Vilken information måste jag ge till de som är registrerade i mitt system?

En central del i Dataskyddsförordningen är att de registrerade (som huvudregel) har rätt att bli informerade om:

  • att de är registrerade
  • vilket syfte eller vilken rättslig grund som finns för registreringen
  • hur länge personuppgifterna lagras
  • att det går att lämna klagomål till Datainspektionen

Relaterade inlägg

GDPR
12 januari 2022

Måste min organisation ha ett dataskyddsombud?

Måste min organisation ha ett dataskyddsombud? Du måste utse ett formellt dataskyddsom...
GDPR
12 januari 2022

Behöver jag ha någon särskild hantering av barns personuppgifter?

Behöver jag ha någon särskild hantering av barns personuppgifter? Ja, hantering av bar...

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om våra systemlösningar för GDPR, KYC, penningtvättsregler och compliance? Hör av dig till oss!

Kontakta oss