Äntligen, vi får ersätta det gamla krångliga systemet! Nu vill vi ha det perfekt och gärna lite mer än vad vi redan har. Men vad är egentligen ”perfekt” – och när fastställer man det?

Oavsett hur många och hur realistiska nylägen ni tagit fram för ert systemstöd, så lever ni ändå i nuläget med såväl arbetssätt som kultur. Det här skapar utmaningar för att ta fram och planera målbild med precision.

Dels för att det är lätt hänt att man ställer rena missnöjeskrav baserat på det man upplever här och nu, men också dels för att det är svårt att definiera något som är perfekt.

60% av det ni vill ha, men 100% av det ni måste

Har du som jag medverkat i ett antal IT-projekt, så har du högst sannolikt varit med om när projektet inte riktigt orkar gå i mål för att ”allt ska med”. Och även om projektet gick i mål långt senare än tänkt, så är det ändå ingen som är riktigt nöjd…?

Det här är en vanlig problematik när ett IT-projekt ska försöka täcka in allt i första leveransen.

När väl systemet är på plats inser man nämligen att man kan jobba på ett helt annat sätt. Ett sätt som är långt mycket bättre än det vi tog höjd för i kravinsamlingen.

Vill du bli en viktig ingrediens till ett lyckat IT-projekt så gäller det att stå emot och hålla omfattningen så liten det bara går, men få med de största och mest kritiska delarna så snabbt som möjligt.

Första leveransen ska innehålla 60% av det ni önskar, men 100% av det som måste finnas med.

Skapa utrymme för de ständiga förbättringarna

Ett nytt system medför stora förändringar redan dag ett. Både arbetssätt och verksamhetens övergripande transformation påverkas och det stannar inte där. Därför är det av yttersta vikt att ert nya systemstöd speglar verksamheten hela tiden.

I den modell vi själva arbetar utifrån, så har vi som mål att stötta kunden med så kort leverans som möjligt till driftsättning. Detta gör att nya arbetssätt och förändringar får tid att sätta sig med fler och mindre iterationer. En smidigare och mer smärtfri transformation.

Dessutom skapar det ett stort utrymme att göra anpassningar parallellt med att verksamheten utvecklas. Och det gör den ju hela tiden och ska så göra…

Läs hela guiden "Förändringsledning vid systemskifte - 4 nyckelparametrar", här får du en heltäckande bild av vad du behöver förstå och hur du ska styra din förändring.

Så styr du projektet mot en lagom nivå

Lagom kanske inte låter som en ambitiös nivå nog för din organisation, men det är genom lagom du når perfekt. Det handlar dels om projektstyrning, men dels också om ledarskapsförmåga – att våga säga nej.

Här följer mina tre bästa tips:

  1. Få koll på dina processer — Gör en processkartläggning av nuläget och identifiera vilka processer som kan effektiviseras eller automatiseras med störst potential.
  2. Prioritera utefter ’Best bang for the Buck’ – Börja med det som ger mest vinst!
  3. Skapa tydliga effektmål – Effektmålen är ju såklart viktigast av allt! Våga säga nej till allt som inte stödjer effektmålen.

Sist men inte minst kommunicera med alla berörda intressenter syftet med "lagom"…! Och tänk en annan vinst blir ju att det kan bli ett mer hanterbart projekt med avseende på arbetsbörda.

Utveckla vartefter och låt systemet växa i lagom takt med din verksamhet – givetvis med smarta och snabba leveranser även då.

 

Relaterade inlägg

Multisoft – Fotograf Mattias Hamren-108
Blogg
15 november 2023

ETL och ELT: Navigera rätt för din integrationslösning

På resan för en integrationslösning stöter du på två centrala begrepp: ETL (Extract, Tra...
En kvinna och en man pratar med en tredje person, framför laptops vid bord.
Blogg
6 november 2023

Stoppa medlemsflykten en gång för alla med anpassningsbara systemlösningar

Med hjälp av anpassningsbara systemlösningar från Multisoft, finns möjligheten att effek...

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om våra systemlösningar? Kontakta våra specialister eller fyll i formuläret!

Kontakta oss