Den 25 maj 2018 träder det nya EU-direktivet om dataskydd i kraft. Innehållet i dataskyddsförordningen är i stort likställt med dagens personuppgiftslag, men ett par skärpningar på vissa områden kommer att genomföras.

» Läs om förändringarna i nya dataskyddförordningen «

Inom insamlings- & medlemsorganisationer kommer dessa förändringar att påverka kärnverksamheten och sannolikt flera olika IT-system hos i stort sett alla aktörer.

Vid ändrade lagar och regler så är det enkelt att falla i fällan att bara se det som nya externt ställda krav och arbeta reaktivt för att ”klara sig precis över gärdsgården” med minsta möjliga marginal i tid.

Jag hävdar dock att det går att använda den nya dataskyddsförordningen för att skapa nya möjligheter till ökade intäkter och effektivare administration.

Alla insamlings- & medlemsorganisationer behandlar personuppgifter idag, vissa gör det systematiskt och strukturerat, andra mer på rutin, vissa (som har känsliga uppgifter om tex. religion eller hälsa) har säkerligen en högre nivå av medvetenhet och säkerhet redan idag.

Nya dataskyddsförordningen kan skapa fördelar

Nedan några exempel på hur man kan skapa fördelar i sin verksamhet när man förhåller sig till den nya lagstiftningen:

  • Det är ett ypperligt tillfälle att se över sin systemflora. Personuppgifter skall kunna registreras, spåras och ändras. Detta är komplext, inte minst om flera olika system är inblandade. Finns det kanske möjlighet att ersätta flera mindre system med ett som klarar allt (och kanske lite till)?

 

  • I och med nya krav på att dataintrång skall rapporteras inom 72 timmar kommer det behövas analys och verktyg för att snabbt kunna hantera ev. intrång. Det bästa sättet att lösa detta på är att automatisera denna process. Då är det viktigt att man har ett system där man kan skräddarsy en automatisk process som passar just er verksamhet.

 

  • Då medlemsantal och insamlade medel är några av de viktigaste styrparametrarna i era organisationer är det mycket viktigt att ha system som kan redovisa och snabbt rapportera om förändringar. När översynen ändå skall göras kan det vara värt att se över hur ni kan få ut de data som just ni behöver för att kunna styra och göra rätt saker. Nöj er inte med att ert system ”kan” få fram data, den skall vara snabbt tillgänglig, åtkomlig för rätt personer och tillförlitlig.

 

  • Personuppgifter går som en röd tråd i verksamheten, kanske man skall passa på att automatisera några av de vanligaste processerna, på det sättet frigör man tid för alla inblandade att skapa värde på andra sätt för medlemmar och kunder.

 

Vill ni ha mer inspiration och kunskap så arrangerar vi seminarier under hösten om det nya direktivet.

Ange din e-postadress nedan för att få inbjudningar till våra seminarier, artiklar och e-böcker.

Relaterade inlägg

Multisoft – Fotograf Mattias Hamren-108
Blogg
15 november 2023

ETL och ELT: Navigera rätt för din integrationslösning

På resan för en integrationslösning stöter du på två centrala begrepp: ETL (Extract, Tra...
En kvinna och en man pratar med en tredje person, framför laptops vid bord.
Blogg
6 november 2023

Stoppa medlemsflykten en gång för alla med anpassningsbara systemlösningar

Med hjälp av anpassningsbara systemlösningar från Multisoft, finns möjligheten att effek...