5 viktiga funktioner i ett resursplaneringssystem för tillverkande industrier

I takt med en allt snabbare digitalisering av tillverkande industrier blir anpassningsbara resursplaneringssystem allt viktigare. För stora företag bör optimering, riskminimering och uppföljning i realtid vara centrala ledord i dagliga arbetsprocesser. Men vad innebär detta i praktiken? Hur kan ett anpassat system, för just er verksamhet, ta er närmare era mål och samtidigt möta upp era krav?

Denna veckas blogg tar er igenom de FEM funktioner som kommer att effektivisera era arbetsprocesser och ta er verksamhet inom tillverkande industri in i framtiden snabbare med systemlösningar för resurs- och produktionsplanering.

#1 Optimering av nuvarande processer

Allt för ofta sitter företag inom tillverkande industri i flertalet system samtidigt – ett för varje enskild del som ingår i arbetet. Kvalitetskontroller, leveransförmåga, orderhantering, lagersaldo, uppföljning... och allt till en hög standard. Utan tillförlitlig och smidig produktionsplanering blir delar av arbetskedjan lidande. Arbetsprocesser som inte pratar med varandra, fördröjning, ärenden som faller mellan stolarna när projektmängden ökar? Allt detta påverkar lönsamhet och effektivitet negativt. Men det finns såklart en lösning som är både tid- och resurseffektiv!

Optimerad resurs- och produktplanering handlar om långsiktighet. Utan tydlig struktur och översikt blir det svårt att analysera det som varit och vart ni är på väg. Multisofts projekt utgår alltid från en kravsamling, utförd tillsammans med er, där vi kartlägger era nuvarande processer, behov och ser till att ert nya system gör precis det som det ska – att det blir optimerat helt enkelt! Med en automatiserad och enhetlig systemlösning får ni tid för långsiktiga planer och framtida mål. Välj att vara väl förberedd och kunna förebygga problem genom att eliminera krånglig planering med ett system anpassat efter er bransch och er enskilda verksamhet.

#2 Riskminimering

Minimering av risk = tids- och resurseffektiva arbetsprocesser.

Men hur? Grundproblem som leder till misstag som bortglömda fakturor, dubbelarbete och personberoende är riskabla administrativa arbetsprocesser som leder till ineffektivitet. Med hög manuell inblandning i det administrativa arbetet ökar risken för fel och tid som medarbetare annars skulle kunna lägga på värdeskapande och utveckling försvinner in i repetitiv administration. Lösningen är automatisering. Ett automatiserat system sköter administrationen åt er – med särskilda funktioner som automatiska varningar vid avstannade ärenden, projektplanering, användarvänliga checklistor samt smidig fakturering sparar ni både tid och pengar.

#3 Integration

Från planering och utveckling av ett projekt till genomförande och uppföljning. Er anpassade och flexibla systemlösning för tillverkande industri ska stötta er vid varje steg i arbetet. Med integreringar mot tusentals funktioner och system – rekrytering, ekonomisystem, CRM, resursplanering - ser Multisoft till att allt ni behöver finns samlat i ett enhetligt system, överskådligt och användarvänligt.

Med marknadens mest effektiva low-code plattform Softadmin® ser vi till att möta upp era krav, och fylla det vi kallar hål-i-systemkartan i era arbetsprocesser. Ett väl integrerat system innebär ingen avsaknad, och heller inget överflöd av funktioner som krånglar till det och stör arbetsflödet.

#4 Översikt i realtid

Hur fungerar översikt i realtid? I praktiken skulle en kunna säga att digital verksamhetsöversikt kan delas upp i två delar. Den första är dess grund, en enhetlig plattform med hjälp av integration – den andra handlar om de funktioner som en integrerar mot.

När det kommer till planering är det extra viktigt att betona vikten av data och s.k. insights som ett enhetligt system genererar. Med dessa integrerade funktioner kan ni snabbt sätta er in i plötsliga förändringar och ta beslut i realtid. Häng med i era framgångar, era utmaningar och möjligheter med all data och kritisk information samlad i ett system. Med en modul som Microsoft Power BI kan ni lätt visualisera allt detta i grafer och diagram och på så vis ta lönsamma beslut som bejakar er nuvarande situation såväl som framtida vision.

#5 Uppföljning som säkerställer konkurrenskraft

Även denna sista punkt kan faktiskt delas upp i två delar. Den första gäller uppföljning av ärenden, bokningar, ordrar och leveranser som riktar sig till er kund. Detta genom att bl.a. förenkla uppföljning med automatiserade nyhetsbrev till kunder samt möjligheten att enkelt skapa och trigga en förbestämd (av er) följd av ärenden vid t.ex. felaktiga ordrar eller leveranser. Den andra delen gäller uppföljning av ert system från Multisofts sida. Vi arbetar dagligen med stora företag som konstant växer och utvecklas – ert system ska kunna följa med er in i framtiden och upprätthålla er konkurrenskraftighet. Därför vidareutvecklar Multisoft ert systemlösning för tillverkande industri när det uppstår nya krav och önskemål.

Fått mer förståelse för hur effektivitet och lönsamhet ökar vid optimering av era arbetsprocesser inom tillverkande industri? Intresserad av att lära dig mer? Läs vidare om våra systemlösningar för tillverkande industri och vad tidigare kunder har sagt, eller kontakta oss direkt så pratar vi vidare.

Relaterade inlägg

Multisoft – Fotograf Mattias Hamren-108
Blogg
15 november 2023

ETL och ELT: Navigera rätt för din integrationslösning

På resan för en integrationslösning stöter du på två centrala begrepp: ETL (Extract, Tra...
En kvinna och en man pratar med en tredje person, framför laptops vid bord.
Blogg
6 november 2023

Stoppa medlemsflykten en gång för alla med anpassningsbara systemlösningar

Med hjälp av anpassningsbara systemlösningar från Multisoft, finns möjligheten att effek...

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om våra systemlösningar? Hör av dig till oss!

Kontakta oss