Kostnaden för misslyckade IT-projekt för bland annat affärssystem uppgår till 30 miljarder per år i Sverige. Med ett ödmjukt antagande om att ingen vill just misslyckas, vad är det som går fel? Vi har listat tre vanliga fallgropar att undvika i ditt nästa IT-projekt.

1. ”ALLA FÖRSTÅR VÄL EFFEKTMÅLEN?”

Effektmål, vad som förväntas komma ut ur ett projekt, är ett oundvikligt ledord inom projekt. Det kan vara ökad försäljning, högre lönsamhet eller bättre kvalitet, men trots att det är så pass centralt i projektet kan den skilja sig markant mellan beställare och projekt–ledare.

Definiera effektmålen, tillsammans, så undviker du att leverera högre kvalitet när beställaren beställde högre effektivitet.

2. ATT INTE ÄGA KRAVEN

Att äga ett krav är enkelt, sett från ett fågelperspektiv. Du ställer ett krav och ansvarar för att det är relevant. Att ta ansvar för att kraven stämmer överens med verksamhetens behov däremot, är inte riktigt lika enkelt.

Därför har det blivit en så kallad vattendelare: Ska verksamheten eller leverantören, ofta tilltalad som specialister, äga kraven ?

”Specialister” – det är inte helt utan anledning de kallas så. De kan komma igång snabbt med en lösning, men som antagligen är standardiserad. Det innebär att du får klara dig med standardiserad funktionalitet och därmed även funktionalitet som ni inte har behov av.

Ingen kan verksamheten bättre än du som arbetar i den. Om projektet innefattar differentierande och, för er, värdeskapande processer finns det en stor fördel att ni äger era egna krav. På så sätt anpassas systemlösningen efter er och inte tvärtom. Ni skapar något som er konkurrenter inte har. Fördel?

3. VÄRLDENS BÄSTA LÖSNING, SOM INGEN FÖRSTÅR

Få och färre är mottagliga för nya system. Trots att vi lever i en tid där förändringstakten inte går att jämföra med något annat, så har vi människor svårt för just förändring.

Det klassiskt mindre bra genomförda IT-projektet uppfattas ofta som en optimal lösning för de som haft insyn och skapat det, men som en belastning för de som ska använda det.

Därför vill du involvera viktiga och tongivande slutanvändare så tidigt som möjligt i projektet. För det behöver du en plan för hur det ska förankras. Den planen bör vara en balansgång mellan strategiskt viktiga användare och ”för många kockar”. Skapa inte onödig komplexitet.

Relaterade inlägg

Multisoft – Fotograf Mattias Hamren-108
Blogg
15 november 2023

ETL och ELT: Navigera rätt för din integrationslösning

På resan för en integrationslösning stöter du på två centrala begrepp: ETL (Extract, Tra...
En kvinna och en man pratar med en tredje person, framför laptops vid bord.
Blogg
6 november 2023

Stoppa medlemsflykten en gång för alla med anpassningsbara systemlösningar

Med hjälp av anpassningsbara systemlösningar från Multisoft, finns möjligheten att effek...