Gäller Dataskyddsförordningen myndigheter?

Både ja och nej: Dataskyddsförordningen gäller vissa myndigheter, men inte andra.

Dataskyddsförordningen gäller inte polisen och andra myndigheter om uppgifterna ingår i brottsbekämpande verksamhet. Förordningen gäller heller inte säkerhets- och underrättelsetjänster.

Men dataskyddsförordningen gäller alla andra myndigheter.

Relaterade inlägg

GDPR
12 januari 2022

Måste min organisation ha ett dataskyddsombud?

Måste min organisation ha ett dataskyddsombud? Du måste utse ett formellt dataskyddsom...
GDPR
12 januari 2022

Behöver jag ha någon särskild hantering av barns personuppgifter?

Behöver jag ha någon särskild hantering av barns personuppgifter? Ja, hantering av bar...

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om våra systemlösningar för GDPR, KYC, penningtvättsregler och compliance? Hör av dig till oss!

Kontakta oss