Så hjälper KYC dig följa penningtvättslagen

I takt med en allt snabbare digitalisering är det viktigare än någonsin att ha ett pålitligt webbaserat system. Multisoft levererar Know Your Customer (sv. ”Känn din Kund”) eller KYC-system som hjälper din verksamhet att göra rätt genom att automatisera bort personberoende och tidskrävande manuell administration vid insamling och uppföljning av kundinformation.

Ett anpassat KYC-system är inte bara är effektivt utan även en central säkerhetsåtgärd i compliance med lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. Gör din verksamhet tryggare för medarbetare, ägare såväl som kunder med ett system som är anpassat efter just era behov och ert regelverk.

Nedan har vi listat tre av ditt systems viktigaste uppgifter – steg för steg:

1. Lär känna kunden

Med ett digitalt och kundorienterat KYC-system underlättas insamling av kundinformation med lösningar som, till exempel, digital signering så att både du och kunden sparar tid. KYC-system erbjuder dessutom integreringar mot CRM, affärs- eller ekonomisystem samt masterdata. Detta ger er överblick över era kunder med minimal manuell inblandning. Med fokus på överskådlighet och effektivitet samlar vi historik, tidigare transaktioner och statistik berörande kunder på ett ställe. Identifiera smidigt PEP-kunder och förenkla riskbedömning av olika länder med användarvänliga och optimerade system som innebär färre fel och tryggare kundhantering.

2. Följa upp i enlighet med AML compliance

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer tydliga krav på uppföljning och kontinuerlig screening av kunder och företag. Med stor erfarenhet av KYC-system och compliance inom FinTech kan Multisoft skräddarsy ett system som förenklar administrativa processer kopplade till riskbedömning och eskalering av fall som behöver utredas. Våra automatiserade systemlösningar varnar vid misstänksamt beteende så att ni kan utvärdera och agera snabbare. Skapa tryggare rutiner för medarbetare och undvik böter samt dålig publicitet.

3. Stötta verksamheten – oavsett typ eller storlek

Multisoft skräddarsyr ett anpassningsbart system som passar er specifika verksamhet och era kunder. Oavsett verksamhetstyp kan Multisoft, med hjälp av low-code plattformen Softadmin®, utforma en lösning som passar ert företag vare sig det rör sig om bank, jurist/advokatverksamhet, eller kontanthanterande detaljhandel. Inför varje projekt genomför Multisoft en kravinsamling som tydliggör utvecklingsområden och företagets behov för att säkerställa att ert nya system är optimerat och tidseffektivt.

Vi bygger pålitliga KYC-system för företags och kunders säkerhet. Vill du veta mer om AML, KYC eller våra andra automatiserade systemlösningar? Kontakta oss här!

Relaterade inlägg

Multisoft – Fotograf Mattias Hamren-108
Blogg
15 november 2023

ETL och ELT: Navigera rätt för din integrationslösning

På resan för en integrationslösning stöter du på två centrala begrepp: ETL (Extract, Tra...
En kvinna och en man pratar med en tredje person, framför laptops vid bord.
Blogg
6 november 2023

Stoppa medlemsflykten en gång för alla med anpassningsbara systemlösningar

Med hjälp av anpassningsbara systemlösningar från Multisoft, finns möjligheten att effek...