bg-hero-fastighet

Softadmin® för fastigheter

Softadmin® är den datadrivna plattformen för fastighetsförvaltning. Plattformen gör det möjligt att automatisera processer i hela organisationen och integrera med befintliga system. Bli proaktiv med uppkopplade fastigheter. Softadmin® hjälper dig att överblicka och planera så att rätt åtgärder kan genomföras vid rätt tillfälle. Datadriven fastighetsförvaltning - utan krångel.

multicom-system-city
softadmin-fastighet-1

Är ditt fastighetsbolag datadrivet?

På Multisoft hjälper vi våra kunder att samla in och använda data till dess fulla potential. Oavsett om målet är att automatisera administrativa processer, effektivisera fastighetsskötseln, minska klimatpåverkan eller minska antalet driftstörningar. Tillsammans fastställer vi vilka åtgärder som kommer att ha störst inverkan på uppsatta mål, och skapar sedan den rätta systemlösningen.

RealEstateCore certified logotype
ProptechOS-Partner-logo
Multisoft2
miljo-background-darker-new

Gör det lätt att ta hållbara beslut

Datadrivna fastighetsbolag har lättare att jobba med hållbarhet i fokus. Rätt system kan optimera allt ifrån energiförbrukning, transporter och fastighetsskötsel. Ta det ett steg längre och du kan till och med beräkna klimatpåverkan vid om-, ny- och tillbyggnation.

Låt Multisoft bistå på er digitaliseringsresa!

karta-globala-malen-logo-och-ikoner-large

Vill du veta mer?

Multisoft – Fotograf Mattias Hamren-108