Hälften av befolkningen ogillar förändring – ändå är det bevisat att det är förändring som driver verksamheter framåt. Förändringar i affärsmodeller, nya produkter och tjänster eller effektivare arbetssätt.

För att en förändringskultur ska få genomslag måste den gro på alla nivåer i företaget. Allt för ofta hindras förändringar av rädsla för kostnader, begränsningar i IT-system och en skeptisk ledning.

Verksamheten har den dagliga kontakten med kunder. Där sitter sedermera de personer med störst kunskap om behovet av förändring.

Dessa medarbetare bör få tid till att tänka kreativt för att hitta områden som kan digitaliseras, automatiseras eller förbättras för att tillgodose kundernas behov. Innovation är en process som ständigt måste få bränsle.

När användarna själv får styra över förändringar i system som förbättrar eller förenklar vardagen blir systemen inte det nödvändiga onda man ofta hör om.

Vi som jobbar med system för administrativa processer får ofta höra att "det här med system är så tråkigt". Men om användarna får vara med och kravställa vad som senare ska bli en kravspecifikation,  blir det genast en annan ton och systemet kommer att sannolikt att användas fullt ut.

Hur får man medarbetarna förändringsbenägna och innovativa?

Genom tydliga processer, där allas åsikter värderas lika. En förutsättning är att organisationens systemstöd är enkelt att förändra så att systemet blir en naturlig del av verksamheten och inte blir ivägsprunget när verksamheten förändras.

Att använda ett system ska inte vara tvingande, det ska vara belönande, dvs att det ska finnas någon form av incitament för användare att vilja använda systemet.

IT-avdelningens uppgift är att hålla sig informerade om ny teknik så att organisationen kan göra de tekniksprång som krävs.

När verksamheten kommer med förändringsbehov ska IT-avdelningen kunna vägleda innovatörerna i rätt riktning. Man skulle kunna se IT-avdelningen som en avancerad verktygslåda, men alla snickare bör sitta i verksamheten.

Tillsammans kan verksamhet och IT skapa innovationskraft så att organisationen kan uppnå sin fulla potential genom sitt IT-stöd.

Guide: så planerar du din kravinsamling

Ladda ned dokument

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tempus pulvinar orci nec fringilla.

Relaterade inlägg

MDR-blogg
Blogg
31 maj 2021

Så får du stöd för att möta upp mot MDR-kraven

Den 26:e maj trädde den nya EU‍-‍förordningen om medicintekniska produkter...
Blogg - Rutiner i all ära , men sitter ni fast
Blogg
22 februari 2021

Rutiner i all ära, men sitter ni fast?

Det är lätt att fastna i ekorrhjulet och ”så här har vi alltid gjort”. Det fungerar - et...

Om Multisoft

Revolutionerande low code platform

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tempus pulvinar orci nec fringilla. Nam molestie sed enim quis volutpat. Phasellus ipsum tortor, porta id magna ac, bibendum vulputate.

Om oss

start_5050_2