GDPR-process för systemägare

GDPR skapar utmaningar för de flesta verksamheter, men det finns några gemensamma steg för dig som systemägare, som tar dig från osäkerhet till kontroll. I de gapanalyser som Multisoft drivit har det visat sig att det finns några gemensamma steg som enkelt ta dig (som systemägare) från ett ”jag vet inte var jag ska börja”…