Måste jag göra konsekvensbedömningar för min hantering av personuppgifter?

Innan du påbörjar en ny behandling som innebär stora integritetsrisker, så måste du göra en konsekvensbedömning. Konsekvensbedömningar beskrivs i Dataskyddsförordningens Artikel 35.

Relaterade inlägg

GDPR
12 januari 2022

Måste min organisation ha ett dataskyddsombud?

Måste min organisation ha ett dataskyddsombud? Du måste utse ett formellt dataskyddsom...
GDPR
12 januari 2022

Behöver jag ha någon särskild hantering av barns personuppgifter?

Behöver jag ha någon särskild hantering av barns personuppgifter? Ja, hantering av bar...

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om våra systemlösningar för GDPR, KYC, penningtvättsregler och compliance? Hör av dig till oss!

Kontakta oss