Om du driver eller har bedrivit ett utvecklingsprojekt är risken stor att du har hamnat i en situation där det dagliga arbetet handlar mer om att släcka bränder än att driva projektet framåt. Hur styr du då om skutan? Ledordet är UPP – Uppdatera, uppmuntra och upplys.

Uppdatera projektplanen

Projektplanen är din strategiska ledstjärna, men i det praktiska projektarbetet kan aspekter av projektplanen visa sig omöjliga att uppfylla.

Det kan handla om resurser som försvinner, tidsplaner som inte uppfylls, nya aktiviteter som tillkommer eller projektmål som ändras under resans gång.

Var inte rädd för att uppdatera projektplanen, och låt den vara ett levande väsen som du regelbundet anpassar till det aktuella läget.

Genom att säkerställa att projektplanen är uppdaterad och inriktad mot en realistisk målbild, kan det dagliga projektarbetet linjeras med planen så att alla resurser arbetar i samma riktning – mot målet.

Uppmuntra transparens

En projektgrupp mår bra av transparens.

Berätta regelbundet för projektdeltagarna var vi står och vart vi är på väg. På så sätt kan så många som möjligt ta del av samma information samtidigt. Transparens föder transparens.

Om du öppet visar för projektdeltagarna vilka utmaningar projektet står inför och vilka eventuella hinder som behöver överkommas kan du räkna med att projektdeltagarna återgäldar öppenheten och informerar dig i god tid när nya utmaningar dyker upp.

Ditt projekt kan skjuta ny fart med resurser som är medvetna och överens om den gemensamma målbilden.

Upplys styrgruppen

En informerad styrgrupp är ett av de bästa redskapen du kan önska som projektledare. För att kunna ge fullt stöd behöver styrgruppen vara informerad om vad som pågår och vad som är planerat att ske, samt hur det påverkar projektets budget och tidplan.

Om du upplyser styrgruppen kan du också ställa krav på beslut i frågor som projektgruppen inte har möjlighet att fatta på egen hand.

Ett projekt som har avstannat eller gått över budget kan komma in i andra andningen med hjälp av en upplyst styrgrupp som fattar kraftfulla beslut om nya och pragmatiska åtgärder.

 

Relaterade inlägg

Multisoft – Fotograf Mattias Hamren-108
Blogg
15 november 2023

ETL och ELT: Navigera rätt för din integrationslösning

På resan för en integrationslösning stöter du på två centrala begrepp: ETL (Extract, Tra...
En kvinna och en man pratar med en tredje person, framför laptops vid bord.
Blogg
6 november 2023

Stoppa medlemsflykten en gång för alla med anpassningsbara systemlösningar

Med hjälp av anpassningsbara systemlösningar från Multisoft, finns möjligheten att effek...