Vad handlar Dataskyddsförordningen om?

Dataskyddsförordningen handlar framförallt om:

Hur och när personuppgifter får hanteras
Vilka krav som ställs på den som ansvarar för personuppgifter (“Personuppgiftsansvarig”)
Vilka krav som ställs på den som hanterar personuppgifter för annans räkning (“Personuppgiftsbiträde”)

Relaterade inlägg

GDPR
12 januari 2022

Måste min organisation ha ett dataskyddsombud?

Måste min organisation ha ett dataskyddsombud? Du måste utse ett formellt dataskyddsom...
GDPR
12 januari 2022

Behöver jag ha någon särskild hantering av barns personuppgifter?

Behöver jag ha någon särskild hantering av barns personuppgifter? Ja, hantering av bar...

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om våra systemlösningar för fastighet, förvaltning eller andra branscher? Hör av dig till oss!

Kontakta oss