Ikoner på listsidor och infoboxar

Ikoner och symboler gör det lättare för användare att uppfatta kategorier, typer och andra statusar. I Softadmin® finns det tusentalet ikoner och alla kan visas med valfri färg bredvid informationen eller helt fristående i en cell på en listsida. Ikonerna kan också visas i infoboxar på visasidor.

Ny indikatorgrafik vid långa beräkningar

Om långa arbetsberäkningar ska göras vill man som användare gärna ha återkoppling om hur långt processen har kommit. Det kan nu göras med en förloppsmätare t.ex. när tusentals fakturor beräknas.

I vissa beräkningssituationer är det inte möjligt att beräkna exakt tid. Då kan en förloppsindikator istället påvisa att servern jobbar.

Fler valideringar i inmatningsformulär

Nu kan både enkla och komplexa valideringar skapas och visas direkt när användaren av misstag skriver in fel information i formuläret. Valideringen visas som röd färg med valfri meddelandetext så fort användaren flyttar sig ifrån fältet.

Förklaringstexter under rullgardiner

Nu kan förklaringstexter visas direkt under dropdowns när användaren har valt ett givet dropdown-alternativ. På så sätt kan användaren få bättre förståelse för vad det valda alternativet innebär.

Förklaringstexter kan också användas för kontrollen textbox with autosearch d.v.s. textrutor som har begåvats med en sökfunktion där användaren snabbt söker fram ett val bland enormt många existerande val.

Klistra in bilder direkt i HTML-editorn

Genom en inställning i Softadmin® är det möjligt att tillåta användare att klistra in bilder direkt in i HTML-editorn. Tidigare var man tvungen att först ladda upp bilden till ett bildarkiv för att sedan välja det därifrån. Nu fungerar Ctrl-C, Ctrl-V utmärkt (eller motsvarande på Mac) för att klistra in bilder snabbt.

Stöd för att dölja eller visa kolumner i Kolumnväljaren

Nu går det att på listsidor ställa in att vissa kolumner/fält ska visas eller vara dolda för varje enskild användare. Detta är utmärkt ifall många användare ska använda samma listsida och menyval, men olika användare har behov av olika datakolumner. Användaren inställningar sparas automatiskt för den specifika listsidan.

Förbättringar i webbtjänsterna

Integrationer är en mycket viktig del för att få helautomatiserade lösningar i sin organisation. Därför har de inbyggda webbtjänsterna förbättrats i denna version av Softadmin®. Man kan t.ex. strömma filer vid webbtjänstanrop och kunna ställa upp begränsningar för antalet återkommande anrop för att blidka andra leverantörers krav.

Hjälpsidor direkt i din mobil

Genom att Inkludera användarhjälp kan ni ge era användare information om hur systemet stödjer organisationens verksamhetsprocesser. Dessa hjälpsidor kan organisationen författa direkt i gränssnittet. I och med denna version av Softadmin® kan hjälpsidorna också avläsas direkt i din smartphone genom nya hjälpknappar.

Förvald vy för listsidor i mobilen

I smartphones så visas listvyer normalt i s.k. listvyer. Men för vissa menyval, främst för breda rapporter där man jämför data i kolumner, kan formatet tabellvy vara att föredra även för små skärmar. Därför finns det nu en inställning för att förinställa varje listsidas startläge. Användaren kan alltid själv växla mellan listvy och tabellvy på smartphones.

Relaterade inlägg

Namnlös design (16)
Blogg
Nyheter
30 maj 2023

Multisofts kodutmaning lanseras nu i dark mode

Kodutmaningen är Multisofts pågående kollektivstrafikskampanj som cirkulerar överallt i...
Banner 1200×630
Blogg
Nyheter
8 mars 2023

Tjejer kodar hos Multisoft

Multisoft är nu stolt samarbetspartner till Tjejer Kodar, ett av Sveriges största kvinnl...