start_kunskapsbank_1

Kunskapsbank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tempus pulvinar orci nec fringilla. Nam molestie sed.

GDPR skapar utmaningar för de flesta verksamheter, men det finns några gemensamma steg för dig som systemägare, som tar dig från osäkerhet till kontroll.

I de gapanalyser som Multisoft drivit har det visat sig att det finns några gemensamma steg som enkelt ta dig (som systemägare) från ett ”jag vet inte var jag ska börja” till ett ”nu har jag koll på vad vi ska göra” läge. Detta löser inte hela företagets krav gällande GDPR, men det tar dig som systemägare till ett läge av mer kontroll. Denna process har vi tillämpat i flertalet organisationer och speciellt för system inom B2B verksamheter har den visat sig mycket lämplig.

(För medlemsorganisationer och verksamheter med mycket konsumentdata kan ytterligare några steg tillkomma)

1. Berätta dina personuppgifters livshistoria

Kartlägg dina Personuppgifters Livscykel i systemet, från ett verksamhetsperspektiv och i samråd med din systempartner från ett tekniskt perspektiv och koppla dem till den typ av person som personuppgifterna berör.

Hur ser flödena ut?

  • Hur matas/kommer personuppgifterna in i systemet (entry-points)
  • Vad görs med personuppgifterna?
  • Hur kommer de ut ur systemet (exit-points/integrationer)
  • När tas de bort/raderas/anonymiseras? Hur länge behöver ni egentligen ha kvar datat för verksamhetens skull, felsökning etc? (beskriv behovet)
  • Varför finns ett behov av att hantera datat – vilken laglig grund bör tillämpas?
  • Behöver GDPR- special regler tillämpas? Hanterar systemet något av följande data i stor utsträckning:  sexuell läggning, uppgifter om hälsa, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, ras/etniskt ursprung, medlemskap i fackförening, genetiska eller biometriska uppgifter. à Om inte: ”GO”. OM ”ja”: ta lite mer hjälp att ta reda på vad det innebär för just er.

2. Identifiera riskzoner

Leta särskilt efter typiska riskzoner såsom fritextfält, email-utskick och dokument upp/nedladdningar. Var behöver vi system-täppa till gapen och var kan manuella rutiner hjälpa?

3. Dokumentera rutin för både systemanvändare och icke systemanvändare

Har du data om andra personer än systemanvändare och hur informerar du dessa om datat du sparar om dem? Hur kan detta förbättras i enlighet med ovan? Beskriv även rutinen hur du informerar dina systemanvändare.

4. Automatisera eller manuellt hantera rättigheter?

Hur mycket vill du automatisera vs manuellt hantera de rättigheter som registrerade personer har på sin egen data? Hur ofta kan detta komma och inträffa: räcker en manuell rutin tills vidare? Hur kan den se ut? Eller bör vi automatisera direkt?

5. Riskhantera

Om du ansvarar för drift av systemet: vad kan göras med hjälp av kryptering och maskning av data, för att minimera access via andra ingångar än systemet självt?

Vill ni ha hjälp och stöd i detta så hjälper vi gärna till!

Läs mer om GAP-analys

Ladda ned dokument

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tempus pulvinar orci nec fringilla.

Relaterade inlägg

MDR-blogg
Blogg
31 maj 2021

Så får du stöd för att möta upp mot MDR-kraven

Den 26:e maj trädde den nya EU‍-‍förordningen om medicintekniska produkter...
Blogg - Rutiner i all ära , men sitter ni fast
Blogg
22 februari 2021

Rutiner i all ära, men sitter ni fast?

Det är lätt att fastna i ekorrhjulet och ”så här har vi alltid gjort”. Det fungerar - et...

Om Multisoft

Revolutionerande low code platform

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tempus pulvinar orci nec fringilla. Nam molestie sed enim quis volutpat. Phasellus ipsum tortor, porta id magna ac, bibendum vulputate.

Om oss

start_5050_2