Hur ofta är det som IT-projekt stannar upp, deltagarna tittar på varandra och undrar vart den tappade bollen landat? Ett IT-projekt som saknar transparens mellan alla inblandade parter - och framförallt verktyg som hjälper till med detta lider ofta av att uppgifter faller mellan stolarna. Så hur skapar man högre samarbetsgrad?

Det går inte att ha egna agendor när man ska driva ett IT-projekt i mål. Det gäller såklart både sådant som är positivt och negativt i relation till projektets mål.

Att vara transparent är en övningsfråga för många. Vi är ovana vid att ha en fullkomligt ärlig diskussion i sammanhang där vi upplever en maktbalans, såsom mellan kund och leverantör.

Det finns gott om anledningar att känna dig osäker. I det här inlägget kan du tal del av konkreta tips på hur det kan gå till.

Ingen klarar av att driva ett avancerat IT-projekt helt smärtfritt

Var ärlig, även när det gör ont. Det kommer att dyka upp områden där alla inblandade parter har en annorlunda syn på vad som är beslutat och hur man ska gå vidare.

Därför vill du skapa en kultur i projektet. En kultur som gör att det är okej att tala om när man upptäcker olikheter. Det kan vara alla varianter av att projekttriangeln rubbas. Där tidsplanen riskerar att förskjutas, lösningen blir dyrare än vad man tänkt och man är oense kring den funktionalitet som levereras.

Eftersom ett IT-projekt ofta innefattar en blandning av interna och externa parter, så gäller ärligheten givetvis för både för kund och leverantör.

Jag har personligen varit med i flera projekt där kunden förväntar sig full ärlighet och öppenhet hos leverantören, men håller själva på hemligheter. Hemligheter såsom förändringar i projektgrupp och förändring av budget.

Överdriv ärligheten för att skapa en kultur som främjar öppenhet.

Var tydlig när det gäller ansvarsförhållanden

Inget är värre än när ett projekt står still i väntan på att någon ska fånga den tappade bollen.

Projektledarna hos vardera parten måste se till att hela tiden vara överens om vem som ansvarar för de olika projektaktiviteterna under projektet. Din partner eller leverantör har oftast större erfarenhet än de flesta kunder och bör vara tydlig med vad som gäller i projektet.

partner-leverantor

I ett projekt av den typen vi själva arbetar med, så finns det många kringaktiviteter som inte direkt kan hänföras till systemprojektet. Försök att identifiera dessa och kom överens om vem som ansvarar för utförandet.

Ligg steget före

Ingen blir glad av dåliga nyheter i efterhand. Försök att förutse vad projektet är på väg och gör detta kontinuerligt. Att upptäcka en stor förändring och kunna parera är värt mycket mer än att göra brandkårsutryckningar i efterhand.

Använd ett gemensamt system för uppföljning

Excel och word i all ära. Det kan fungera med gemensamma dokument, men det bästa är om alla parter kan arbeta i ett system där aktiviteter kan följas upp av alla. Skräckexemplen är när projektaktiviteter diskuteras i oändliga e-posttrådar med begränsad funktion för uppföljning.

Jag har arbetat i projekt där man använt något av de standardsystem som finns för ärendehantering. Min upplevelse är att de är framtagna ur den ena partens perspektiv och inte ur ett gemensamt behov. När vi arbetar i projekt använder vi ett inbyggt ärendehanteringssystem som gör att båda parter kan ange synpunkter på systemet på den gemensamma plats där man faktiskt arbetar. Det är full transparens mellan båda parter vilka aktiviteter som ska utföras och vem som är ansvarig.

När det är dags att börja testa den färdiga lösningen använder vi samma ärendehanteringssystem som testprotokoll. Och när det är dags att gå i drift finns en hel del synpunkter på bra vidareutveckling som projektgruppen kommit fram till.

Transparens och dokumentation genom hela projektet har visat sig gång efter annan, att det leder till ett väl genomfört sådant.

Relaterade inlägg

Multisoft – Fotograf Mattias Hamren-108
Blogg
15 november 2023

ETL och ELT: Navigera rätt för din integrationslösning

På resan för en integrationslösning stöter du på två centrala begrepp: ETL (Extract, Tra...
En kvinna och en man pratar med en tredje person, framför laptops vid bord.
Blogg
6 november 2023

Stoppa medlemsflykten en gång för alla med anpassningsbara systemlösningar

Med hjälp av anpassningsbara systemlösningar från Multisoft, finns möjligheten att effek...