Intäkterna för organisationer med 90-konto har ökat med 63% sedan 2003, men trots detta minskar den andel av hushållens konsumtion som går till givande. Här är 8 sätt att få en givare att gå hela vägen till betalning. 

Hushållen ökar sin konsumtion och för de icke-vinstdrivna organisationerna gäller det att ha enkla metoder för att givaren ska välja just din organisation och därefter ta sig hela vägen till betalning.

Medlems- och Insamlingsorganisationerna konkurrerar inte bara med varandra utan med all övrig konsumtion som inte är att betrakta som livsnödvändig.

Precis som för all e-handel vill givaren att det ska vara enkelt. Enligt Dibs utredning från 2015 "Svensk handel", var det 38% av konsumenterna som avbröt ett köp därför att de inte fick betala på det sätt man önskade. Det är ett starkt argument som understödjer att det gäller att göra gåvoresan problemfri för givaren för att undvika att tappa intäkter.

Här följer 8 sätt som får din givare att gå hela vägen till betalning.

1. Underlätta medgivandeprocessen

Se till att givaren inte behöver fylla i långa blanketter i en stressad situation, t ex vid F2F-värvning. Skicka inte heller hem blanketter till givaren och hoppas att den kommer att bli ifylld. Se till att givaren med minimal information kan starta ett autogiro-givande redan vid beslut, gärna från flera plattformar t ex telefon, ipad, dator mfl.

2. Undvik förvirring

Givaren ska inte uppleva att man vid betalning hamnar hos en annan organisation eller hos ett annat företag. Givaren måste känna sig trygg under hela inmatningsprocessen. Om man på en webbplats känner sig osäker på om man fortfarande är på organisationens webbplats finns det stor risk att man avbryter köpet.

3. Låt givaren bestämma själv men styr mot återkommande givande

Givaren vill idag få möjligheter att själv bestämma hur givandet ska göras. Uppvisa alla möjligheter som finns men styr givaren mot ett återkommande givande.

4. Klä på uppgifter på givaren i ett senare läge

Idag finns det en uppsjö av leverantörer som erbjuder alltifrån adressuppgifter till mer sofistikerat marknadsdata. Låt givaren ange så lite som möjligt och fyll på med fler uppgifter i en automatiserad process i efterhand. Det här är ett område som lätt kan konkurrensutsättas och det är lätt att byta leverantör när bättre information kan erbjudas av en annan.

5. Underlätta registrering och betalning vid minnesgåvor

Köp av minnesgåvor görs ofta i ett känsligt läge hos givaren. Underlätta med förslag på texter till minnesblad. Många givare hoppar av när man inte vet vilken adress begravningsbyrån har. Detta kan organisationen hjälpa givaren med.

6. Erbjud många olika vägar och sätt att ge

Organisationen måste kunna erbjuda olika möjligheter men för att inte få ett monster att administrera bör varje kanal och betalsätt hanteras på liknande sätt i CRM-systemet. När nya möjligheter och betalningskanaler ska adderas skall det vara enkelt att erbjuda dessa utan mer administration.

7. Visa att betalningsfunktionerna är säkra

Det finns fortfarande en stor osäkerhet vid betalningar via e-handel. Visa att betalningsfunktionerna är säkra så känner sig givaren trygg hela vägen.

8. Var snabb med återkoppling när givaren anmält intresse via telefon

Återkoppla med ett sms med länk till rätt formulär så träffar du givarens intresse direkt vid köptillfället och inte vid ett senare tillfälle. Var noga med att återkoppla och bekräfta med organisationen som avsändare.

Glöm inte bort att ge en återkoppling till de givare som klarat hela vägen. Kommunicera ett konkret tack när givaren fortfarande har i färskt minna att hen har givit. Som i alla försäljningssituationer gäller det att fånga kunden när man fattat sitt köpbeslut. Dröjer man för länge är det stor risk att givaren väljer en annan organisation för sin gåva.

Det handlar om att kanaler och system måste vara tätt integrerade med varandra så att givaren inte upplever otrygghet eller får ett avbrott i sin gåvoprocess.

Relaterade inlägg

Multisoft – Fotograf Mattias Hamren-108
Blogg
15 november 2023

ETL och ELT: Navigera rätt för din integrationslösning

På resan för en integrationslösning stöter du på två centrala begrepp: ETL (Extract, Tra...
En kvinna och en man pratar med en tredje person, framför laptops vid bord.
Blogg
6 november 2023

Stoppa medlemsflykten en gång för alla med anpassningsbara systemlösningar

Med hjälp av anpassningsbara systemlösningar från Multisoft, finns möjligheten att effek...