boliden-logo

Multisoft standardiserar Bolidens logistik- & leverantörsprocesser

Boliden Bergsöe i Landskrona har en viktig roll som Nordens enda sekundära smältverk för bly, och är en av Europas ledande återvinnare av förbrukade bilbatterier. För att upprätthålla ett effektivt kretslopp för denna värdefulla metall är det nödvändigt att verksamheten fungerar sömlöst. Multisoft har stöttat Boliden Bergsöe med deras utmaning att hantera logistik och leverantörsankomster på ett mer organiserat sätt. 

Boliden kundcase

Både införandet och samarbetet har skötts seriöst. Bra och enkla att samarbeta med från första stund.

Lotta Fellerstam, Verksamhetsutvecklare Boliden Bergsöe

Grundat

1924

Huvudkontor

Stockholm

Anställda

6 000+

Om företaget

Boliden fokuserar på olika steg i förädlingskedjan, från prospektering, gruvbrytning och anrikning till smältning, raffinering och återvinning av metaller. Återvinning av metaller har blivit en allt större del av företagets verksamhet, och Boliden är en av de främsta aktörerna i världen inom området. Företaget producerar huvudsakligen zink, koppar, nickel och bly, men även andra metaller som guld och silver.

Före samarbetet med Multisoft fanns det ingen standardiserad process för hur leverantörer aviserade sin ankomst till anläggningen. Trots att Bergsöe har kapacitet att ta emot flera ankomster samtidigt, kunde verksamheten oftast bara ta emot två på grund av oregelbunden och manuell registrering av leverantörsankomster.

Vi hade inte kontroll på vilka material, hur mycket material som kom och vilka leverantörer som kom till oss, så vi hade en väldigt ojämn arbetsbelastning samt ohållbar arbetsmiljö, berättar Lotta Fellerstam.

Genom att implementera ett anpassningsbart system från Multisoft kan leverantörerna nu boka tider för sina ankomster, registrera ankomstinformation och lista upp material som ska levereras.

Det nya systemet har möjliggjort för både leverantörer och medarbetare på Boliden Bergsöe att ha bättre överblick över ankomsttider och innehåll, vilket har skapat en smidigare process. Medarbetarna kan enkelt skjuta på ankomsttider vid förseningar, och därmed fylla alla tillgängliga tidsluckor.

Boliden

Idag hanteras leveranser på ett strukturerat sätt och Boliden Bergsöe kan nu utnyttja sin blyåtervinningsanläggning till fullo, vilket säkerställer en effektiv och hållbar hantering av den värdefulla metallens kretslopp. Utöver detta har medarbetare på anläggningen fått en mindre stressig och mer organiserad arbetsmiljö när oaviserade leveranser har minskat avsevärt.

Idag så skulle jag vilja säga att vi till 99% har koll på vem och vad som kommer samt när, säger Lotta Fellerstam. 

Multisofts anpassningsbara system har visat sig vara en avgörande lösning för att optimera Boliden Bergsöes processer och hantera deras leverantörsankomster på ett smidigare sätt. Samarbetet har bidragit till en hållbar hantering av en av världens mest värdefulla metaller, och har samtidigt skapat en mer effektiv och organiserad arbetsmiljö för medarbetarna.

Nu är vi börjat titta och diskutera att ta nästa steg med avgående gods. Här är vi i uppstartsfasen och kommer förhoppningsvis att dra igång detta innan under Q2-Q3, fortsätter Lotta Fellerstam.

Utmana oss – vi tar fram en prototyp på två veckor!

Kontakta mig direkt eller ange dina uppgifter i formuläret så återkommer jag inom kort.

Fler kundcase

Woman shopping in a supermarket

ICA

Ordersystem från Multisoft effektiviserar ICA:s arbet...
Systemlösning för Volvo

Volvo

Volvo lastvagnar sökte en skräddarsydd lösning som ku...