tid läggs på att diskutera vem som hade rätt än att faktiskt driva projektet framåt.

Guide: Partner eller leverantör

Vill du testa din IT-organisation så kan du alltid leka chicken race för att se vem som tar upp frågan ”vad är viktigast” först, men mitt råd är nog att inte vänta för länge.

Den som spänner bågen för hårt kommer som bäst skjuta över målet, men i många fall istället dra av strängen. Tänk på att till skillnad från i bågskytte, så får du i IT/verksamhetsutveckling ofta flera skott på dig att nå mål och så länge du skjuter i rätt huvudsaklig riktning är varje skott en bra bit på vägen.

Så sätt i gång nu, ta ut en riktning och grubbla inte så mycket!

 

partner-leverantor

Relaterade inlägg

Multisoft – Fotograf Mattias Hamren-108
Blogg
15 november 2023

ETL och ELT: Navigera rätt för din integrationslösning

På resan för en integrationslösning stöter du på två centrala begrepp: ETL (Extract, Tra...
En kvinna och en man pratar med en tredje person, framför laptops vid bord.
Blogg
6 november 2023

Stoppa medlemsflykten en gång för alla med anpassningsbara systemlösningar

Med hjälp av anpassningsbara systemlösningar från Multisoft, finns möjligheten att effek...