En förutsättning för att kunna växa i medlemsantal eller antal givare utan att öka den administrativa kostnaden är att ständigt sträva efter att automatisera sina betalnings- och fakturaflöden och följa med i utvecklingen av nya betalkanaler.

Denna fråga var aktuell redan då jag började jobba med betallösningar för idéburna organisationer för tjugo år sedan. Då fanns en stor skepsis mot att gå från helt manuella inbetalningskort till att använda OCR-betalningar. OCR-tolkning innebar en kostnad, både från PlusGirot, BGC och av utveckling av OCR-funktionalitet i sin systemlösning. Dessutom kunde inte betalaren längre lämna meddelanden via sin betalning. Autogiro var oöverstigligt krångligt och systemstöden sisådär. Skulle man verkligen våga satsa på dessa nymodigheter?

Varför, varför, varför, jobbar vi så här?

Då det motståndet var övervunnet så började de flesta OCR-avisera. Något som fortsatt levde kvar var många gånger komplexa aviseringsregler  samt tolkningar som krävdes vid betalningstillfället, framför allt kring medlemskap.

Reglerna definierades i en tid då varje inbetalning ändå processades helt manuellt och en mänsklig hjärna tolkade belopp i kombination med textmeddelanden, för att avgöra vad personens inbetalning avsåg. Betalningsmarkeringen var ofta en ”har betalat i år” markering, som inte gav något stöd för ekonomisk uppföljning eller statistik.

Numera arbetar jag med att automatisera just dessa administrativt tunga rutiner, med eller utan komplexa regler.  Men jag vill alltid förstå varför och om de faktiskt behövs – och vill att kunden ska våga ställa sig frågan varför – varför, varför, jobbar vi så här?

Om svaret är ”vi har alltid gjort så så vill jag att vår kund tänker till ytterligare en gång innan vi skruvar in faktureringsparametrar och där vi tolkar inbetalningsbelopp.

Är svaret däremot glasklart ”vi gör så därför att… , då kan vi känna oss lugna att vi hjälper till att automatisera rätt saker.

Genom att automatisera denna typ av processer, så skapas förutsättningar för att systematiskt kunna mäta sitt data och kommunicera betalningsflödena via integrationer till sitt ekonomisystem.

Rörlighet och mod

De senaste årens explosiva utveckling kring nya kanaler för inbetalningar, tex Swish för företag, Swish för handel, autogirosignering via BankID, stående månadsdragningar via betalkort, SMS och egna insamlingar för att nämna några, ställer helt nya krav på rörlighet/föränderlighet och mod för idéburna organisationer.

  • Rörligheti form av att det ställer mycket högre tekniska krav på de systemlösningar man använder och att man valt en leverantör som vill vara med och följa denna utveckling. Det gäller att inte sitta fast i att flera kunder delar samma kod, där nyheter ofta implementeras i samband med uppgraderingar.
  • Moddärför att man måste våga investera i ny teknik så att man står rustad då givare och medlemmar kräver att kunna få betala på det sätt som passar dem bäst, och där tävlar idéburna organisationer med samma förväntansnivå som vad e-handeln erbjuder kring betalningslösningar.

Det finns inga organisationer som har automatiserat sitt autogiroflöde som är missnöjda med detta, även om det kanske verkade som ett stort jobb när det inleddes. Men om du måste inleda en stor autogirosatsning, utan bra systemstöd, innebär det ganska snabbt att du behöver anställa mer personal för att sköta något som är mycket lämpligt att automatisera.

Även om det är provocerande att säga, så är utbudet av idéburna organisationer som vill ha just ditt stöd fler än någonsin.

De som hänger med i den tekniska utvecklingen är det som på sikt kommer växa mest, utan att drunkna i administration.

Guide: så planerar du din kravinsamling

Relaterade inlägg

Multisoft – Fotograf Mattias Hamren-108
Blogg
15 november 2023

ETL och ELT: Navigera rätt för din integrationslösning

På resan för en integrationslösning stöter du på två centrala begrepp: ETL (Extract, Tra...
En kvinna och en man pratar med en tredje person, framför laptops vid bord.
Blogg
6 november 2023

Stoppa medlemsflykten en gång för alla med anpassningsbara systemlösningar

Med hjälp av anpassningsbara systemlösningar från Multisoft, finns möjligheten att effek...