Programmeringstest

Nedanstående programmeringstest bygger på att sätta ihop ett svar utifrån kod i olika språk. Du behöver inte kunna just C# eller SQL men behöver kunna förstå logiken och sammanhanget. Utmaningen går också att lösa utan att behöva skriva någon egen kod - men en miniräknare kan komma väl till pass. Lycka till!