Multisoft levererar systemlösning till Afa Försäkring

afa-bild-sida

Multisoft har fått förtroende av Afa Försäkring att leverera ett kursadministrationssystem. Systemlösningen gör det möjligt att hålla ordning på interna utbildningar och få en samlad överblick över vilka utbildningar som genomförts av respektive relevant medarbetare.

Kursadministrationssystemet kommer även omfatta val av lärare och utbildningslokal, samt extrafunktioner såsom anmälningar, bokningar, checklistor och e-postutskick.

”Vi är väldigt nöjda med samarbetet och den lösning som samarbetet resulterat i och att den kommer att automatisera och effektivisera våra processer.”

- Claes Åberg på Afa Försäkring

Afa Försäkring är ett svenskt försäkringsbolag som ägs av arbetsmarknadens parter: Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Bolaget administrerar kollektivavtalade försäkringar som omfattar drygt 4 miljoner människor på den svenska arbetsmarknaden.

Multisoft är ett bolag med över 90 anställda och över 400+ anpassningsbara systemlösningar. Genom den egenutvecklade och modulära plattformen Softadmin® kan Multisoft snabbt anpassa och vidareutveckla system oavsett behov eller branschkrav.

Relaterade inlägg

metenova-multisoft-1200×630
Pressmeddelande
17 april 2023

Multisoft levererar case- och prognossystem till Metenova

Multisoft levererar case- och prognossystem till Metenova
Kopia av Banner 1200×630 (1200 × 300 px) (600 × 600 px)
Pressmeddelande
21 mars 2023

Equmeniakyrkan säkrar inför framtiden med Softadmin® Member

Multisoft AB har fått förtroendet att ersätta Equmeniakyrkans, och dess ungdomsförbunds,...

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om våra systemlösningar? Hör av dig till oss!

Kontakta oss