kluster tillämpa maskininlärning

En första tillämpning av maskininlärning

I förra delen i den här bloggserien började vi titta på ett exempel där vi ville kategorisera ärenden automatiskt. I den här delen fortsätter vi med exemplet och tittar på hur vi kan använda resultatet i vår verksamhet när vi tillämpar maskininlärning. Kategorisering av ärenden Kategorisering är ett brett begrepp som kan betyda olika saker…