Digitaliseringsfrågan är glödhet, men bör inte behandlas som en het potatis som bollas mellan IT och verksamhet, samarbete internt såväl som externt är nyckeln.

Computer Sweden skrev häromdagen om att svenska IT-chefer halkar efter kunskapsmässigt när det avser att skapa affärer för sina företag. Jag tror det är fel. Min bedömning (som är mycket subjektiv) är att svenska IT-chefer och svenska IT-avdelningar har mycket hög kunskap och tillgång till mycket bra tekniska lösningar.

Problemet anser jag ligger i många företags och organisationers verksamhet att innovera i samma takt som digitaliseringen framfart. Det dyker dagligen upp nya möjligheter att ta betalt, leverera eller serva kunder med hjälp av ny teknik eller nya lösningar. Visst kan man tycka att IT har en roll att informera om ny teknik, men verksamheten måsta äga processen och kundkraven som driver affärerna och de är de som behöver ökad kunskap om hur IT kan användas i affärsutvecklingen. Jag har skrivit djupare om detta i mitt tidigare inlägg ”Digitalisering är ingen IT-fråga”.

Kanske finns det en spricka

Som vanligt finns det inte bara en sida på detta mynt, IT-avdelningarna har en roll att ”sälja in” nya lösningar och möjligheter till verksamheten, men det tror jag sker i begränsad omfattning i Sverige idag.

Kanske finns det också en spricka mellan komplexa IT-policies som bara tillåter viss programvara eller vissa lösningar och det agila snabba arbetssättet som marknaden kräver. Här har ledningar och styrelser ett ansvar att säkerställa att det interna kundflödet mellan IT och verksamhet inte begränsas av själlösa styrdokument eller stelbenta beställningsprocedurer.

Släpp in IT i affärsverksamheten

Ny teknik i sig driver inga affärer, rätt använd ny teknik däremot kan skapa världssuccéer på ett kvartal.

Den stora utmaningen för företag och organisationer tror jag är att sprida kunskap och tillåta innovation med hjälp av ny IT-teknik och nya lösningar. För att lyckas med det krävs samarbete och samsyn. IT-avdelningarna måsta släppas in i affärsverksamheten och verksamheten måste börja ställa krav på sin IT-avdelning att leverera det som kunderna önskar. Det kommer innebära att man behöver dela på resurser och budget för att skapa de nya kundvärdena. Här borde vi i Sverige ha en konkurrensfördel av vår förmåga att samarbeta mellan stuprören och komma överens, men kanske är kunskapsglappet ännu för stort.

Som leverantör i IT-branschen ser jag att vi har något att bidraga med här också. Vi kan bli ännu bättre på att informera verksamheter om nya affärskoncept som tekniken skapar. Jag tycker nog till och med att kontinuerlig teknikutvecklingsinformation skulle vara en lika naturlig del av avtalen som SLA:er och Uppsägningstider.

Jag hoppas och tror att många leverantörer som oss ser det som en fördel att få komma nära våra kunders verksamheter, för att bättre förstå förutsättningarna och därmed kunna vara med att skapa mer värde för våra kunder.

Jag utlovar i skrivande stund att bjuda in till minst 4 frukostseminarier under hösten, där vi skall titta på vad nya tekniska lösningar kan skapa för värden för våra kunders kunder. Håll utkik efter inbjudningarna!

Relaterade inlägg

Multisoft – Fotograf Mattias Hamren-108
Blogg
15 november 2023

ETL och ELT: Navigera rätt för din integrationslösning

På resan för en integrationslösning stöter du på två centrala begrepp: ETL (Extract, Tra...
En kvinna och en man pratar med en tredje person, framför laptops vid bord.
Blogg
6 november 2023

Stoppa medlemsflykten en gång för alla med anpassningsbara systemlösningar

Med hjälp av anpassningsbara systemlösningar från Multisoft, finns möjligheten att effek...