Människor kollar på data

Hur kan vi automatiskt preparera ett dataset

I den här delen ska vi titta på hur vi automatiskt kan preparera ett dataset så att vi får färre parametrar att ta hänsyn till innan vi arbetar vidare med datat. Det finns flera metoder att välja på som gemensamt går under beteckningen dimensionsreduktion. Det är ett kraftfullt sätt att begränsa vårt data samtidigt som vi behåller så mycket som möjligt av variansen eller informationen i datat.