efo

Kundcase: EFO

EFO AB är ett bränsleupphandlings- och transportföretag som ägs av åtta svenska energikoncerner. Företaget är en av Sveriges största aktörer inom säkring och transport av flytande och fasta biobränslen.

Effektivare arbetsprocesser och nöjdare kunder

Flera lösningar i ett system

  • Ökad transparens och minskat personberoende
  • Snabbare och effektivare arbetssätt
  • Lättare system och ökad kontroll över information
  • Bättre samarbete och insyn mellan avdelningar
EFO

Utmaning

EFO har ett komplext orderflöde av fakturor där varje leverans innebär flera olika fakturor och bilagor kring exempelvis frakt, skatter och försäkringar.

För varje leverans vill EFO:s kunder ha information om bränsleleveransen, exempel vilken båt som användes för transporten. All information fogas samman och tidigare hittade man informationen i olika Excel-ark och det tog tid att få ihop en färdig uppsättning fakturor.

Verksamheten har under de senaste 25 åren förändrats och gått från några få stora köp och fakturor om året till tusentals fakturor varje år. Den förändringen krävde en rejäl anpassning av ekonomisystemet.

”När vi träffade Multisoft för första gången hjälpte de oss på en gång att med att definiera vår process. De gav ett väldigt gott intryck och ingav förtroende.”

- Andreas Ukmar, VD på EFO

resursplanering_bild

I dag är det lättare att göra uppföljningar och rappor­teringsunderlaget är betydligt bättre än tidigare. Alla har mer koll på vad kollegorna gör, och för ekonomi­avdelningen innebär det stora fördelar.

– Vi har fått ett förändrat arbetssätt. Jag är mer invol­verad på detaljnivå, vilket man vill vara som ekonomi­ansvarig. Jag har bara hört gott från våra kunder, säger Joanna Nättinen.

Med mer ordning och reda och en mindre komplex administration är det också lättare för organisationen att hantera sjukfrånvaro, personalrotation och semestertider. Att systemet är webbaserat innebär också möjlighet till arbete hemifrån.

En skräddarsydd order- och faktureringslösning som gör arbetet mer överblickbart, transparent och effek­tivt.

Lösningen från Multisoft är en skräddarsydd order-och faktureringslösning som hanterar stora mängder fakturor varje månad. Alla olika avdelningar kan arbeta med en och samma order i systemet, vilket gör att all information finns på ett och samma ställe.

”Grundpoängen var att effektivisera ekonomisystemet och att vi skulle få in mer transparens och redundans i systemet och organisationen överlag. Det har vi lyckats med”, berättar Andreas Ukmar som är VD på EFO.

Struktur och säkerhet

Med systemet från Multisoft har EFO fått ett struktur­kapital som tillser att verksamheten fortgår som vanligt om en medarbetare skulle sluta. Företaget får också en större säkerhet kring sina data, vilket kommer vara en hjälp i arbetet med rapportering och statistik.

Det har tagit oss en stund att gå från idé till färdig implementering, men vi har hela tiden haft ett bra sam­arbete. Att bygga helt nytt och få med alla nödvändiga funktioner har varit en utmaning och vi har kompletterat under resans gång, men det färdiga resultatet är vi väldigt nöjda med. Det hjälper oss dagligen att bli effektivare och mer transparenta”, säger Andreas Ukmar.

 

Fler kundcase

Woman shopping in a supermarket

ICA

Ordersystem från Multisoft effektiviserar ICA:s arbet...
Boliden

Boliden

Boliden Bergsöe har valt Multisoft till att effektivi...

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra systemlösningar? Kontakta oss på 08-557 778 10 eller ange dina uppgifter i formuläret så återkommer vi inom kort.

 

Kontakta oss