I hård konkurrens, kämpar de flesta företag med näbbar och klor, med att differentiera sig och anpassa sitt tjänste- och produktutbud för att kunna behålla och vinna nya kunders uppmärksamhet och förtroende.

Säljare och marknadsavdelningar tvingas att anpassa och knåda erbjudanden, avtalsvillkor och kampanjer för att hålla sig aktuella och inte hamna efter.

Det jag ofta ser, är att när säljarna baxar hem nya avtal och projekt och kundernas order trillar in, så kan nästa led i processen inte hantera dessa utan att skapa manuella specialrutiner.

Det kan handla om nya produktvarianter, smarta avtalskonstruktioner, anpassade leveransvillkor, vitesklausuler - Parametrar som styr hur kunden skall få sin order tillverkad, levererad, dokumenterad, installerad och fakturerad.

Arbetskostnad vs. Konsekvenskostnad

När befintliga verksamhetssystem inte kan hantera de nya parametrarna, skapas det istället manuella listor, Excelblad, kalendernoteringar osv. för att komplettera registrerade kundorders.

Det skapas ett drivankare med manuella rutiner som är beroende av specifika nyckelpersoner för att de skall uppmärksammas och följas.

Själva arbetskostnaden för att hantera detta är inte det viktigaste utan konsekvenserna när det blir fel.

Och fel kommer det att bli.

100% säkert.

Och det är era kunder som kommer drabbas.

Exempel på konsekvenskostnader:

  • Annullera/uppdatera/skapa ny order
  • Returkostnader
  • Kassationskostnader
  • Extra lagerhanteringskostnader
  • Expressfrakt
  • Viten
  • Cashflow kostnader/avvisade fakturor
  • Missade affärsmöjligheter

I den perfekta kundordern behöver alla förstå kunden

För att uppnå den perfekta kundordern behöver dina verksamhetssystem vara flexibla och anpassningsbara för att du snabbt ska kunna implementera nya erbjudanden, avtalsvarianter och kundunika ordertillägg.

Inte bara i marknad- och säljprocessen utan genom hela förädlingskedjan och faktureringen. Alla medarbetare måste kunna förstå vad och hur kunden önskar sin order hanterad och informationen måste levereras och kvitteras inom ramen för ordinarie processer för att undvika den mänskliga faktorn.

Som Gunde Svan uttryckte det:
”Tränar du på samma sätt som någon annan kan du aldrig bli bäst, på sin höjd lika bra."

Hänger era system för orderläggning och fakturering med i svängarna?

ebok_banner

 

Relaterade inlägg

Multisoft – Fotograf Mattias Hamren-108
Blogg
15 november 2023

ETL och ELT: Navigera rätt för din integrationslösning

På resan för en integrationslösning stöter du på två centrala begrepp: ETL (Extract, Tra...
En kvinna och en man pratar med en tredje person, framför laptops vid bord.
Blogg
6 november 2023

Stoppa medlemsflykten en gång för alla med anpassningsbara systemlösningar

Med hjälp av anpassningsbara systemlösningar från Multisoft, finns möjligheten att effek...