Jag brinner för att bidra till förbättring och effektivisering i verksamheter, att förenkla och ta bort tråkig administration! Älskar lösa problem och fånga helhetsperspektivet för att snabbt hitta smarta lösningar som skapar nytta . Förmågan att göra det abstrakta begripligt är ett av mina främsta redskap för att underlätta förståelse. ...och att det ska vara roligt med förändringsarbete.