lansforsakringar

Kundcase: Länsförsäkringar

Länsförsäkringar AB har länsförsäkringsbolagens uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar.

Automatisering för snabbåtkomlig sjukvård

  • Flera lösningar i ett system
  • Skräddarsydd ärendehantering
  • Enkel projekts- och kostnadsuppföljning
  • Underlättad fakturering
Länsförsäkringar

Utmaning

Under 2000-talet förändrades erbjudandet om sjukvårdsförsäkringar i Sverige. Från att ha varit en förmån för nyckelpersoner i organisationen, började Länsförsäkringar istället erbjuda detta till hela personalstyrkor.

Tack vare detta kan arbetsgivare erbjuda sina anställda att dels behålla god hälsa, men även förebygga ohälsa.

Den arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringen har mer än fördubblats de senaste 10 åren och nyttjas idag av över 450 000 personer i Sverige.

För Länsförsäkringar innebar privata sjukvårds-försäkringar ett helt nytt erbjudande – ett erbjudande som inte kunde levereras manuellt. På kort tid ökade volymerna. Excel-filer användes i början men det dröjde inte länge innan verksamheten insåg att man behövde ett helt nytt systemstöd. Jakten inleddes.

”Leveransen skedde helt enligt förväntan. Snabb respons, ordning och reda, chop chop chop. Väldigt professionellt,”

- Hans Holm, Head of IT-services på Länsförsäkringar.

Skräddarsydd systemlösning

Multisoft var med från ax till limpa som leverantör av en skräddarsydd systemlösning där vårdplats, läkare och patient möts för en optimal matchning.

Verksamhetseffekter

Kundnytta, affärsnytta och verksamhetsnytta är nyckeltal som Hans Holm själv utvärderar.

”Minska stress är ett exempel på verksamhetsnytta. Systemet ska inte vara en orsak till att våra medarbetare känner sig stressade. Kostnader relaterat till intäkter och att våra kunder har en upplevelse – Multisoft hjälper oss med alla tre delar.

En nyckelleverantör

År 2014 avslutade Länsförsäkringar all utveckling i Sve­rige och outsourcade detta istället till Indien. Multisoft var en av få leverantörer som ändå fick förtroendet att som svensk leverantör leverera till Länsförsäkringar. Multisoft levererade betydligt snabbare än leverantö­ren i Indien.

”Outsourcingen har gjort att vi har fått andra ledtider än tidigare. Från idé till leverans kan det ta upp till 1 år. Med det i åtanke vill jag påstå att Multisoft varit extremt flexibla”, säger Hans Holm.

iStock-637928410

Softadmin® gav möjligheterna

Med automatiseringsplattformen Softadmin® kunde en bas för verksamhetens data skapas. Den bildade grunden för att skapa värde för Länsförsäkringar och på så sätt accelerera deras verksamhetsutveckling.

Projektet började med ett vårdgivarregister som innehöll läkare och andra leverantörer av vårdtjänster. Men under årens lopp har många funktioner adderats såsom ärendehantering, ansökningsprocesser, integrationer och rapporter.

En lång rad integrationer kunde minska antalet system som handläggarna var annars tvungna att logga in i. Systemet har Länsförsäkringar valt att ha på interna servrar med kraftiga skalskydd.

Multisofts lösning

Vårdgivarregister

Administration avseende läkare, specialiteter och kliniker som handläggarna skall boka besök till. Systemet hanterar även ansökningar från nya kliniker och deras prislistor.

Ärendehantering

Ärenden skapas när kunder kontaktar callcentret. Försäkringsinformation hämtas från grundsystem och visas för handläggarna. Skador knyts till ärenden direkt i ärendehanteringssystem. Läkare bokas i externt bokningssystem och knyts till ärendet. Självrisk beräknas utifrån försäkringsvillkor och tidigare besök.

Integrationer

Integrationer är gjorda mot försäkringssystem, skade­system, loggsystem för lagring av visning av känsliga uppgifter, bokningssystem, klagomålshanterings-system, kundregister och vårdgivarregister

Återrapportering

Rapporter visar hur väl callcentret uppfyller sitt åtagande åt Länsförsäkringar

Fler kundcase

Stockholms universitets studentkår

Multisoft ingår samarbete med Stockholms universitets...
Woman shopping in a supermarket

ICA

Ordersystem från Multisoft effektiviserar ICA:s arbet...

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra systemlösningar? Kontakta oss på 08-557 778 10 eller ange dina uppgifter i formuläret så återkommer vi inom kort.

 

Kontakta oss