GDPR - Teknisk gap-analys

GDPR, dvs EUs Dataskyddsförordning träder i kraft 25 maj 2018. Det är hög tid att ta reda på hur din organisation behöver förbereda sig för detta. Vi har konkretiserat en metod där vi tar reda på nuläge och vilka förändringar som krävs för att krav enligt GDPR ska upprätthållas.

Vår metod innefattar

 • Utbildning av personal i Dataskyddsförordningens grunder
 • Informationsinsamling genom workshops
  – Befintliga processer och informationsbehandling
  – Känslighetsklassning av befintlig information och behandling
  – Befintliga samtycken och laglig grund
 • Presentation av rapport

Vad kommer rapporten att innehålla?

gdpr
 • Systemkarta, inklusive integrationer
 • Lista över befintliga processer
 • Informationskarta över personuppgifter i respektive system
  – Syftesanalys
  – Livscykelanalys
  – Informationskänslighetsklassning
  – Dokumentation av laglig grund
  – Behörighetskrav för åtkomst
 • Gap-analys 1 ” Tekniska krav som följd av enskildas rättigheter enligt GDPR”
 • Gap-analys 2 ”Tekniska skyldigheter som inte kan uppfyllas med befintliga system/processer”
 • Gap-analys 3 ”Lagring och behandling som saknar tillräcklig laglig grund”

Behöver du hjälp att förbereda dig inför GDPR?


Är du intresserad av vår tekniska gap-analys för GDPR? Hör gärna av dig till mig Jan Garefelt08-557 778 61 eller ange dina uppgifter i formuläret så hör jag av mig inom kort!

Du kan även klicka dig in på vår GDPR FAQ för mer information!

*