Kundvärde

Väderkvarnar i vägen för kundvärden

En alltmer livlig och mångfasetterad debatt bedrivs om automatiseringens för- och nackdelar. Organisationer och företrädare för politik och media uttalar sig gladeligen som experter och försöker stoppa in automatiseringen i höger- eller vänsterskalan beroende på vilket budskap man vill framföra.