Kostnad per faktura är en KPI som känns igen hos en CFO. Under 2000-talets tidsaxel har mätningen gått från att mäta direkta kostnader till att nu handla om indirekta kostnader och skillnaden är enorm mellan de som presterar bäst och sämst.

Exempel på indirekta kostnader kan vara kreditkostnader orsakade av att det tar onödigt lång tid att skapa och leverera en korrekt orderbekräftelse och faktura till kunden.
Många fakturor bestrids pga. felaktigheter i pris, avtal, villkor eller kundspecifik fakturainformation som kunden kräver för att betala. I dessa fall tillkommer även kostnader för det manuella arbetet med att identifiera och ändra ordern, ev. övriga system och underlag och få godkännande för att ställa ut kreditfakturor och slutligen skicka en ny och förhoppningsvis korrekt faktura.
 
Det är här de riktigt stora kostnaderna uppkommer, samtidigt som det skapas en badwill hos kunderna som påverkas negativt då även de behöver lägga onödig tid på grund av en felaktig faktura.
Det intressanta är att de indirekta kostnaderna har ett starkt samband med de direkta kostnaderna för att kunna producera en kundfaktura.
 
Ju högre direkt kostnad ett företag har för att kunna skicka en faktura till sin kund desto högre indirekt kostnad. Detta beror givetvis på att om processen till stora delar är manuell så kommer det oundvikligen bli både dyrt och generera fler fel än om processen är automatiserad.
 

Vad är bra och vad är dåligt avseende kostnad per kundfaktura?

I en studie gjord av ansedda APQC har man analyserat 190 företag i Nordamerika för att mäta skillnaden mellan de som presterar bäst och sämst. kostnad per faktura i snittDe som presterar bäst har en kostnad på 6 SEK eller mindre, medan de lågpresterande har en kostnad på hutlösa 96 SEK. Snittfakturan kostar 26,50 SEK. Med reservation för att den faktiska kostnaden per faktura skiljer sig åt mellan olika branscher så finns det oavsett alltid de som är högpresterande relativt sina konkurrenter. Vilken kategori hör ditt företag hemma i?

 

Var ska du börja?

Har ni många reklamerade fakturor? Behöver ni återkommande komplettera fakturor med ytterligare information om vad de avser? Blir det ofta fel? Har ni flaskhalsar i form av pappershögar eller ett beroende av någon nyckelperson? Många av dessa kostnadsdrivande faktorer kan man råda bot på genom att strukturera upp sin process och automatisera flödet från order till faktura.
 

Ladda hem vår e-bok "5 steg till automatiserad fakturering", som steg för steg hjälper dig att identifiera automatiseringspotentialen i just din process. Så med färsk statistik i ryggsäcken: vad kostar dina fakturor dig i tid och pengar?  ebok_banner

 

Relaterade inlägg

Multisoft – Fotograf Mattias Hamren-108
Blogg
15 november 2023

ETL och ELT: Navigera rätt för din integrationslösning

På resan för en integrationslösning stöter du på två centrala begrepp: ETL (Extract, Tra...
En kvinna och en man pratar med en tredje person, framför laptops vid bord.
Blogg
6 november 2023

Stoppa medlemsflykten en gång för alla med anpassningsbara systemlösningar

Med hjälp av anpassningsbara systemlösningar från Multisoft, finns möjligheten att effek...