Vad bör en lagerrapport för tillverkningsindustrin kunna visa?

Lagerrapporter bör kunna visa:

  • Aktuell tillgänglighetsstatus för nödvändiga råvaror
  • Historisk tillgång (kanske jämfört med planerad tillgång)
  • Framtida lager, med hänsyn tagen till orderläge/prognos, inflöde, lager och planerade omvandlingar

 

Relaterade inlägg

FAQ - Produktionsplanering
23 mars 2022

Vad bör jag fråga efter i min nya lösning för produktionsplanering?

Vad bör jag fråga efter i min nya lösning för produktionsplanering? Multisofts kunder...
FAQ - Produktionsplanering
23 mars 2022

Vad bör jag söka efter hos en leverantör av produktionsplaneringssystem?

Vad bör jag söka efter hos en leverantör av system för produktionsplanering? Multisoft...

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om våra systemlösningar för GDPR, KYC, penningtvättsregler och compliance? Hör av dig till oss!

Kontakta oss