Måste jag göra riskbedömningar av min hantering av personuppgifter?

Ja, du måste göra en riskbedömning av din hantering av personuppgifter!

Riskbedömningen gör du i samband med att du inventerar personuppgifter och deras användning inom din organisation. Alla organisationer som hanterar känsliga personuppgifter i stor skala, eller som har en omfattande övervakning av de registrerade ska uppfylla särskilda krav enligt Dataskyddsförordningen. Gör ni det, så måste ni:

samråda med Datainspektionen innan ni påbörjar en ny hantering av personuppgifter av som innebär stora integritetsrisker
göra konsekvensbedömningar för tänkbara (olycks)scenarion
utse ett dataskyddsombud

Relaterade inlägg

GDPR
12 januari 2022

Måste min organisation ha ett dataskyddsombud?

Måste min organisation ha ett dataskyddsombud? Du måste utse ett formellt dataskyddsom...
GDPR
12 januari 2022

Behöver jag ha någon särskild hantering av barns personuppgifter?

Behöver jag ha någon särskild hantering av barns personuppgifter? Ja, hantering av bar...

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om våra systemlösningar för GDPR, KYC, penningtvättsregler och compliance? Hör av dig till oss!

Kontakta oss